Velké otazníky nad Odrazem aneb Popelnici v ústrety - PLNÝ TEXT

Tak vám takhle jdu po roztockém chodníku a tu přede mnou paní otvírá branku, chrastí schránkou na dopisy a vytahuje poštu. Probírá pečlivě obálky dopisů, dívá se na titulní strany časopisů a tiskovin, a než vejde do vrátek, zůstane jí v pravé ruce jen Odraz.  Nic nevšedního až do okamžiku, kdy energicky otevřela popelnici a nakrmila ji naším milým Odrazem, aniž by se třeba jen na obálce zastavila, byť jen pohledem.

To snad nee, řekl jsem si, my jsme se na radnici (léta jsem byl v Redakční radě) nad Odrazem něco nadohadovali, mnohokrát jsme přemýšleli, jak udělat vedle nutných informací časopis i čtivý. Přemýšleli nejen o obsahu, ale i o grafice a papíru. Nebylo to hned, ale zdálo se, že se daří a kvalita a čtivost měly zlepšující tendenci. A najednou jsem svědkem takové scénky – Odraz, šup s ním do popelnice…… To se mi zdá?

Vrtalo mi to hlavou a tak jsem se nejdřív poptal svých kamarádů, kolegů, příbuzných atd. Nejčastější odpověď zněla: já už to teď moc nečtu, vždyť tam nic není…  Vrátil jsem se tedy k posledním číslům Odrazu, u kterých, jak mi došlo později, mě vlastně ani nic nezaujalo a že jsem poslední čísla vlastně jen po zběžném prolistování odkládal.

Abych nekřivdil: V lednovém čísle mě pobavila vtipná fotka kamenného vojáka podepírající jeřáb na dostavbě Základní školy (že by záměr?). Dále už jen úvodník tajemníka vyzývající občany k zamyšlení nad tématy, která posléze pan tajemník v jedné osobě kumulovaně odpovědného redaktora, zpracuje k obrazu svému. Od nápadů o čem psát, je tu přeci on a RR!  Pak už jen starostův výčet r. 2013, starostovo Téma měsíce o projektu v Nádražní ulici, a sice profesionální, ale bohužel pro nezasvěcené většinou nudný referát z rady i zastupitelstva p. Boloňského - a toť skoro vše!

Marně hledám nedávno pravidelné rubriky: „Co přináší Odraz“, „ Rozhovor měsíce“, „ Z historie města“. Jedná se totiž určitě o rubriky zajímavější a čtivější, než informace o tom, komu město pronajme pozemek pod garáží nebo schválilo věcné břemeno.

Prosincové číslo má na titulu fotku dětí, údajně z rozsvěcení vánočního stromu, avšak úvodník šalamounsky (nepleťme si prosím se šalamonsky) pojednává o tiskovém zákonu a slušnosti, a o Vánocích ani zmínka. Standardní optimistické Slovo starosty, docela slušný rozhovor s prof. Kučerou, ovšem jako Téma měsíce a určitě velký tahák s „velkým úspěchem“ zvolil redaktor Drda Vánoční recepty na výzvu RR z předchozího čísla. Celé oba dva recepty (jeden od starosty a druhý od paní Drdové) jistě významně obohatí naše kuchyně… pro doplnění strany použil redaktor vánoční literární soutěž dětí pro Husitskou církev, kterou pro změnu organizovala jeho žena…

Na spoustu gramatických a stylistických chyb v listopadovém čísle asi většinu čtenářů nemusím upozorňovat. Ptejte se, kdo je za korektury odpovědný a je to jeho základní povinnost!!!

Neumíme si vážit talentů a ani pracovitých lidí a tak odvoláme jako před lety ODS pana Huka z RR, který to vyřešil tak, že pro Odraz nenapsal již ani řádku. Dodnes jeho články, analytická zamyšlení, a reportáže chybí..… nebo pana Kantora, který světe div se, to bere s úsměvem a chce jen řádnou výpověď ze smlouvy, odpovídající právním normám civilizovaného státu.  Dnes píše do Odrazu jen to, oč ho někdo požádá (nekrology, ZUŠ), a jako profesionál píše prostě jinam, tam kde o něj stojí!

RM spolu s RR se asi domnívá, že psát umí každý.

Byl jsem sice překvapen nad letícím Odrazem v nádobu na odpadky, ale mohl jsem to očekávat. Schylovat se k tomu začalo už dříve. Že to ale bude na kvalitě tak znát, to jsem si ani představit nedokázal.

Vše to začalo v květnu 2013, kdy na vroucí přání šesti členů Redakční rady Odrazu (RR), sepsané hrdinsky za zády odpovědného redaktora (jak je u nás dobrým zvykem a snad již roztockým koloritem), Rada města (RM) odvolala odpovědného redaktora, přestože neměla proti L. Kantorovi za celý rok nejmenší výhrady. Přesto vyslyšela ,,hlas lidu“ reprezentovaný šesti lidmi a stvrdila to usnesením. Že by nákaza okamurovskou demokracií?

Způsob odvolání ale již byl tak do očí bijící, že Zastupitelstvo města dne 19. 6. 2013 na svém zasedání vrátilo takovéto usnesení zpět Radě s doporučením, znovu se tímto případem zabývat a přednést, na rozdíl od směšně vykonstruovaných důvodů RR alespoň relevantní argumenty pro odvolání. To však RM nevzala na vědomí…

Zřejmě pouze starosta si uvědomoval neudržitelnost situace a také pro odvolání v RM nehlasoval a sjednal s předsedou RR a panem Kantorem kompromis založený na jednoduché dohodě, která spočívala v dokončení ročníku dosavadním redaktorem. Tato dohoda vytvořila prostor pro důstojné řešení, nejen obsazení místa odpovědného redaktora, ale též, co si při své nepochopitelné horlivosti (snad i něčeho jiného) vůbec neuvědomili, že pan Kantor kromě jmenování má též Smlouvu s Městem a ta je bez důvodu nevypověditelná. Ale dohoda je řešení! . . .  Avšak ouha, už ani podaná ruka v Roztokách neplatí, a tak pan předseda RR překvapené Radě města dne 11. 9. 2013 sděluje, že si to rozmyslel a odvolává co odvolal a neslibuje co slíbil. L. Kantorovi jako druhé straně dohody to jaksi opomněl sdělit!, a jako třešničku na dortu si pak nechal oznámení odchodu z funkce předsedy Redakční rady! Jak typické!

Ale to jsem se trochu vydal jen jedním směrem.

V září jmenovala RM novým odpovědným redaktorem ,,čerstvého“ tajemníka J. Drdu (aby toho neměl pro začátek málo?), ačkoli RR navrhovala dosavadního technického redaktora p. Tajčmana. Cože najednou nebyl vyslyšen hlas RR, který postačil k odvolání odpovědného redaktora, najednou pro jmenování již není tento hlas dost dobrý? Nechci spekulovat co za tím je, ale vlastně L. Kantor byl jmenován do funkce na žádost starosty hlavně proto, že p. Boloňský nemohl dost dobře zastávat funkci místostarosty a současně být jako redaktor objektivní, a nedej bože kritický vůči radnici.

A kde jsme s p. Drdou, který je ještě k tomu zaměstnancem státu!!!!, nikoliv volený občany jako pan Boloňský. Jak RM chce, aby pan Drda byl objektivní, natož kritický k práci Městského úřadu a jeho úředníků, když za jeho činnost odpovídá a úředníky řídí? Odpovědí je jeho proměna z kdysi bystrého komentátora v  nudného mentora (viz úvodníky). Práce odpovědného redaktora je nejen odborně, ale i časově náročná a toho oba pánové, při svých postaveních, určitě nemají nazbyt.

Odraz byl vždy otevřeným periodikem, listem všech roztockých a žalovských. Pokud chceme, aby to byl pouze časopis radnice, jako třeba zářný horoměřický příklad (kde vše píše, nebo schvaluje sám starosta), ať to nejprve zastupitelstvo odhlasuje, a pak nebudeme potřebovat redaktora, redakční radu, fotografie ani tiskárnu. Sestaví to tajemník, rozmnoží se to na radnici - a bude!

Jestli ale chceme tvář a charakter časopisu zachovat, zřejmě nastal čas, aby o Odrazu rozhodovalo zastupitelstvo, protože Rada při řešení této uměle vyvolané krize selhala.

René Šefr
člen zastupitelstva města

Pozn.: Toto je plná verze článku, který byl v tištěném Odrazu zkrácen.

Kam dál

Píšu, píšeš, píšeme | Jaroslav Drda
ODRAZ slaví! | Stanislav Boloňský
Léta s Odrazem | Jaroslav Drda
Tisknout, netisknout... | Jaroslav Drda

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.