Vánoční pozdrav

Vážení přátelé, spoluobčané, v době, kdy otevíráte vánoční číslo časopisu ODRAZ, prožíváme advent, dobu příprav na vánoční svátky, oslavu narození Pána Ježíše Krista. Počátky slavení adventu se objevují ve 4. stol v jižní Galii a ve Španělsku. Od 12. stol. se stal začátkem nového liturgického roku. Advent trvá 4 neděle před narozením Páně, tj. 25. prosince, a končí o půlnoci 24.prosince. Tradiční barvy červená a zelená připomínají Kristovu krev, prolitou za spásu světa a život. Světlo svíček znamená přicházejícího Ježíše, který prozařuje temnotu a strach, protože je on sám "Světlem světa". A čas Vánoc? Vánoce jsou časem dárků, různých obdarování a setkávání. Dávat je větší radost než dostávat. Bůh dává sám sebe ve svém Synu Ježíši, jeho radost je největší v okamžiku, kdy lidé přijmou jeho dar ve svém srdci, přijmou jej s hlubokou vděčností a v pokorném vyznání: „Mám to, co nejvíce potřebuji pro svou duši - dar smíření, odpuštění a naději na lepší bohatší život". Přijměme i my letošní Vánoce jako ten největší dar a každý náš další všední den bude dnem svátečním. S Bohem jsou totiž skutečné Vánoce každý den.

Děkuji touto cestou také Vám všem, kteří pomáháte lidem v těžkých životních situacích, v nouzi, přispíváte do našich humanitárních sbírek šatstva apod., věcí pro Diakonii Broumov, různé charity i na Ukrajinu a poskytujete i finanční podporu. Děkuji rovněž Městskému úřadu v Roztokách za dotace na podporu našich aktivit kulturních a sociálních, Pražské diecézi CČSH, sponzorům. Zaplať Vám to Pán Bůh, a to myslím skutečně upřímně.

Přeji všem občanům města Roztoky pokojné prožití adventu a vánočních svátků, požehnaný a radostný rok 2016.

Jarmila Kučerová

farářka

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.