Stanislav Boloňský

Všechny příspěvky autora...

Stanislav Boloňský, 14.11.2014
V říjnu se sešla rada (ještě ve starém složení) ke svému jednání dvakrát. Poprvé 8. října, podruhé 29. října 2014. První schůze se konala krátce před volbami, druhá nedlouho před ustavujícím zasedáním nového zastupitelstva. Zde je zřejmě vhodné vysvětlit, že Rada města setrvává ve funkci až do ustavení nového vedení města, aby byla v tomto překlenovacím období zajištěna správa obce. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál jednání kanalizace Odraz 11/2014 rada školka stravování Zprávy
Stanislav Boloňský, 14.11.2014
se uskutečnilo dne 5. listopadu 2014 v multifunkčním sále základní školy za poměrně chabého zájmu veřejnosti - bylo přítomno pouze 27 občanů. Průběh hodinového zasedání, jemuž předcházela jednání napříč volebními stranami zastoupenými v ZM, byl naprosto hladký, bez velkých překvapení. Za nestandardní lze označit jen slib zastupitele V. Calty „s výhradou“, čímž nesplnil podmínky zákona a ztratil mandát. Druhým vybočením bylo nezvolení pana Šalamona členem kontrolního výboru. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 11/2014 ustavující zasedání zastupitelstvo Zprávy
Stanislav Boloňský, 10.10.2014
Ke své poslední schůzi v tomto volebním období se v obstojném počtu sedmnácti sešli zastupitelé 24. září 2014. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál jednání kanalizace Odraz 10/2014 podomní prodej zastupitelstvo Zprávy
Stanislav Boloňský, 10.10.2014
Až dostanete do rukou říjnové číslo Odrazu, bude již po volbách. Nemusím mít tedy obavy, že bych tímto článkem nějak ovlivnil jejich výsledek. Ihned po sečtení hlasů začnou probíhat intenzivní jednání mezi úspěšnými stranami o sestavení „vládnoucí" koalice. Slovo vládnoucí dávám do uvozovek, protože starosta a radní vlastně nejsou nej vyšším orgánem obce - tím je ze zákona zastupitelstvo. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Odraz 10/2014 rozloučení Stanislav Boloňský Názory
Stanislav Boloňský, 10.10.2014
V září se sešla RM ke svému jednání hned dvakrát. Nejprve na řádném jednání dne 15. září 2014 a posléze i na mimořádném 24. září 2014 k projednání jen několika akutních věcí. Na prvním jednání čekal na čtyři (posléze pět) radních hrozivý fascikl padesáti bodů agendy, ale nakonec bylo jednání pružné a věcné a nestalo se „noční směnou“. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál doprava jednání Odraz 10/2014 rada škola Zprávy
Stanislav Boloňský, 10.10.2014
Letošní svatoludmilská pouť, která se konala v neděli 21. 9. 2014, byla ve znamení mimořádné návštěvy i nevšední události. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Dominik Duka kardinál Kultura levý gradec Odraz 10/2014
Stanislav Boloňský, 13.9.2014
Ke své srpnové schůzi se v hojném počtu 19 přítomných sešli zastupitelé 27. srpna 2014. Prvními body jednání byla agenda, kterou ZM nestihlo projednat na své schůzi v červnu. První krok k obnově vil v Tichém údolí Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál jednání Odraz 9/2014 zastupitelstvo Zprávy
Stanislav Boloňský, 13.9.2014
Rada v zúžené sestavě pěti přítomných radních se sešla k svému jednání 13. srpna 2014. Budeme mít v Žalově mrakodrap? Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál jednání Odraz 9/2014 rada výstavba Zprávy
Stanislav Boloňský, 13.9.2014
Dne 29. července 2014 zemřel v požehnaném věku nedožitých 91 let pan Vladimír Fyman, profesionální fotograf a roztocký patriot. Neprosadil se sice ve sféře volné tvůrčí fotografie, byl však špičkovým specialistou zaměřeným na fotografie uměleckých děl. Začínal jako fotograf Státního ústavu památkové péče, kde dokumentoval historickou architekturu, tři desetiletí pak pracoval jako fotograf Národní galerie v Praze, kde fotografické oddělení přivedl na špičkovou úroveň. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál Kultura nekrolog Odraz 9/2014
Stanislav Boloňský, 13.9.2014
Ačkoli je červenec měsícem prázdnin, sešla se městská rada ke svému jednání dokonce dvakrát. K prvnímu řádnému dne 9. července, k mimořádnému 30. července 2014. To naznačuje, že letošní léto rozhodně nebylo „okurkovou sezonou“. Rekonstrukce kalového hospodářství ČOV může začít Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál čov dubečnice jednání Odraz 9/2014 rada Zprávy