MŠ Přemyslovská

Všechny příspěvky autora...

MŠ Přemyslovská, 25.7.2015
Tyto dny (začátek července) si užíváme skutečně prázdninové počasí s dětmi ze všech tří školek v Roztokách. Dne 10. 7. se rozloučíme a budeme se při odpočinkových činnostech těšit na nový školní rok. Tento uplynul rychle, jako voda. V září jsme nově přijaté děti učily pravidlům soužití v kolektivu vrstevníků, za pár měsíců předvedly rodičům u vánočního stromku, kolik se již naučily básniček a písniček, a než jsme se nadály, bylo tu jaro. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 7-8/2015 přemyslovská školka školní rok Školy
MŠ Přemyslovská, 7.12.2012
Rozjeli jsme školní rok na plné obrátky a už se chystáme na období adventu a vánočních svátků. S dětmi jsme se sešli poprvé 3. září 2012 opět v plném počtu - 89 zapsaných dětí a 12 členů personálu. Děti se v odpoledních hodinách účastní kroužků angličtiny, výtvarného, bubnování a dramatického. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 12/2012 školka Školy
MŠ Přemyslovská, 11.12.2011
V letošním školním roce máme v mateřské škoáe Přemyslovská tři třídy předškolní přípravy a pouze jednu třídu mladších dětí (od 4 do 5ti let). Děti chodí do mateřské školy rády, využívají zájmové kroužky, které jsme připravili i v letošním školním roce (výtvarný kroužek, kroužek angličtiny a hry na zobcovou flétnu). Bohužel z provozních důvodů jsou tyto kroužky jen pro předškoláky, ale ti mladší se dočkají v roce příštím. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 12/2011 školka Školy