Vily v Tichém údolí neprodáme, oprava větší z nich začne příští léto

Málokterý bod květnového zastupitelstva byl předem tak pečlivě a zevrubně zkoumán, jako tomu bylo u budoucího využití městských vil v Tichém údolí. Hlasování předcházelo veřejné slyšení, porady zastupitelů, debata v Odrazu i podrobná diskuse v městské radě.

Osud památkově chráněných objektů byl již dostatečně popsán v minulých číslech Odrazu. Omezím se proto pouze na konstatování, že zastupitelstvo se usneslo neprodat vily a zachovat je v městském majetku. Stalo se tak potěšitelnou většinou hlasů přítomných zastupitelů. Z osmnácti se v tomto bodu zdržel hlasování pouze kolega Jandík. 

Zastupitelstvo souhlasilo s tím, aby menší vila zůstala nadále obydlená. Zelenou dali zastupitelé také dalšímu jednání s Federací židovských obcí s cílem najít vhodný dotační titul, díky kterému by se část objektu mohla proměnit v budoucnu například v expozici mapující život židovských průmyslníků z Roztok a okolí.

To větší vile, číslu 125, stanovilo zastupitelstvo jednoznačnější budoucnost. I když se většina přítomných zástupců města domnívala, že v optimálním případě by se o její prostory měly dělit roztocké spolky a mateřská škola, zvítězil při hlasování pohled ekonomický, resp. to, že při stoprocentním využití pro potřeby školky je (zřejmě) snadnější získat dotaci z programu regionálního rozvoje, tzv. IROP. Město tedy napíše takový projekt, kterým požádá do konce letošního roku o přispění z výše uvedeného evropského fondu. Toužebně čekat na evropské peníze budeme do srpna příštího roku. Pokud potřebné miliony nepřitečou, budou Roztoky rekonstruovat objekt ze svého a o prostory vily se budou dělit spolky v prvním patře s mateřskou školou v přízemí.

Jako předkladatel návrhu a zastupitel, který má obecní vily takříkajíc v referátu, bych byl vítal nasměrování k variantě spolky/školka rovnou, bez ročního čekání. I v této verzi by totiž bylo možno požádat o podporu z fondů EU, byť jen na „školkovou“ část. Jsem ale velmi rád, že se v dohledné době k opravě vily přikročí. Na konci našeho snažení bude opravená, smysluplně využitá památka a věřím, že i částečně zvelebená zahrada s promyšleným způsobem využití pro školku i veřejnost - a to není vůbec málo.

Tomáš Novotný
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

Městečko nedokáže opravit DVA baráky bez strategického partnera

Nápad se školkou je hodný génia. Nějaký ještě vzdálenější objek od centra obce jste nenašli?
Nápad s Federací ŽO na umístění současné obdoby " povinného rudého koutku v síni slávy a tradic" zavání spíš přípravou na odprodej domečku i s pozemečkem do vyvolených praciček.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.