Veřejné okukování vil v Tichém údolí povoleno

Vyznáte se v Tichem údolí? Znáte jména historických vil, osudy jejich majitelů a stavitelů?

Do letošního městského rozpočtu se podařilo vměstnat i obolus na vytvoření informační tabule, která pomůže návštěvníkům i obyvatelům Roztok k lepší orientaci při putování Tichým údolím. Tabule, kterou umístíme v průběhu léta u zámeckého parkoviště, bude -věřme - začátkem informační stezky. Tu bychom rádi vybudovali během let 2016 a 2017.

Zmiňujeme-li se o této lokalitě, stále připomínáme, že Roztoky by vypadaly jako mnoho okolních vsí, které se vyvíjely tradičním způsobem, nebýt majetných Pražanů. Ti před 150 lety začali stavět v Tichém údolí svá letní sídla. Proč? Aby dýchali čerstvý vzduch (!), koupali se ve Vltavě, bavili v místních restauracích a koneckonců aby ukázali, že na to mají. Ale měli jsme je tu! Obchodníka s chmelem, císařského radu, majitele továrny na margarín, obchodníka s kořením a jižním ovocem, c. k. dodavatele pian, společníky firmy Káva Pelc-Platýz a mnoho dalších, šlechtu nevyjímaje. Jmenujme alespoň hraběnku Vilemínu Bohuschovou z Ottoschůtzu nebo Marii a Mořice Lobkovicovy.

Vila čp. 112, postavená roku 1890 pražským stavitelem Františkem Tichnou pro uzenáře Aloise Malého, byla od roku 1915 až do druhé světové války v držení rodiny Friedmannovy. Továrník Max Friedmann zemřel roku 1923, jeho žena Hermína, spolumajitelka firmy Káva Pelc-Platýs, zemřela v koncentračním táboře roku 1942.

Jejich letní sídla nevznikala živelně, byla projektována s rozmyslem, respektovala ráz a charakter okolní krajiny, stála ve velkých zahradách spolu se zahradními domky, altány, vodními prvky a dalšími, moderně řečeno, relaxačními zónami... Od náčrtu prvního stavebního plánu do kolaudace uplynul většinou jeden rok. Ruku v ruce s vývojem komfortu bydlení a novým životním stylem byly původní stavby následně citlivě upravovány.

Středočeské muzeum před dvěma lety otevřelo novou expozici, která se věnuje problematice vzniku roztockého letoviska, a tak mnozí návštěvníci po jejím zhlédnutí svižně vyrážejí prohlédnout si vily do Tichého údolí. Zde jsou bez "manuálu" ztraceni stejně jako místní občané, kteří Roztoky přijali za svůj domov teprve nedávno. Nejen tato zkušenost zaujala místostarostu Tomáše Novotného. Rozhodnutím rady a zastupitelstva začne vznikat informační systém, pracovně nazvaný „stezka letních vil“. Letošním prvním krokem bude vytvoření informační tabule s plánem Tichého údolí. Tabuli umístíme v prostoru parkoviště u zámku. Její součástí budou fotografie historických vil se stručnou informací o jejich vzniku a výjimečných majitelích, kteří svou přítomností více či méně ovlivnili naši současnost. V další fázi předpokládáme i „četbu do ruky“ - průvodce skládačku s fotografiemi a stručným popisem staveb.

Děkujeme majitelům vil, kteří s námi spolupracovali a umožnili profesionální fotografce architektury Daniele Vokounové vstup na svůj pozemek. Jejich vstřícnost nás velmi potěšila. Prosíme, aby nám zachovali přízeň i nadále, neboť fotografické práce budou pokračovat i v průběhu roku.

Marcela Šášinková

PS: Pro pořádek dodejme, že mne sice věc velmi zaujala, ale že ji ve své nápadité hlavě nosila autorka tohoto článku, Marcela Šášinková, již hodnou chvíli. Tu a tam tenhle skvělý nápad připomněla a rozvinula... Zkrátka, už se na budování stezky vil těším!

Tomáš Novotný

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.