Eva Frindtová

Všechny příspěvky autora...

Eva Frindtová, 14.1.2017
na počátku nového roku si dovoluji výjimečně vstoupit do úvodníku, který je jinak výsostným prostorem odpovědného redaktora. Ráda bych vám jménem redakční rady poděkovala za přízeň a čas, který jste v uplynulém roce Odrazu věnovali, ať už jako čtenáři či přispěvatelé. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál odraz Odraz 1/2017 úvodník Názory
Eva Frindtová, 11.11.2016
Cíle Jana Jakoba v pozici opozičního zastupitele Krajského úřadu Středočeského kraje Výsledky voleb do krajského zastupitelstva ve Středočeském kraji jsme stihli zařadit do minulého vydání Odrazu. V době, kdy jste dostali do schránek svůj výtisk, koaliční jednání ještě nebyla u konce. Kdo bude v dalším období řídit náš kraj? Na sedmi kandidátkách bylo celkem 14 roztockých občanů. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Jan Jakob kraj Odraz 11/2016 rozhovor Názory
Eva Frindtová, 12.9.2015
Ano, pane Šalamone, máte pravdu, když píšete, že obrat herního průmyslu v ČR v loňském roce i přes veškeré snahy zákazů heren stoupl o 11,4 procenta. Což je podle vás důkaz, že zákaz výherních automatů na území měst je zcela zbytečný. Takto podaná informace je ale poněkud zavádějící. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál hazard Odraz 9/2015 vyhláška Názory
Eva Frindtová, 12.6.2015
Stále ještě mě překvapuje, že ostřejší diskuse zastupitelstva dost často vzejdou tam, kde by je málokdo očekával. Takovouto diskusi vyvolal návrh „Obecně závazné vyhlášky města Roztoky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností“. Byť pro její schválení hlasovalo 13 z 18 přítomných zastupitelů, proběhla nejprve živá, místy trochu pitoreskní diskuse. Nepřísluší mi hodnotit názory a projevy kolegů zastupitelů, ale ráda bych se podělila o praxí prověřenou zkušenost. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál hluk Odraz 6/2015 vyhláška Názory
Eva Frindtová, 15.5.2015
Má být vedení města ryze pragmatické a za všech okolností ctít pouze ekonomickou stránku svých rozhodnutí? Nebo je jeho úkolem zachovat kulturní dědictví města pro příští generace, a to i za cenu, že náklady s tím spojené nebudou malé? Nic není černobílé, a tak je tomu i v případě dvou více než sto let starých, unikátních, leč zchátralých vil čp. 110 a 125 v Tichém údolí, které jsou včetně velkého pozemku v majetku města. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 5/2015 tiché údolí vily Názory
Eva Frindtová, 13.2.2015
Reakce na článek „Lepší svět" Odraz 1/2015 V jednom se s autorem shodneme - svoboda jednotlivce, samozřejmě včetně veškeré zodpovědnosti z ní vyplývající, je v demokratické zemi jednou z důležitých hodnot. V případě výherních automatů, respektive jejich regulace, nejsou však slova o osobní svobodě na místě. Závislost nemá nic společného s hrou či zábavou svobodného člověka. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál hazard hrací automat Odraz 2/2015 zákaz Názory
Eva Frindtová, 12.12.2014
Náš život se odvíjí v neustálých, různě dlouhých časových cyklech - vyučovací hodina, pracovní doba, lunární měsíc, roční období, školní rok, fiskální rok, a po staletí asi nejčastěji používaným cyklem je kalendářní rok. A tak, jsme-li na konci jednoho cyklu, stojíme současně na začátku nového. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál odraz Odraz 12/2014 úvodník Názory
Eva Frindtová, 14.11.2014
Základní výsledky voleb v Roztokách jsme vám přinesli ve zvláštním vydání Odrazu. Pro města a obce jsou výsledky komunálních voleb klíčové. Určují, jakým směrem se bude další čtyři roky ubírat rozvoj města, jaké budou investiční priority, kam se posune územní plánování, doprava, sociální programy, jaké možnosti získá sport a kultura atd. Proto se k výsledkům voleb v Roztokách, které ovlivní období 2014-2018, vracíme ještě podrobněji. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál komunální volby Odraz 11/2014 výsledky Zprávy
Eva Frindtová, 16.5.2014
V březnovém Odrazu jsme uveřejnili anketu, jejímž cílem bylo zjistit názory vás, čtenářů, na městský časopis, na jeho celkovou úroveň, čtenost, na obsah jednotlivých rubrik i na oblíbenost autorů. Anketu bylo možno vyplnit i prostřednictvím městských webových stránek. Této možnosti využilo 132 respondentů, dalších 21 čtenářů vyplnilo dotazník v papírové podobě. Celkem jsme tedy získali 153 odpovědí, což považujeme za slušný výsledek a vzorek, z něho již se dá leccos vyčíst. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál anketa odraz Odraz 5/2014 Zprávy
Eva Frindtová, 14.3.2014
Milí čtenáři, výjimečně na tomto místě nenacházíte úvodní slova odpovědného redaktora, tak jak bývá zvykem v každém Odrazu. Prostor pro redakční úvodník jsem si pro tentokrát vypůjčila já, abych vás za redakční radu požádala o spolupráci a vaše názory, které jsou pro přípravu Odrazu nezbytné. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál anketa odraz Odraz 3/2014 úvodník Názory