Stanislav Boloňský

Všechny příspěvky autora...

Stanislav Boloňský, 10.4.2015
Druhá světová válka skončila před 70 lety. Ačkoli po krátké euforii následovalo 40 let nesvobody a tzv. studené války, nemohlo se to vyrovnat vrcholně traumatizujícím zážitkům, jaké museli prožít naše rodiče a prarodiče. Važme si toho, že jsme byli války ušetřeni a nezapomínejme na její příčiny i následky. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 4/2015 osvobození transport smrti válka Názory
Stanislav Boloňský, 13.3.2015
Na popeleční středu (sic!) - 18. února 2015 se uskutečnila v hotelu Academic více jak dvouhodinová prezentace záměru výstavby nového areálu „VTP Žalov“ firmy Trigema, a. s., s podtitulem „Revitalizace areálu bývalé cihelny“. Nešlo o veřejné projednání projektu ve smyslu stavebního zákona, ale o předběžnou informaci pro veřejnost, u níž již stručná zpráva v Odrazu vyvolala prudkou reakci ve formě petice, kterou podepsalo cca 400 signatářů. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 3/2015 VTP výstavba Názory
Stanislav Boloňský, 13.3.2015
Název článku, parafrázující výrok významného českého historika, bude možná některým obyvatelům našeho města připadat jako lehce nepochopitelný - zejména pokud zde žijí méně než jednu generaci, ale starousedlíci tuší, o co jde. Vztahy roztockých a žalovských nebývaly vždy ideální, někdy byly i konfliktní. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 3/2015 sloučení žalov Názory
Stanislav Boloňský, 13.2.2015
Ve dnech 26. a 27. ledna hostila Praha účastníky pietní vzpomínky a konference u příležitosti 70. výročí osvobození vyhlazovacího nacistického tábora Osvětim (či správněji Auschwitz-Birkenau); 27. leden je slaven jako celosvětový den památky obětí holocaustu.  Možná si položíte otázku, co s tím mají společného Roztoky. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál historie Odraz 2/2015 židé Názory
Stanislav Boloňský, 13.2.2015
V lednovém čísle Odrazu (Informace z radnice - „Podruhé málem do půlnoci") se místostarosta J. Huk dopustil nepřesnosti, když napsal, že v případě obytného komplexu Nádražní již investor získal územní rozhodnutí. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál nádražní Odraz 2/2015 výstavba Názory
Stanislav Boloňský, 9.1.2015
Ve středu 10. prosince 2014 se uskutečnilo první pracovní zasedání zastupitelstva města v novém složení. I pro mě to byla velká změna, neboť jsem se ho poprvé zúčastnil nikoliv jako jeho člen, ale jen jako divák - a tak se možná i trochu změnil úhel mého pohledu...  Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál jednání Odraz 1/2015 zastupitelstvo Názory
Stanislav Boloňský, 9.1.2015
Před sto lety prožívali naši předkové Vánoce ve zcela odlišné atmosféře. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál 1. světová válka historie Kultura Odraz 1/2015
Stanislav Boloňský, 9.1.2015
V prosincovém čísle Odrazu zveřejnila paní Jitka Šrejberová článek Revitalizace průmyslového areálu Nádražní 23 v Roztokách u Prahy aneb Náš vztah k urbanizované krajině, kterým vyjádřila svůj důrazný nesouhlas s demolicí starého industriálního areálu v Nádražní ulici. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál nádražní ochrana památek Odraz 1/2015 právo výstavba Názory
Stanislav Boloňský, 12.12.2014
Podzimní volby do zastupitelstva našeho města jsou za námi, tak se můžeme ohlédnout trochu do minulosti. Pro nezasvěceného čtenáře bude možná překvapivé, že i před 150 lety se volilo do obecního zastupitelstva (výboru) podobným způsobem jako v dnešní době, byť s určitými odlišnostmi.  Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál historie Kultura Matěj Vošáhlík Odraz 12/2014 volby
Stanislav Boloňský, 14.11.2014
Pro vlastní fungování obce jsou nejpodstatnější volby komunální. Vnímali to tak i voliči v Roztokách, jichž se dostavilo k volbám do zastupitelstva města 49,72 % ze všech oprávněných, což byl v rámci republiky nadprůměr. Naproti tomu ke druhému kolu senátní volby přišlo necelých 23 % voličů, i tak šlo o celostátně nadprůměrný výsledek. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál analýza komunální volby Odraz 11/2014 Názory