Jakub Haas

Všechny příspěvky autora...

Jakub Haas, 5.8.2012
V předcházejících číslech Odrazu se rozproudila zajímavá diskuse o dotacích, které poskytuje naše město. Rád bych na tuto diskusi navázal a posunul poněkud jiným směrem, který se však Roztok taktéž dotýká. Jedná se o problematiku dotací poskytovaných z krajského rozpočtu. Středočeský kraj v posledních letech vyvinul netransparentní a diskriminační systém s velkým rizikem korupce. Nicméně se zdá, že se začalo blýskat na lepší časy. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál dotace kraj Odraz 7-8/2012 Názory
Jakub Haas, 11.12.2011
Stejně jako jinde v republice se i na stránkách Odrazu rozhořela diskuse o rozdělování daňových výnosů obcím. Ta byla zahájena návrhem ministra financí, podle kterého by se posílily rozpočty menších a středních obcí na úkor národních dotačních programů a čtyř největších měst. Roztoky by si podle návrhu polepšily o nezanedbatelných cca 10 mil. Kč ročně. V diskusi však zazněla poněkud matoucí čísla, která je potřeba uvést na pravou míru. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál daně Odraz 12/2011 rozpočet rozpočtové určení daní Názory