V prosinci se radní sešli dvakrát

Přípravy pokračují

Radní byli informování o rekonstrukci dětského střediska a klubovny důchodců. Po předložené studii se projektanti pustili do projektových příprav rekonstrukce klubovny důchodců a prostor v Havlíčkově ulici, ve kterých sídlil Úřad práce. V lednu by mělo proběhnout vyjádření dotčených orgánů a během února, března pak budou započaty samotné stavební práce. Vstup do ordinace i klubovny důchodců bude nově ze zadní strany domu a bude bezbariérový.

Radní schválili zadání auditu účetnictví v základní škole

Radní vyšli vstříc požadavku nové paní ředitelky základní školy a schválili zadání účetního auditu za poslední dva roky. Cílem auditu je vysvětlit některé nejasnosti a případně nastavit nová pravidla účetnictví školy. Radní současně ocenili pracovní nasazení a pečlivost, se kterou se paní ředitelka pustila do náročné práce.

Personální změny v dopravní komisi rady města

V prosinci došlo k několika personálním změnám v dopravní komisi. Z funkce předsedy byl odvolán Stanislav Čáslavka. Jmenován byl Michal Přikryl. Z dopravní komise byl dále odvolán František Svatoš. Radní vzali na vědomí informaci starosty Jana Jakoba o jeho rezignaci v téže komisi.

Mobilní sběr odpadů v roce 2017

Radní schválili harmonogram mobilních sběrů a komunálních odpadů pro rok 2017.

Svoz objemného a nebezpečného odpadu bude zajištěn 8. 4. a 10. 10. 2017.

Svoz kompostovatelného odpadu bude proveden 11. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4, 13. 5., 27. 5., 17. 6., 15. 7., 12. 8., 2. 9., 16. 9., 30. 9., 14. 10., 11. 11. a 25. 11. 2017.

Svoz železného šrotu bude zajištěn 10. 4. a 4. 9. pro sběrnou oblast č. 1. Pro sběrnou oblast č. 2 pak 18. 4. a 11. 9. Informace o svozových místech se dozvíte na stránkách města nebo telefonicky na Městském úřadě.Jednání o ČOV se starosty obcí

Ing. Štifter podal radním informaci o Studii proveditelnosti intenzifikace čistírny odpadních vod Roztoky (ČOV), do které byly zapracovány požadavky města. Město Roztoky, obec Únětice a městská část Praha-Suchdol přijaly znění memoranda o spolupráci, jak je připravila v rámci předložené studie VRV Praha, a. s. Obec Statenice vznesla řadu dotazů a připomínek k předloženému textu a statenické zastupitelstvo memorandum neschválilo. Poté se sešli představitelé obcí, VÚAB a zpracovatelé studie. Shody o dalším postupu se zástupci Statenic se nepodařilo dosáhnout. Vzhledem k tomu, že možnost dosažení dotace na intenzifikaci je vázána podáním žádosti do prosince 2017, je nutné situaci řešit. Zástupcům Statenic byl proto zaslán dopis s informací, že definitivní vyjádření Statenic k dalšímu společnému postupu je nutné. Jinak se ostatní partneři budou nuceni rozhodovat bez jejich spoluúčasti.

MIVA skončí do poloviny roku

Radní odmítli návrh Dohody o vyrovnání se společností Miva. Zástupci společnosti v dohodě souhlasili s úhradou pokuty za neplnění povinností, která byla městem vyčíslena na více než 200 000 korun. Souhlasili také s ukončením spolupráce k 31. prosinci 2016. Oproti těmto závazkům ze strany Miva se město mělo vzdát nároku na finanční kompenzace v případě, že nebude ze strany společnosti Miva docházet k plnění povinností spojených zejména s vyúčtováním služeb za rok 2016. Přijetí odpovědnosti za pochybení společnosti Miva by fakticky mohlo pro město znamenat značnou finanční zátěž. Vzhledem k tomu, že byly veškeré snahy ze strany města o smírčí domluvu s Mivou vyčerpány, radní schválili vypovězení smlouvy. Fyzickou správu bytového a nebytového fondu již od listopadu vykonává nový pracovník úřadu pan Holík. Účetnictví bude až do uplynutí šestiměsíční výpovědní lhůty vykonávat Miva.

Marie Šlancarová
místostarostka

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.