Vítání dětí v Roztokách

Vážení rodiče,

dne 14. 5. 2015

se pod záštitou starosty města Roztok uskuteční v nově zrekonstruované zasedací místnosti Městského úřadu Roztoky slavnostní akt vítání dětí, které se narodily v období 

od 1. července 2014

do 31. prosince 2014.

Máte-li zájem, aby vaše dětátko bylo v tento den přivítáno mezi občany města Roztok, sdělte prosím jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození a vaši adresu na Městský úřad Roztoky, a to buď e-mailem na adresu vysehradska@roztoky.cz, osobně u paní Vyšehradské,

nebo telefonicky na čísle 220 400 226, a to nejpozději do 20. 4. 2015.

Pozvánka s uvedením místa a času konání bude včas zaslána. Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý pobyt dítěte v našem městě.

Dagmar Vyšehradská - matrika

Budete letos slavit zlatou nebo diamantovou svatbu?

Městský úřad Roztoky upozorňuje všechny občany města, kteří v letošním roce budou slavit zlatou (50 let manželství) nebo diamantovou (60 let manželství) svatbu a měli by zájem o uspořádání slavnostního aktu, aby kontaktovali matrikářku města Roztoky Dagmar Vyšehradskou, tel. 220 400 226.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.