Stanislav Boloňský

Všechny příspěvky autora...

Stanislav Boloňský, 10.10.2015
V minulém čísle Odrazu byla uveřejněna první část textu, pojednávajícího o téměř dvousetletém období, kdy Roztoky vlastnil mocný knížecí rod Lichtenštejnů. Nyní přinášíme dokončení článku. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál historie Kultura Lichtenštejnové Odraz 10/2015
Stanislav Boloňský, 10.10.2015
V podvečer 17. září se v roztocké škole uskutečnila veřejná prezentace územní studie lokality Dubečnice. Účast občanů byla celkem slušná, přišlo jich asi 50, i když z mého pohledu méně, než bych s ohledem na význam této akce očekával. Dvouhodinovou prezentaci a diskusi s přehledem řídil místostarosta Tomáš Novotný, jemuž sekundoval předseda stavební komise Michal Hadraba. Studii představil a komentářem doplnil jeden z autorů Ing. arch. Gogolák. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál dubečnice Odraz 10/2015 výstavba Názory
Stanislav Boloňský, 10.10.2015
Ve dnech 11. až 13. září 2015 pobývala v Roztokách na pozvání starosty našeho města delegace vedení partnerského města Skawina v Polsku. V sobotu v podvečer pak dorazil na Slavnosti pravého a levého břehu i celý autobus dalších polských přátel, členů zastupitelstva, spolku pro partnerství měst a dalších zájemců o naše město a samozřejmě také o hlavní město Prahu. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál návštěva Odraz 10/2015 partnerství Skawina Zprávy
Stanislav Boloňský, 10.10.2015
Na konci srpna se uzavřela dlouhá a bohatá životní dráha pana doc. MUDr. Elo Luži, DrSc., který zemřel ve věku 97 let. Byl nejstarším žijícím mužem - občanem Roztok a byl ještě o tři měsíce starší než první československá republika. Pan docent Luža při převzetí Ocenění města Roztoky u příležitosti 60. výročí konce II. světové války v roce 2005. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Elo Luža nekrolog Odraz 10/2015 Zprávy
Stanislav Boloňský, 12.9.2015
Psychologové říkají, že je život snazší, když se dokážeme radovat z maličkostí. V duchu této zásady jsem se zaradoval z nové úpravy parku na Tyršově náměstí, kde kromě redukce přerostlých tújí vznikl roztomilý záhon „lučního kvítí“. Zpočátku jsem kolem nového záhonu procházel se zjevnou skepsí, neb mi nebylo jasné, co to tam roste místo běžného trávníku za plevel, který pracovníci TS tak poctivě kropí? V červenci se však vyloupl do krásy. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál květiny Odraz 9/2015 zeleň Názory
Stanislav Boloňský, 12.9.2015
Dlouhé období 180 let (1623-1803), kdy Lichtenštejnové drželi Roztoky, není bohužel zatím českými badateli příliš podrobně zpracováno, možná i proto, že komplikované česko-lichtenštejnské vztahy přetrvaly i po listopadu 1989. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál historie Kultura Lichtenštejnové Odraz 9/2015
Stanislav Boloňský, 12.9.2015
Za největší přírodní katastrofu (v našich zeměpisných šířkách) považujeme celkem logicky povodně. Kdo zažil pětisetletou gigapovodeň v roce 2002 i tu předloňskou padesátiletou, bude se mnou jistě souhlasit. vyschlá půda nedaleko Klecan, srpen 2015 Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 9/2015 sucho změna klimatu Názory
Stanislav Boloňský, 12.9.2015
Letošní léto kosila smrtka ve velkém... Dne 17. srpna zemřel v požehnaném věku 89 let pan Ing. Jiří Machalický, CSc., povoláním strojař, ale také aktivní sportovec a zejména nadšený muzikant. Pana Machalického jsem znal dlouhá léta především jako houslistu Komorního orchestru Dvořákova kraje a též jako skvělého a skromného člověka. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Jiří Machalický Kultura nekrolog Odraz 9/2015
Stanislav Boloňský, 12.9.2015
v minulém dvojčísle 7/8 si zařádil šotek a přelstil i jazykovou korektorku s redaktorem dohromady. V mém článku Roztoky před 30 lety aneb Takoví jsme byli... jsem psal mimo jiné o Miloslavu Pejřilovi, „duši“ loutkového divadélka Kvítko, a v jednom případě jsem ho chybným kliknutím překřtil na Miroslava, za což se čtenářům a zejména rodině Pejřilově omlouvám. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál chyba kvítko odraz Odraz 9/2015 Zprávy
Stanislav Boloňský, 25.7.2015
Symbolicky den po letním slunovratu se vydal na svou poslední cestu i pan RNDr. Jiří Matas, CSc. Zemřel po delší nemoci ve věku nedožitých 79 let. Měl jsem tu čest s ním spolupracovat při správě města od roku 1994 celých 20 let, kdy zastupoval naše sdružení Sakura v různých veřejných funkcích. Nejvýrazněji se uplatnil jako člen kontrolního výboru zastupitelstva, když se této činnosti věnoval poctivě a naprosto nestranně, tak říkajíc „padni komu padni“, což je vlastnost velmi vzácná. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Jiří Matas nekrolog Odraz 7-8/2015 Zprávy