Veřejný nepřítel č. 1 - Vavřínová

Zářijové konfrontační volební číslo Odrazu byla síla. Kdyby nenapsala paní Vavřínová onen několikrát zmiňovaný článek, nebyl by obsah zřejmě naplněn. Čtenáři se tak mohli přesvědčit, jaká argumentační bída a hysterie panuje v řadách těch nejvyšších představitelů města. Pan starosta chtěl zřejmě přesvědčit veřejnost, jak je bezúhonný, tak otiskl rovnou na 1/4 strany „důkaz“ v podobě výpisu z rejstříku dlužníků. Vyplácal tak místo v Odrazu a stačilo by toto sdělení napsat dvěma větami. Potom se nemůžeme divit, že některé příspěvky se do vydání měsíčníku nedostanou. Přitom vypovídající hodnota - nula. Následné slaboduché napadání bývalé starostky byla jen třešnička na dortu. Otázka zní: proč, když všichni pisatelé o údajných nepravostech za její éry věděli, nic nekonali?

Pan místostarosta Šefr (ODS) je větší granát. Ve svém alibistickém vysvětlování svého majetkového oznámení voleného zastupitele za rok 2011 nás poučil, že exekuce není vlastně dluh. To je opravdu poznatek hodný místostarosty, který má na starosti investice města. Horší je, že tyto dluhy-exekuce, které přicházejí až po nemožnosti je vymoci, jsou jeho vizitkou jako hospodáře. Zapomněl sdělit, že tolik exekucí nepochází z nějakého špatně ukončeného pronájmu, ale že pochází z několikrát nezaplaceného odvodu na zdravotní a sociální pojištění za své zaměstnance, čili opakovaně neplnil své povinnosti jako podnikatel. Dojemné přiznání o záchraně střechy nad hlavou mě dostalo úplně. Zřejmě spoléhal na to, že se Roztoky rozrůstají, a noví „Roztočáci“ nemohou vědět, že již několik let bydlí v podnájmu zcela jinde. V místě trvalého bydliště má pouze sídlo svého podnikání, a proto je exekuce vedena na majetek právě tam. Pokud má pan místostarosta tak čisté svědomí, proč neuvedl vše ve svém majetkovém oznámení? Vyhnul by se trapnostem, které následovaly. Bylo by to čestnější, než následné „upřímné“ a neúplné pokání. Jeho rodná ODS si jistě vše důkladně prověří, neboť to celé vrhá i špatné světlo na ni.

Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů jasně ukládá veřejným funkcionářům podávat oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích za uplynulý rok. V zákoně se také hovoří o sankcích za neúplné a nepravdivě uvedené skutečnosti. Pevně věřím, že celá aféra bude důsledně prošetřena a to nejen kvůli nám občanům, ale proto, že to ukládá zákon.

Jaroslav Bláha

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.