Stanislav Boloňský

Všechny příspěvky autora...

Stanislav Boloňský, 18.7.2014
Červnové zastupitelstvo se sešlo ke svému jednání dne 25. 6. 2014. Navržený program jednání sliboval, že by zastupitelé mohli být ještě za světla doma, ale opak byl nakonec pravdou. Několik podstatných bodů jednání zůstalo dokonce neprojednaných (včetně citlivého bodu finančních kompenzací za nepřijaté děti do veřejné MŠ). Mimořádné jednání Rady města Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál jednání Odraz 7-8/2014 územní plán zastupitelstvo Zprávy
Stanislav Boloňský, 18.7.2014
Možná bude toto výročí na někoho působit poněkud cimrmanovsky, ale já si myslím, že to je naopak vážný doklad sociálního cítění našich předků. Téměř na den přesně deset let před tím, než padly osudné výstřely v Sarajevu, byl 26. června 1904 nedaleko kostela sv. Jana Křtitele slavnostně vysvěcen obecní chudobinec (čp. 143). Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál chudobinec historie Kultura Odraz 7-8/2014
Stanislav Boloňský, 18.7.2014
Tak a je to tady! Minulým číslem Odrazu zřejmě začala ostrá kampaň před volbami do zastupitelstva města, které se budou konat 10. a 11. října 2014. Z celostránkového inzerátu TOP 09 jsem s překvapením zjistil, že za vše pozitivní, co se v tomto volebním období v našem městě podařilo, můžeme děkovat právě a jen této straně. Inu, proč se nepochválit, ale nemělo by se zapomínat i na ostatní koaliční partnery ve vedení města (SAKURA, ODS, Netřesk), kteří k tomu také přispěli. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál bioodpad odpad Odraz 7-8/2014 péče o zeleň poplatky vzhled města Názory
Stanislav Boloňský, 18.7.2014
Radní se sešli ke svému jednání 11. června nad pořádnou porcí téměř 40 bodů agendy. Nový ředitel základní školy Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál jednání Odraz 7-8/2014 rada škola školky stavební uzávěra Zprávy
Stanislav Boloňský, 13.6.2014
Ani dvoudenní volby (na rozdíl od většiny států EU) nepřiměly našince, aby přišli k volbám a dali přednost „občanské povinnosti“ před útěkem do světa svých privátních radostí či, jak píše pěkně Mariusz Szczygiel, do svých soukromých rájů. Účast ve volbách do Evropského parlamentu a s tím i uplatnění vlivu na aspirace českého zástupce na evropského komisaře byla prachbídná. K těmto volbám přišlo pouhých 18,2 % oprávněných voličů. Horší to už bylo jen na Slovensku. Ke cti našich spoluobčanů v Roztokách patří to, že jich přišlo volit 32,14 %. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál eurovolby Odraz 6/2014 Názory
Stanislav Boloňský, 13.6.2014
Ve dnech 15. až 18. května 2014 zavítala delegace našeho města (St. Boloňský a V. Calta) na setkání partnerských měst do polské Skawiny. Letošní setkání bylo významnější než ta pravidelná každoroční, protože bylo uspořádáno při příležitosti oslav 650. výročí založení Skawiny a 10. a 15. výročí partnerských kontaktů s německým a italským městem. Skawina byla založena na kupecké stezce podle tzv. magdeburského obchodního práva za krále Kazimíra Velikého, v době, kdy i české země zažívaly „zlatý věk“ panování krále a císaře Karla IV. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál návštěva Odraz 6/2014 Skawina Zprávy
Stanislav Boloňský, 13.6.2014
Zastupitelé se sešli ke svému jednání ve středu 28. 5. 2014 nad nepříliš rozsáhlou agendou, ale i tak vydrželi jednat až téměř do 23 hodin. Hned v úvodu se zajímali o současný stav přípravy výstavby bytového souboru v Nádražní ulici, resp. o to, zda a jak bylo krajským úřadem vyřízeno odvolání města proti tomuto záměru. Krajský úřad město informoval, že některé námitky nechává přezkoumat dotčenými orgány státní správy. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál jednání Odraz 6/2014 prodej majetku škola zastupitelstvo Zprávy
Stanislav Boloňský, 13.6.2014
V měsíci květnu se sešli radní ke svému jednání dokonce třikrát. Poprvé na své řádné schůzi 14. 5. 2014, podruhé 19. 5. a potřetí ještě před jednáním ZM 28. 5.2014. Na prvním jednání se museli radní vypořádat s téměř padesáti body programu. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál doprava jednání Odraz 6/2014 rada škola ulice Zprávy
Stanislav Boloňský, 16.5.2014
Rada města se sešla k svému mimořádnému, letos již šestému jednání dne 23. dubna 2014, aby projednala některé neodkladné věci. Šlo zejména o schválení zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby v ulicích Na Valech, Wolkerova a Pod Řivnáčem a též v Třebízského ulici. Zadávací podmínky byly schváleny, a to včetně komise pro hodnocení nabídek. Tím jsme opět udělali další krok k realizaci této technicky i finančně náročné akce. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál jednání Odraz 5/2014 rada výstavba Zprávy
Stanislav Boloňský, 16.5.2014
Radní se sešli ke své dubnové schůzi 9. 4. 2014 nad více než 50 body jednání. Po procedurálních úvodních bodech byla jmenována konkurzní komise pro výběr ředitelky MŠ Havlíčkova. Předsedou komise bude pan starosta Jakob, druhým zástupcem města místostarosta Boloňský. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál jednání maxmiliánka Odraz 5/2014 povodeň rada škola Zprávy