Stanislav Boloňský

Všechny příspěvky autora...

Stanislav Boloňský, 10.9.2016
Dne 30. července zemřel po kratší nemoci ve věku 82 let Dr. Jaroslav Frána, CSc. Patřil do roztocké "komunity" vědeckých pracovníků spjatých s Ústavem jaderného výzkumu v Řeži. V Roztokách tento českobudějovický rodák bydlel od roku 1968. Jaroslav Frána byl člověk tichý, poctivý, typický introvert, jemuž však nescházel suchý humor. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Jaroslav Frána nekrolog Odraz 9/2016 Zprávy
Stanislav Boloňský, 10.9.2016
Začalo to informací, že od 1. ledna 2017 nebude umožněn vjezd kamionů na území hl. města Prahy. Principiálně by se s tím dalo souhlasit, ale vzhledem k tomu, že není dobudován vnější Pražský okruh, to bude znamenat přesměrování těžké nákladní dopravy na mizerné silnice II. tříd přípražských okresů (potažmo obcí). S tím si ale evidentně pražská radnice hlavu neláme. V okresech Praha-východ a Praha-západ žije patrně nějaké druhořadé etnikum, na které není třeba brát ohled. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál doprava modré zóny Odraz 9/2016 praha Názory
Stanislav Boloňský, 29.7.2016
Před svým odletem do Japonska si 19. června 2016 "naladil" své nástroje báječným koncertem na nádvoří roztockého zámku Filharmonický komorní orchestr. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál koncert Kultura Odraz 7-8/2016 zámek
Stanislav Boloňský, 29.7.2016
Počátkem června jsem našel ve schránce, podobně jako většina obyvatel našeho kraje, časopis Středočech, který vydává v nákladu 527 000 ks (!) Středočeský kraj. Tím, že je financován z krajského rozpočtu, si ho vlastně nepřímo platíme z našich daní. Měl by tedy vyváženě odrážet názorovou pestrost politických subjektů i veřejnosti. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál časopis Odraz 7-8/2016 středočeský kraj Názory
Stanislav Boloňský, 29.7.2016
V květnovém čísle Odrazu jsem v souvislosti s 25. výročím našeho časopisu publikoval rozhovor s Janem Chytilem, bývalým starostou našeho města. Chtěl připomenout tohoto muže, který nejen založil Odraz, ale stál v čele města ve složitém období přechodu od direktivního řízení obce k demokratickému - byl to mimochodem první rozhovor po jeho odchodu z radnice v roce 1994. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 7-8/2016 starosta Vojtěch Sedláček Názory
Stanislav Boloňský, 29.7.2016
je název útlé knihy historika Jiřího Plachého, kterou s podporou města Roztoky vydalo v červnu 2016 nakladatelství Svět křídel. Stručnou anotaci knihy shrnuje její podtitul "Občané Roztok perzekvovaní komunistickým režimem po únoru 1948". Jde vůbec o první publikaci, která se temným obdobím padesátých let v našem městě (v širším kontextu) zabývá. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál historie kniha Kultura Odraz 7-8/2016
Stanislav Boloňský, 18.6.2016
Dne 10. května se v historickém sále Středočeského muzea uskutečnil Jubilejní koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje. Jubilejní proto, že toto hudební těleso slaví 40 let od svého založení. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál koncert Kultura Odraz 6/2016
Stanislav Boloňský, 18.6.2016
Dne 20. května se dožil ctihodných 50 let svého věku věčně mladý "tomík", místostarosta našeho města, Tomáš Novotný. O den později oslavil toto výročí v kruhu svých přátel, přičemž darů obdržel tolik, že jimi zaplnil dodávku o nosnosti 3,5 tuny. Některé dary byly nejen vtipné, ale i dosti rozměrné, jako např. figuríny prezidenta republiky a jeho tiskového mluvčího v životní velikosti. Přijel mu poblahopřát i 92letý bývalý starosta Junáka Dr. Navrátil v uniformě poručíka c. a k. armády. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál jubileum Odraz 6/2016 Tomáš Novotný Názory
Stanislav Boloňský, 18.6.2016
Dne 2. června 2016 se konala pod patronací kardinála D. Duky v krásném prostředí pražského Arcibiskupského paláce konference s názvem Kněžna a světice Ludmila. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál historie Kultura Odraz 6/2016 svatá Ludmila
Stanislav Boloňský, 14.5.2016
Před 25 lety, v květnu roku 1991, vyšlo první číslo časopisu ODRAZ. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál jubileum odraz Odraz 5/2016 Názory