Stanislav Boloňský

Všechny příspěvky autora...

Stanislav Boloňský, 25.7.2015
V současné době probíhá kompletní oprava krovu a střechy kostela sv. Klimenta na Levém Hradci a z tohoto důvodu je kostel momentálně uzavřen. Trochu jsme přitom pozapomněli na 70. výročí jeho znovuvysvěcení, k němuž došlo s velkou slávou 8. července 1945. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál kostel Kultura levý hradeck Odraz 7-8/2015 výročí vysvěcení
Stanislav Boloňský, 25.7.2015
Události, k nimž došlo před 30 lety, jsou pro mladou generaci bájemi z šerého dávnověku. Pro nás starší ale, jak říkala babička, „jako by se to stalo včera“. A nejde jen o relativitu času, některé události a situace se bez ohledu na společenské poměry cyklicky opakují. Jiné naopak potvrzují, že jak napsal klasik, „čas oponou trhnul“, a není na škodu si připomenout, jak dramaticky Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál historie Odraz 7-8/2015 socialismus Názory
Stanislav Boloňský, 25.7.2015
Symbolicky den po letním slunovratu se vydal na svou poslední cestu i pan RNDr. Jiří Matas, CSc. Zemřel po delší nemoci ve věku nedožitých 79 let. Měl jsem tu čest s ním spolupracovat při správě města od roku 1994 celých 20 let, kdy zastupoval naše sdružení Sakura v různých veřejných funkcích. Nejvýrazněji se uplatnil jako člen kontrolního výboru zastupitelstva, když se této činnosti věnoval poctivě a naprosto nestranně, tak říkajíc „padni komu padni“, což je vlastnost velmi vzácná. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Jiří Matas nekrolog Odraz 7-8/2015 Zprávy
Stanislav Boloňský, 12.6.2015
Dne 6. července uplyne 600 let od odsouzení a upálení Mistra Pražské univerzity, katolického kněze a charismatického kazatele Jana Husa. Většina lidí zřejmě využije státního svátku k odjezdu na svá letní sídla, aniž by se hlouběji zamysleli nad nešťastným osudem tohoto středověkého intelektuála a reformního teologa. Je to škoda, protože příklad, který nám Jan Hus zanechal, neztratil ani po šesti staletích na naléhavosti. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Jan Hus Odraz 6/2015 výročí Názory
Stanislav Boloňský, 12.6.2015
V průběhu letošního jara můžeme v Roztokách sledovat neobvyklý jev. Začaly zde prosychat smrky pichlavé, lidově označované jako smrky stříbrné. Nejsme v tom zdaleka sami, obrovská kalamita tohoto druhu nastala zejména v Podkrušnohoří, kde tisíce vzrostlých smrků pichlavých v městských parcích během několika týdnů zhnědly a umírají. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál dřeviny Odraz 6/2015 smrk Názory
Stanislav Boloňský, 12.6.2015
V pondělí 4. května jsme si slavnostním koncertem v historickém sále roztockého zámku připomněli 70. výročí ukončení druhé světové války. Komorní orchestr Dvořákova kraje se sólisty České filharmonie předvedl pod vedením Václava Mazáčka skvělý výkon, který posluchači odměnili bouřlivým potleskem. Stanislav Boloňský Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál koncert Kultura Odraz 6/2015 válka výročí
Stanislav Boloňský, 15.5.2015
V minulém čísle Odrazu byl velký prostor věnován přípravě nového územního plánu. Zapátral jsem trochu v archivních dokumentech, abych si ozřejmil historii územního plánování a regulace výstavby v Roztokách a také to, s jakými problémy byly práce s tímto základním dokumentem obce spojeny. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál historie Odraz 5/2015 územní plán Názory
Stanislav Boloňský, 15.5.2015
V dubnovém čísle Odrazu zpochybnil pan Lukáš Křístek fakt (viz článek VTP III -územní plán, školka a peníze), že připravovaná výstavba VTP III v Žalově je v souladu s územním plánem. Rozporoval tak tvrzení, které jsem uvedl ve svém článku Pochybuji, tedy jsem, podobně jako radní M. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 5/2015 územní plán VTP Názory
Stanislav Boloňský, 15.5.2015
Na prahu jara nás po krátké nemoci opustila v požehnaném věku nedožitých 90 let paní Eva Polačincová, rozená Burešová. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Kultura nekrolog Odraz 5/2015
Stanislav Boloňský, 10.4.2015
Druhá světová válka skončila před 70 lety. Ačkoli po krátké euforii následovalo 40 let nesvobody a tzv. studené války, nemohlo se to vyrovnat vrcholně traumatizujícím zážitkům, jaké museli prožít naše rodiče a prarodiče. Važme si toho, že jsme byli války ušetřeni a nezapomínejme na její příčiny i následky. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 4/2015 osvobození transport smrti válka Názory