Vážení spoluobčané

vzhledem k zajištění bezpečné průchodnosti a průjezdnosti místních komunikací, a to včetně komunikací pro pěší, tj. chodníků, si vás tímto dovolujeme požádat o pravidelné odstraňování přerůstající zeleně z vašich pozemků. Tato zeleň nebezpečně zasahuje do chodníků a omezuje bezpečný pohyb chodců. V nebezpečí jsou tak hlavně děti a senioři, kteří jsou nuceni kvůli přerostlé zeleni vstupovat do vozovky, kde jsou ohrožováni projíždějícími vozidly. 

Přesahující dřeviny a keře je nutné ořezat tak, aby nezasahovaly svojí šíří do průchodnosti chodníků a nebránily tak procházejícím v bezpečné chůzi, a zároveň tak, aby byla dodržena předepsaná podchodná výška pěší komunikace, tj. 2,5 metru.

Dalším problémem je zeleň, která zasahuje nad těleso komunikace a omezuje tak bezpečný průjezd vozů integrovaného záchranného systému, nákladních automobilů a dále vozů svážejících komunální či jiný odpadový materiál.

Odstranění dřevin či ořezání přesahujících větví je nutné provést odborným způsobem tak, aby předmětné dřeviny nezasahovaly nad komunikace do výšky 3,6 metru (podjezdná výška), a tím se odstranil zdroj ohrožení průjezdu komunikace. Může totiž nastat situace, kdy vám nebude z důvodu omezené průjezdnosti komunikace vyvážen komunální odpad.

Zásah je nutné provést i z hlediska ochrany dřeviny samotné. Odborný zásah při ořezu ji nebude zdaleka stresovat tak jako lámaní větví projíždějícím nákladním vozidlem. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Eva Maršíková
vedoucí odd. ŽP, silniční správní úřad, MÚ Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.