Už máme přestřiženo!

Po 12 letech a s novými expozicemi vítá bývalá vodní tvrz první návštěvníky. Symbolickým přestřižením pásky skončila ve čtvrtek 19. června 2014 dvanáctiletá přestávka provozu zámku v Roztokách, kterou si vyžádala rekonstrukce po povodni v roce 2002.

Slavnostního aktu stříhání se společně s ředitelkou Středočeského muzea v Roztokách Zitou Suchánkovou zúčastnili: Milan Němec - náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu, Karel Horčička - radní Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče, Zdeněk Štefek - radní Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče, Václav Chytil -1. náměstek ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Tomáš Šantavý - autor projektu z Atelieru TS, Petr Kajer - ředitel divize 2 společnosti Subterra a Jan Jakob - starosta města Roztoky.

Událost si nenechalo ujít více než 300 hostů, v čele s autorkami nových expozic (Vrchnostenská správa panství, Život v letovisku): Evou Balaštíkovou, Hanou Hermanovou, Ivanou Kubečkovou a Marcelou Šášinkovou.

Příjemnou atmosféru na nádvoří zámku dokreslily Klasické dechové trio a Dechová harmonie ZUŠ Roztoky. Závěr odpoledne patřil tónům orchestru Melody Makers a zpěvu Ondřeje Havelky, který je velkým obdivovatelem zámku, především expozice věnované letoviskům pražských „lufťáků“.

Cílem projektu Rekonstrukce a nové využití zámku v Roztokách u Prahy, v rámci kterého byl zámek v Roztokách opravován, je zvýšit turistický potenciál a zkvalitnit nabídku služeb významné turistické destinace Středočeského kraje. Náklady na realizaci činí téměř 80 mil. Kč, dotace poskytnuté z ROP SČ jsou zhruba 62 mil. Kč, zbývající částku uhradil Středočeský kraj.

...a něco více o nových expozicích, které od června Středočeské muzeum v Roztokách otevřelo návštěvníkům:

Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce, která se ohlíží do období přelomu 18. a 19. století a příchozí přenese do časů, kdy do Prahy bylo daleko a obyvatelé Roztok byli odkázáni na prostor několika vsí, které patřily ke zdejšímu panství významného rodu Lichtenštejnů. Expozice není primárně věnována majitelům panství, jak bývá v zámeckých interiérech zvykem, ale přibližuje prostory, v nichž se pohybovali a pracovali úředníci. Lichten-štejnové, jimž toto panství patřilo téměř dvě stě let, Roztoky nevyužívali jako své sídlo. Spíše jim přisoudili osud hospodářské jednotky, jež přinášela zisk a produkty.

Na její chod i správu celého panství tehdy dohlíželi tři vrchnostenští úředníci v čele se správcem statku.

Zájemci o tuto část expozice budou mít možnost zhlédnout dobově vybavené privátní pokoje úředníka, včetně kuchyně a spižírny se zásobami, ale zejména kancelář velkostatku, kam se soustředil hospodářský a správní chod dominia.

Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt, která představí významný roztocký fenomén. Veřejnost se seznámí s počátky pronikání střední vrstvy, převážně z řad pražských obchodníků a továrníků, z velkoměsta na venkov. Roztocké Tiché údolí je totiž z časového hlediska nejstarší lokalitou tohoto typu. Vily určené k letnímu pobytu zde byly realizovány již po roce 1851.

Středočeské muzeum je první institucí na českém území, která se daným tématem expozičně zabývá. Prostřednictvím instalovaných vilových interiérů upozorňuje na specifika těchto staveb, jejich vnitřní členění, na přilehlé zahrady a stranou nezůstane ani společenský život uživatelů. Zájemci o toto téma navštíví typické prostory, které nemohly v žádné rodinné letní vile chybět. Vstupní hala, dámský budoár, jídelna, salon či pánský pokoj jsou vybaveny dobovým mobiliářem, interiérovými doplňky a nádobím z muzejních sbírek, jež zčásti pocházejí z původního prostředí roztockých vil v době jejich rozkvětu a které se podařilo muzeu shromáždit. Pro dokreslení životního stylu tehdejších „lufťáků“ je prezentována také dobová móda.

Marcela Uhlíková

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.