Stanislav Boloňský

Všechny příspěvky autora...

Stanislav Boloňský, 14.5.2016
Před 25 lety, v květnu roku 1991, vyšlo první číslo časopisu ODRAZ. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál jubileum odraz Odraz 5/2016 Názory
Stanislav Boloňský, 14.5.2016
prvním porevolučním starostou zvoleným v demokratických volbách - o Odrazu, ale nejen o něm... Jan Chytil (1951) byl zvolen do zastupitelstva města na kandidátce Občanského fóra, které v listopadu 1990 s velkou převahou vyhrálo obecní volby, když získalo 13 mandátů z 21. Na sklonku roku pak byl zvolen starostou, prvním, který vzešel z demokratických voleb po změně režimu (předchozí se stali starosty na základě politických dohod). Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Jan Chytil Odraz 5/2016 rozhovor Názory
Stanislav Boloňský, 15.4.2016
glosa k článku Víte o nás? z čísla 3/2015 V minulém čísle Odrazu byl zveřejněn článek M. Zámecké Víte o nás?, který propagoval činnost Klubu českého pohraničí. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál klub českého pohraničí Odraz 4/2016 Názory
Stanislav Boloňský, 15.4.2016
Již fakt, že zastupitelstvo se 30. března sešlo v kompletním počtu jednadvaceti, napovídal, že tentokrát nepůjde jen o běžnou agendu. Dokonce se dostavilo i 5 občanů, tedy veřejnost. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál koalice Odraz 4/2016 rozpad Názory
Stanislav Boloňský, 15.4.2016
Dne 15. března 2016 se v nové sborovně školy uskutečnila veřejná prezentace investorského záměru Bytový soubor Roztoky společnosti Nádražní 23, s. r. o. Podle poslední varianty projektu se jedná o výstavbu 122 bytů na místě bývalého továrního objektu v Nádražní ulici. Přestože bylo o datu prezentace rozhodnuto na poslední chvíli a měla minimální propagaci, přišlo asi 40 občanů plus 12 zastupitelů včetně obou místostarostů a pana starosty, který slyšení moderoval. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál nádražní Odraz 4/2016 výstavba Názory
Stanislav Boloňský, 15.4.2016
Nové sídliště na Dubečnici, ale i dostavba Solník jsou stále předmětem vášnivých debat, které po rozsudku správního soudu, jenž pod sankcí zrušení stavební uzávěry uložil městu urychleně přijmout regulační plán pro Dubečnici, bezpochyby jen tak neskončí. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál dubečnice Odraz 4/2016 restituce solníky Názory
Stanislav Boloňský, 11.3.2016
Trochu nezdvořile jsem si vypůjčil titulek od Jana Nerudy, v tomto případě ale nepůjde o slamník, nýbrž o pomník, konkrétně o pomník sv. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 3/2016 pomník svatý vojtěch Názory
Stanislav Boloňský, 11.3.2016
Velikonoce jsou největším křesťanským, ale i židovským svátkem. Židé ho ovšem slaví nikoli jako připomínku Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání, ale jako oslavu jejich starozákonního osvobození z egyptského zajetí. foto: Stanislav Boloňský Jižní stěna presbytáře - nahoře Zvěstování P. Marii, dole Ukřižování a oplakávání Krista Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Kultura levý hradec Odraz 3/2016 velikonoce
Stanislav Boloňský, 13.2.2016
Lednové zastupitelstvo mělo na programu dva zásadní body. Jeden se týkal developerského projektu v Nádražní ulici a druhý zadání územního plánu - v obou případech šlo tedy o budoucnost Roztok. Ke každému z nich proběhla dvouhodinová, místy velmi vzrušená debata, leč s rozdílným výsledkem. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál nádražní Odraz 2/2016 územní plán výstavba Názory
Stanislav Boloňský, 13.2.2016
V minulém čísle Odrazu jsem připomenul pár letošních kulatých výročí celostátního významu. Nyní bych chtěl vzpomenout na dobu poměrně nedávnou, a přece tak vzdálenou, neboť její srovnání s dneškem dokládá, jak rychle se mění náš životní styl i společnost. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál historie občanské fórum Odraz 2/2016 Názory