Územní studie lokality Přívoz

Význam lokality z hlediska širších vztahů je především v poloze, kdy může fungovat jako "brána" do území na levém břehu Vltavy. Toto je také největší potenciál.

Na pravém břehu velice dobře funguje volnočasová "tepna" - cyklotrasa č. 7 "Vltavská cyklotrasa". Vzhledem k zúžení silnice v úseku Sedlecké skály se realizace podobného záměru na levém břehu jeví jako velmi problematická. Tento fakt zvyšuje strategický význam stávajícího přívozu jako spojnice do dalších atraktivních míst (Tiché údolí, Únětice, Levý Hradec a další). Jedinečná je lokalita také z hlediska topografie, údolí Vltavy je v úseku mezi Prahou a Roztoky sevřené a v tomto místě se poměrně široce rozevírá.

Stavba roztockého jezu (cca 1895)

Z hlediska návaznosti na město Roztoky je důležitá poloha Středočeského muzea v zámku, návaznost na centrum ulicí Nádražní a také možnost propojení do Tichého údolí, resp. do ulice Riegrovy.

Umístění staveb je zatíženo především polohou velké části území v aktivní zóně záplavového území. Mimo přístřešku u přívozu a hlediště na náspu, kde se jedná o využití stávajících objektů, které nezhoršuje odtokové poměry, a lávky, kde se jedná o nezbytnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, jsou nově navržené objekty vždy mobilní.

Tyto mobilní objekty (WC, sprcha, občerstvení atd.) musejí být navrženy tak, aby byly transportovatelné nákladním vozidlem s hydraulickou rukou, mobilní objekty umísťované na ostrově pak musejí být transportovatelné malým nákladním vozidlem.

Studie je rozdělena do čtyř etap, které jsou realizovatelné samostatně. V rámci jednotlivých etap by mělo vzniknout následující.

Etapa 1 - Louka u přívozu

■    PARKOVÁNÍ. Malé parkoviště v jihovýchodním cípu řešené plochy v místě stávajících náletových dřevin. V případě nárazových akcí je parkování návštěvníků možné také podél komunikace Vltavská.

■    KOMUNIKACE. Včetně přípojky elektřiny a vody k objektu nového přístřešku u přívozu a pódia. Možnosti umístění stánků a pojízdných prodejen. Navržena je zpevněná plocha přírodní dlažbou.

■    OBJEKTY. Stavební úpravy objektu přístřešku u přívozu - doplnění o toalety a bar. Přírodní hlediště na náspu u studny. Příprava pro umístění pódia ve střední části řešené plochy včetně přípojky elektro. Zářezy ve svahu vyvýšené posezení.

■    SPORTOVNÍ ČÁST. Např. víceúčelové hřiště, hřiště s vodními prvky pro děti, přírodní posilovna atd.

Etapa 2 - Marina

■    MARINA. Kotviště a zpevněná plocha pro objekty zázemí v centrální části, možnost umístění objektu zázemí včetně přípojky elektřiny a vody.

■    STEZKY. Komunikace spojující přívoz a marinu. Vjezd pro vozidla s povolením obce (uživatelé kotviště). Pěší komunikace propojující marinu a cyklostezku na protipovodňovém valu.

■    KOTVIŠTĚ PARNÍKŮ. Spolu s realizací záměrů této územní studie se počítá s obnovením zastávky parníku pravidelné linky Mělník-Praha a větší frekvence zastávek dalších plavidel. Vhodná bude úprava povrchu, doplnění zábradlí atd.

Etapa 3 - Ostrov

■    LÁVKA. Objekt lávky včetně vedení elektřiny a vody a zpevněné plochy pro objekty zázemí na ostrově. Lávka včetně nástupních ramp musí být řešena bezbariérově.

■    PLÁŽ. Úprava břehů k vytvoření pláže včetně možnosti umístění objektů zázemí.

■    TÁBOŘIŠTĚ. Vymezené místo pro tábořiště. Není určeno k přespávání, ale spíše jako místo k doplnění nárazových akcí (týpí - akce pro děti atd.). Včetně možnosti umístění objektů zázemí.

■    BĚŽECKÁ STEZKA A PĚŠINA PODÉL OSTROVA. Přírodní běžecká trať - překážky, zvlněné pěšiny atd. Pěšina podél břehu.

Etapa 4 - Cyklostezka po hrázi

■    CYKLOSTEZKA v trase protipovodňové hráze. Vhodné doplnění o veřejné osvětlení formou nízkých osvětlovacích sloupků nebo neoslňujících zemních svítidel.

■    NÁVAZNOST přes silnici. Napojení na okolí lávkou přes Únětický potok a přechodem přes komunikaci Za potokem. Dále průjezdem na komunikaci Riegrova.

V nezbytném rozsahu zábradlí.

■    NÁVAZNOST přes muzeum. Vedení přes areál Středočeského muzea. Napojení podjezdem na komunikaci Nádražní.

V nezbytném rozsahu zábradlí.

Vzhledem k nemalým nákladům budeme postupovat po jednotlivých etapách.

V příštích dvou letech by měla být zrealizována etapa 1 - Louka u přívozu a etapa 4 - Cyklostezka po hrázi.

Ing. Arch. Tomáš Beneš
autor územní studie

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Odhad projektových a realizačních nákladů

■    Etapa 1 - Louka u přívozu 6 131 400 Kč

■    Etapa 2 - Marina 5 058 400 Kč

■    Etapa 3 - Ostrov 23 267 000 Kč

■    Etapa 4 - Cyklostezka 3 064 000 Kč

Celkem

37 520 800 Kč

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.