Tomáš Pařízek

Všechny příspěvky autora...

Tomáš Pařízek, 19.9.2014
Roztoky se na konci měsíce srpna letošního roku na pár desítek minut proměnily během zasedání zastupitelstva na francouzské Lurdy, kdy došlo ke kolektivnímu zjevení Ducha Liberalismu. Náš vrcholný orgán, který je ve své většině ideově spíše středo-levicově až levicově orientován, podlehl tlaku okamžiku a podpořil daňovou vratku pro rodiče dětí, které nenavštěvují obecní mateřskou školu, mají trvalé bydliště v obci a jsou starší 3 let.
Číst dál daně příspěvek školka vratka Zprávy
Tomáš Pařízek, 10.7.2014
V posledních dvou letech jsme se jasně postavili vůči našim koaličním partnerům ve věci plánovaného trojnásobného zvýšení daně z nemovitosti. Byli jsme připraveni opustit kvůli tomuto bodu i duhovou koalici, tehdy s TOP 09 a Sakurou. Díky našemu zásadovému postoji se nám podařilo tuto snahu zastavit v samých začátcích. Jsme připraveni se tak zachovat i do budoucna, jelikož považujeme daň z nemovitosti z pohledu celkového systému výběru a správy daní za nesmyslnou a ideově nepřijatelnou.
Číst dál daně Odraz 7-8/2014 poplatky Názory
Tomáš Pařízek, 9.6.2014
Je to přesně rok, co jsem přispíval do veřejné diskuze na téma odpady v našem městě svým článkem: „Kde je vůle, tam je cesta“ (k dohledání na www.roztoky.com). Po roce a po řadě diskuzí bych rád nabídl model, jak by mohl fungovat od roku 2015. Hlavním sdělením je: Nechceme, aby byl poplatek za odpad daní, ale poplatkem za službu v závislosti na tom, kolik odpadu vyprodukujete.
Číst dál bioodpad odpad Odraz 6/2014 poplatky Názory
Tomáš Pařízek, 2.5.2014
V letošním školním roce se nám opět přihlásilo více zájemců o umístění v obecní mateřské školce, než jsme s to uspokojit. Vznikl tak převis poptávky nad nabídkou, v mezích pravidel doporučených Radou Města, vyčíslitelný na cca 80 neuspokojených rodin. Co s tím?
Číst dál daně Odraz 5/2014 školky Názory
Tomáš Pařízek, 14.2.2014
Vážení občané, máte možnost přispět k návrhu zadání nového Územního plánu města. Město Roztoky zahájilo pořizování nového Územního plánu města Roztoky, který nahradí stávající Územní plán sídelního útvaru Roztoky u Prahy z roku 1995. Pořizovatelem nového územního plánu byl usnesením zastupitelstva města určen Odbor územního plánování, MěÚ Černošice. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 2/2014 územní plán výstavba Zprávy
Tomáš Pařízek, 29.5.2013
Pánové Boloňský a Kaderka v minulých vydáních časopisu ODRAZ nabídli svůj názor k akci členů místního sdružení ODS a k mnou nadnesené koncepci odpadového hospodářství. Rád bych toto téma posunul směrem ke konkrétní alternativě k současnému modelu fungování svozu a třídění směsného komunálního odpadu.
Číst dál odpad Odraz 6/2013 poplatky Názory
Tomáš Pařízek, 11.3.2013
V současné době u nás ve městě probíhá zásadní politická a ideová diskuze na téma daní a poplatků. Z jedné i z druhé strany létají argumenty pro zvýšení či snížení toho či onoho poplatku. Faktem zůstává, že Zastupitelstvo města na svém únorovém zasedání schválilo navýšení poplatku na odpady na osobu z 500 na 600,-Kč. Jedním z hlavních argumentů podporovatelů tohoto rozhodnutí bylo tvrzení, že město nemůže hospodaření s netříděným komunálním odpadem dotovat. No, město může dělat leccos, záleží na úhlu pohledu, zda je tady město pro jeho obyvatele, nebo naopak. Jak to tedy s odpadovým hospodářstvím v Roztokách je a co všechno do těch popelnic, obrazně řečeno, narveme?
Číst dál bioodpad daně odpad Odraz 4/2013 poplatky Názory
Tomáš Pařízek, 8.2.2013
I když se konečně začíná po dlouhých letech plánování dařit investovat do oprav a rekonstrukce komunikací a infrastruktury, obecně majetku města, jsou a budou privátní investoři stále těmi zásadními zhod-nocovateli katastru obce. O veřejné prostory je však nutné pravidelně pečovat. A o to tady jde. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál dar investice komunikace Odraz 2/2013 Názory
Tomáš Pařízek, 8.4.2012
V polovině měsíce ledna 2012 oznámila americká společnost Eaton Corporation ve spolupráci s agenturou CzechInvest a ČVUT otevření nejnovějšího světového vývojového centra v Roztokách, v areálu VTP. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 4/2012 stavební uzávěra VTP Názory