Martin Štifter

Všechny příspěvky autora...

Martin Štifter, 14.4.2018
V minulém roce jsme uspořádali anketu, jestli obyvatelé Roztok stojí o poskytnutí kompostérů. O výsledcích jsem vás již informoval, jen zopakuji, že výsledek byl 108 pro a 1 proti. Vzhledem k tomu, že předcházení vzniku odpadů je pro naše odpadové hospodářství (i EU) prioritou, vypsal i letos SFŽP dotační titul, který se dotýká omezení vzniku organických odpadů. Jednoduchou a na mnoha místech republiky osvědčenou formou je právě poskytnutí kompostérů pro občany. Stát je na nákup těchto zařízení ochoten poskytnout dotaci 85 procent. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál odpadky odpady Odraz 4/2018 Názory
Martin Štifter, 8.4.2018
V posledních měsících probíhá poměrně rozsáhlá diskuse o budoucnosti školy nebo škol v Roztokách, respektive o zajištění počtu míst pro naše děti, neboť vývoj předbíhá očekávání. Nutno přiznat, že nejen v Roztokách, ale v řadě obcí kolem Prahy.
Číst dál Školy
Martin Štifter, 11.11.2016
Některé reakce našich bližních nás překvapí. Mezi ně, pro mne, patří článek Mgr. Boloňského v Odrazu č. 10/2016 "Slibem neurazíš?". Ano slibem, jenž vychází z dobré vůle pomoci dobré věci, není možné urazit. Veřejným konstatováním, že lidé, kteří mají jiný názor než vy, jednají nezodpovědně a snad licoměrně, však urazit jde! Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál čov Odraz 11/2016 rozvoj města Názory
Martin Štifter, 18.6.2016
Při letošním dubnovém vzpomínání na oběti transportu smrti jsme se dotkli i citlivé věci. Pamětníků ubývá, opouštějí náš svět a s nimi odchází unikátní svědectví o době, která nám dodnes působí mrazení v zádech a jejíž hrůzy i hrdinství jsou i v dnešním neklidném světě jen těžko představitelné. Platí to samo sebou i pro Roztoky a Žalov. Přicházíme proto s výzvou. Najde se v našem městě invenční, komunikativní člověk, který by s kamerou a diktafonem zmapoval vzpomínky našich spoluobčanů? Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál historie Odraz 6/2016 pam2tn9ci Názory
Martin Štifter, 15.4.2016
Na veřejném projednávání projektu výstavby komplexu v Nádražní ulici, jež proběhlo 15. 3. v budově základní školy, zazněly připomínky občanů, které vyjadřovaly vesměs obavy z plánované výstavby a odmítavé stanovisko k chystanému projektu i navrhované smlouvě mezi investorem a městem. Nicméně prezentace byla velmi užitečná a těm, kteří byli ochotni naslouchat, přinesla nejen informace o tom, jak je projekt zpracován, ale i o pohledu investora. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál nádražní Odraz 4/2016 výstavba Názory
Martin Štifter, 15.4.2016
Přečetl jsem si pozorně článek Anticharta a přiznal si, že autor má asi pravdu, když naši část zastupitelstva řadí mezi nedovtipné truhlíky. Nepochopil jsem totiž na první pokus jasně smysl tohoto článku. Jediné, co mi zřetelně evokoval poslední odstavec, byl známý dialog pánů Voskovce a Wericha Naše řeč (ze hry Golem 17. 11. 1931). Vybavil se mi jednak textem, kde Werich říká, že byl v Paříži, ale také "... Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál anticharta Odraz 4/2016 stanovisko zastupitelstvo Názory
Martin Štifter, 13.2.2016
Že se současná hlava katolické církve papež František vyjádřil k současné situaci v oblasti ekologie obecně a ochrany životního prostředí zvláště, asi řada čtenářů Odrazu zaznamenala. Možná vás ale překvapí, když se podíváte na zveřejněné dílo: Laudato si' (Buď pochválen) podrobněji. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál ekologie Odraz 2/2016 papež Názory
Martin Štifter, 13.11.2015
Tak se asi ptali někteří občané Roztok (i okolních obcí), když 13. ani 14. října prakticky nepocítili avizované potíže s dodáváním pitné vody. Musím přiznat, že jsem 14. října ráno značně znervózněl, protože voda z kohoutku stále tekla. S velkou úlevou jsem se dozvěděl, že oprava již úspěšně a velmi rychle proběhla. Pro informaci uvádím přibližný časový průběh akce: Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 11/2015 přerušení dodávky voda Názory
Martin Štifter, 10.10.2015
Vážení spoluobčané, Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 10/2015 přerušení dodávky voda Zprávy
Martin Štifter, 12.9.2015
Když jsem slyšel 25. července 2015 zprávu, že zemřel Ladislav Kantor, přepnul můj mozek na „autopilota" a v duchu jsem poděkoval za to, že jsem ho mohl poznat, a poprosil za pokoj jeho duše, která si za života asi mnoho klidu neužila. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Ladislav Kantor nekrolog Odraz 9/2015 Názory