Územní studie Dubečnice

Ve čtvrtek dne 17. 9. 2015 byla představena v základní škole Roztoky variantní řešení pro územní studii Dubečnice. Návrh ve variantách byl uveden architekty Ivanem Gogolákem a Lukášem Grassem ze společnosti DGGG, která jej ve spolupráci s městem zpracovala.

Po přivítání občanů i přísedících zástupců obce místostarostou Mgr. Tomášem Novotným následovala třicetiminutová prezentace. V následné diskusi, moderované panem Novotným, občané vyjadřovali své názory k jednotlivým variantám. Nejčastěji skloňovanými otázkami byly proces a účel pořizování územní studie, její uvedení k životu v oblasti a vztah k majiteli pozemků - společnosti EKOSPOL, a. s. Zastupitelé pověření otázkami územního rozvoje města Roztoky - konkrétně Ing. Zdeněk Richter a Ing. Michal Hadraba - odpovídali občanům na otázky ohledně nutnosti a procesních náležitostí tohoto postupu města v dané oblasti. Hlavními body debaty se v této části staly ochrana stávajících hodnot a charakteru obce i jejich technické a právní zabezpečení. Dále zde byl vysvětlen následující průběh prací i momentální stav vyjednávání se společností EKOSPOL, a. s. Ta měla možnost prezentovat vlastní stávající návrh, tuto možnost však nevyužila. Architekti ze společnosti DGGG postupně vysvětlovali dosažení principů pro ochranu hodnot a charakteru v jednotlivých variantách a odpovídali na nastolené otázky zejména v bodech hustoty obyvatel, druhu zástavby, možnosti garance těchto procesů a dalších.

V detailnějších bodech debaty se řešilo navázání na okolní oblasti, zejména otázka návaznosti na ulice Lidická, Zeyerova. Občané upozornili město jak na specifické hodnoty tohoto území, tak i na jeho problémy. Dále se řešily otázky správných dimenzí a sklonů ulic i doplnění stromořadí v konkrétních místech s upozorněním na velmi specifické povětrnostní podmínky. Zhotovitel studie všechny podněty zaregistroval a spolu se zástupci obce se jim v detailu územní studie bude v dalších fázích věnovat. Všichni účastnici procesu tvorby územní studie Dubečnice ujistili občany, že jejich připomínky budou zohledněny v následujících fázích, a společně dodali, že jsou teprve na začátku celého procesu, který bude možno dále sledovat a připomínkovat v celém jeho průběhu.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem přítomným občanům, zástupcům obce za jejich účast na prezentaci, debatě i za podněty k rozvoji této části Roztok.

Ivan Gogolák

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.