Jarmila Kučerová

Všechny příspěvky autora...

Jarmila Kučerová, 14.10.2016
V neděli 11. září se konalo na farní zahradě Husova sboru ještě letní neformální setkání a posezení u ohně, opékání výborných buřtíků, občerstvení. Zatímco děti si vyráběly štíty, meče a husitské vlaječky a stavěly hrad Sion, dospělí hráli petangue a povídalo se o všem možném. Přišli a strávili s námi odpoledne i první porevoluční představitel města p. Vojtěch Sedláček i současný p. starosta Jan Jakob s rodinou, čehož si velmi vážíme. Večer, když už se stmívalo, dětem se podařilo hrad dobýt. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál akce cčsh Kultura Odraz 10/2016
Jarmila Kučerová, 14.10.2016
Církev československá husitská - Husitská diakonie organizuje v pátek 21. října od 15 do 17 hod. sbírku humanitární pomoci pro Diakonii Broumov a Ukrajinu. PROSÍME, prádlo noste čisté a v pytlích či krabicích. Děkuji touto cestou vám, kteří přispíváte již 28 let zde v Roztokách, pomáháte a sdílíte se s těmi, kteří jsou v tíživé situaci. Bez otevřeného srdce, bez milosrdenství a soucítění by se nám v tomto světě žilo daleko hůř! Jarmila Kučerováfarářka Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál oblečení Odraz 10/2016 sbirka Zprávy
Jarmila Kučerová, 11.3.2016
Husitská diakonie Církve československé husitské v Roztokách organizuje v pátek 18. března od 15 do 17 hodin humanitární sbírku šatstva (povlečení, ručníky aj.) pro Diakonii Broumov (CČSH). Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál cčsh humanitární sbírka Odraz 3/2016 Zprávy
Jarmila Kučerová, 13.2.2016
Vážení přátelé, spoluobčané, senioři, možná teď v zimě sedíte doma, dny jsou krátké a večer dlouhý, jen se tak díváte z okna, nemáte si s kým popovídat, zavzpomínat, přemýšlet o životě, zasmát se úplně obyčejným věcem. Možná je Vám i smutno a máte dlouhou chvíli, cítíte se být sami. A přece v centru našeho města v Husově sboru právě na Vás čekají lidé, kteří by rádi poznali a přivítali mezi sebou novou tvář. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál husův sbor Kultura Odraz 2/2016 senioři
Jarmila Kučerová, 12.12.2015
Vážení přátelé, spoluobčané, v době, kdy otevíráte vánoční číslo časopisu ODRAZ, prožíváme advent, dobu příprav na vánoční svátky, oslavu narození Pána Ježíše Krista. Počátky slavení adventu se objevují ve 4. stol v jižní Galii a ve Španělsku. Od 12. stol. se stal začátkem nového liturgického roku. Advent trvá 4 neděle před narozením Páně, tj. 25. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál advent Kultura Odraz 12/2015 vánoce
Jarmila Kučerová, 10.10.2015
Církev československá husitská v Roztokách pořádá v neděli 25. října od 15 hod. v Husově sboru přednášku Ing. Aleny Šimáčkové Poznat Írán - ve dvou a na kole, spojenou s besedou a promítáním. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál cčsh Kultura Odraz 10/2015 přednáška sbirka
Jarmila Kučerová, 12.6.2015
„Protož, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti. Pravda tě vysvobodí od věčné smrti!“ (Mistr Jan Hus) Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Jan Hus Odraz 6/2015 výročí Názory
Jarmila Kučerová, 15.5.2015
Neděle 24. května v 9 hod. - Hod Boží svatodušní - slavnostní bohoslužba, po bohoslužbě vernisáž výstavy k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa Neděle 14. června od 15 hod. na zahradě Husova sboru- zapálení hranice, výklad o Mistru Janu Husovi, soutěže a hry pro děti i dospělé, střelba prakem na terč, historický boj v dobových krojích, občerstvení. Jarmila Kučerová Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál akce cčsh Kultura Odraz 5/2015
Jarmila Kučerová, 13.3.2015
• Bohoslužby: neděle v 9.00 hod. Husův sbor sobota v 9.30 hod. / posl. sobota v měsíci / Penzion pro seniory Suchdol • Biblické hod: středa v 10.00 hod. (modlitební ztišení, pastorační rozhovory) úterý v 14.45 hod. Suchdol Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál bohoslužby cčsh Kultura Odraz 3/2015 velikonoce
Jarmila Kučerová, 13.2.2015
Kazatel Církve československé husitské v Roztokách Alberto Rocchini nabízí lidem rozhovory a pomoc při řešení složitých životních situací, při ztrátě zaměstnání, narušení osobních vztahů v rodině, v zaměstnání, nemoci, rozvodu, ztrátě partnera apod. Tato nabídka platí také pro děti každého věku, které si nevědí rady při řešení své těžké situace a hledají pomoc.  Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál cčsh kazatel Kultura Odraz 2/2015