Jan Jakob

Všechny příspěvky autora...

Jan Jakob, 14.4.2018
I březnové jednání rady města se neslo zejména v duchu schvalování výběrových řízení. Úspěšně se podařilo vysoutěžit rekonstrukci kuchyně v mateřské škole Spěšného, která proběhne v průběhu prázdnin. Byl vybrán i dodavatel vnitřního vybavení budoucích nových tříd školek. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál jakob Odraz 4/2018 rada radnice Zprávy
Jan Jakob, 14.1.2017
Rozpočet města pro tento rok je poměrně ambiciózní. Měli bychom proinvestovat cca 75 milionů Kč. Pokud bychom do tohoto součtu zahrnuli i větší opravy (např. chodníků), nákup pozemků či plánovací dokumentaci, přesáhla by tato částka dokonce 90 milionů Kč. Rád bych vás se schváleným rozpočtem seznámil podrobněji. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 1/2017 rozpočet Zprávy
Jan Jakob, 14.1.2017
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám především popřál všechno jen to nejlepší do nového roku 2017. Věřím, že tento rok bude úspěšný nejen pro naše město, ale snad i pro každého z vás. Rozpočet na rok 2017 Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 1/2017 rozpočet středočeský kraj úvodník Názory
Jan Jakob, 11.11.2016
Vážení spoluobčané, ze všeho nejdříve bych chtěl poděkovat roztockým voličům za nadprůměrnou volební účast. Roztočtí voliči tak dokázali, že jsou velmi rozumní, čehož si velmi vážím. Rád bych také poděkoval za velkou podporu, kterou jste projevili mně osobně. Je to pro mě nejen povzbuzení k další práci, ale i velký závazek. Děkuji všem mým spolupracovníkům v zastupitelstvu i na městském úřadu. Doprava a Praha 6 Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál doprava Odraz 11/2016 starosta úvodník živnostník roku Názory
Jan Jakob, 14.10.2016
Nová budova školy v Žalově V minulém čísle Odrazu jsem Vám představil vizi nové žalovské budovy školy. Tomuto tématu se velmi pečlivě věnovali zastupitelé na svém zasedání. Celá záležitost byla probrána ze všech možných úhlů pohledu. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál dubečnice Odraz 10/2016 přívoz školka starosta úvodník Názory
Jan Jakob, 10.9.2016
Vážení spoluobčané, ačkoli s několikadenním zpožděním, přesto bych rád popřál všem školákům hezký vstup do nového školního roku. Všem pedagogům, kteří se o naše děti starají, přeji pevné nervy a hlavně radost z jejich tolik důležité práce. Ještě ke studii lokality u přívozu Jsem rád, že prezentace studie v minulém vydání Odrazu vzbudila poměrně velký ohlas. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál dubečnice Odraz 9/2016 přívoz úvodník volby Názory
Jan Jakob, 10.9.2016
Jsem rád, že se mi podařilo se společnosti Trigema domluvit na zásadní změně jejich původního projektu na výstavbu dalšího vědeckotechnického parku v areálu bývalého Barumu. Součástí jejich prvotního záměru byla i výstavba třech velkých bytových domů v severní části pozemku. Tuto variantu znázorňuje přeškrtnutý obrázek. Vedle je nově předjednaná varianta, v níž jsou tyto tři bytové domy nahrazeny novou školou a venkovním hřištěm. O této variantě budeme rozhodovat na zářijovém jednání zastupitelstva města. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 9/2016 škola žalov Zprávy
Jan Jakob, 10.9.2016
Roztoky se jako první obec v republice zapojily do projektu s novou mobilní aplikací s názvem TADY-A-TEĎ, kterou si budete moci stáhnout již v průběhu září do svých chytrých mobilních telefonů. Aplikace nabídne obyvatelům a častým návštěvníkům Roztok informace o místním dění i výhodných nabídkách obchodů, a to vše přehledně a na jednom místě. Jak to funguje a jak vám aplikace usnadní život? ■ Pro občany nejžhavější slevy a důležité aktuality Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál aplikace Odraz 9/2016 tady a teď Zprávy
Jan Jakob, 29.7.2016
Na začátku června jsme měli v historickém sále zámku jedinečnou možnost vyslechnout program Česká a světová tanga v podání uskupení Bona Fide Tango a zejména legendární Soni Červené. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Kultura Odraz 7-8/2016 recitál Soňa Červená
Jan Jakob, 29.7.2016
Vážení spoluobčané, ačkoli jsou prázdniny v plném proudu a zdálo by se, že můžeme mít, jak se říká, okurkovou sezonu, v Roztokách se pořád něco děje. Nová studie lokality u přívozu Jsem velmi rád, že se podařilo výrazně pohnout se smělým nápadem udělat něco s lokalitou u přívozu. Máme schválenou tzv. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 7-8/2016 opičí dráha přívoz studie úvodník zahrádkáři Názory