Roman Jandík

Všechny příspěvky autora...

Roman Jandík, 26.9.2014
Doposud jste komentáře a články roztocké organizace ODS mohli nalézt pouze v Odraze, na serveru Roztoky.com a na celostátních stránkách ODS. Díky blížícím se volbám bylo nutné publikovat naše vize, program a kandidáty do komunálních voleb i jinak. Proto jsme po dlouhém období příprav spustili webovou prezentaci na www.odsroztoky.cz
Číst dál komunální volby web Zprávy
Roman Jandík, 1.9.2014
Po více než 80 letech se Roztoky dočkaly a 1. září 2014 jsme slavnostně otevřeli plánované nové křídlo roztocké základní školy. Investice s vybavením v hodnotě cca 75 mil. Kč je jednou z největších, na které kdy naše město dosáhlo.
Číst dál dostavba otevření škola Zprávy
Roman Jandík, 8.7.2014
V minulém volebním období měla v gesci investice a jejich realizaci roztocká ODS. Po zkušenostech, které jsme načerpali, a které jsou snad ve městě vidět, bychom rádi pokračovali v nastaveném trendu. Ještě nikdy Roztoky nezažily tolik opravených chodníků a silnic, ale stále je na čem pracovat, protože dluh z předchozích let je obrovský.
Číst dál investice komunikace Odraz 7-8/2014 školky zeleň Názory
Roman Jandík, 14.6.2014
S mírným zpožděním byla rekonstruována další roztocká komunikace, respektive dvě na sebe navazující ulice. Pevného povrchu se v květnu dočkali obyvatelé ulice Máchovy a ulice Nad Vinicemi.
Číst dál Odraz 6/2014 rekonstrukce ulice výstavba Zprávy
Roman Jandík, 12.6.2014
Jestli současné vedení něco nestihlo nebo nedokázalo změnit, tak je to systém fungování roztockých technických služeb. Jsme si toho vědomi, a proto jsme o fungování našich služeb v rámci našeho místního sdružení ODS obsáhle několikrát diskutovali.
Číst dál Odraz 6/2014 pasportizace technické služby Názory
Roman Jandík, 3.6.2014
Mnohým z nás připomněly květnové přívalové deště a bouřky obrazy z loňského června, kdy Roztoky postihla velká voda. Já na to vzpomínám obzvláště intenzivně nejen kvůli několika probdělým nocím a hodinám strávených v dešti nebo na povodňovém štábu. Ve funkci místostarosty jsem byl nový a povodňový očistec takto zažíval prvně. Po roce je sice pěkné si zavzpomínat, k čemuž úplně poslouží několik fotek, důležitější je ale bilancovat naši připravenost na další velkou vodu.
Číst dál Odraz 6/2014 povodeň protipovodňová opatření Názory
Roman Jandík, 14.5.2014
Benjamin Franklin, jeden z otců zakladatelů americké demokracie a největších státníků světové historie řekl větu, kterou mnoho z Vás asi zná, ač si plně neuvědomuje, jak klíčová a pravdivá je. Mně vždy vytane na mysli, když řešíme banální byrokracii v malém na roztockém zastupitelstvu.
Číst dál Odraz 5/2014 podomní prodej vyhláška Názory
Roman Jandík, 12.5.2014
Několik roztockých občanů mě oslovilo s žádostí o podpis Petice pro korunu, respektive proti zavedení eura v České republice. S místním sdružením ODS jsme se proto rozhodli, že v Roztokách uspořádáme dvě setkání, kde bude na Tyršově náměstí možné se k petici pro korunu připojit.
Číst dál akce euro Odraz 5/2014 petice volby Názory
Roman Jandík, 9.4.2014
Dne 23. dubna končí doba, do kdy se mohou občané Roztok připojit k druhému kolu projektu elektronické aukce elektrické energie a plynu, které připravila společnost eCENTRE ve spolupráci s městem Roztoky. Kdy a kde můžu k e-aukci připojit?
Číst dál e-aukce Odraz 4/2014 Zprávy
Roman Jandík, 7.4.2014
Na konci března jsme dokončili podstatnou část projektových prací týkajících se plánované obnovy městských komunikací a výstavby kanalizace. Rád bych v této souvislosti roztocké spoluobčany o nastalé situaci informoval.
Číst dál komunikace Odraz 4/2014 výstavba Zprávy