Volba prezidenta - podrobné informace

Upozorňujeme občany, že volba prezidenta České republiky se koná v pátek 11. 1. 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a sobotu 12. 1. 2013 od 8.00 do 14.00 hodin. V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 54 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, bude se konat druhé kolo volby prezidenta, a to v pátek 25. 1. 2013 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 26. 1. 2012 od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb

• ve volebním okrsku č. 1 (zámek) je volební místnost: Zámek č. p. 1, Roztoky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Bělina, Čakov, Kostelní, Kroupka, Na Háji, Nádražní, Riegrova, Rýznerova, Svojsíkovy sady, Tiché údolí, Únětická, Vltavská, Za Potokem,

• ve volebním okrsku č. 2 (knihovna) je volební místnost: Jungmannova 966, Roztoky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Dobrovského, Haškova, Jana Palacha, Jungmannova, Na Vyhlídce, Nad Čakovem, nám.

5. května, nám. Jana Procházky, Olbrachtova, Palackého, Plavidlo, Puchmajerova, Spěšného, Šafaříkova, Šaldova, Školní náměstí, Třebízského, U Jezu, Vošahlíkova, Žirovnického,

• ve volebním okrsku č. 3 (ZŠ Roztoky) je volební místnost: Školní náměstí 470, Roztoky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

B. M. Eliášové, Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čapkova, Čáslavského, Dobrovolného, Felklova, Mjr. Kašlíka, MUDr. Tichého, Nad Vltavou, Najdrova, Obránců míru, Plk. Poláčka, Poděbradova, Seržanta Hniličky, V Solníkách, 17. listopadu,

• ve volebním okrsku č. 4 (MÚ Roztoky) je volební místnost: Náměstí 5. května 2, Roztoky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Hálkova, Havlíčkova, Hlouchova, Husovo nám., Chelčického, Jeronýmova, Masarykova, Nerudova, Sedláčkova, Vidimova, Žižkova,

• ve volebním okrsku č. 5 (sokolovna) je volební místnost: Tyršovo náměstí 480, Roztoky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Bezručova, Čechova, Horova, Krátká, Legií, Libušina, Lidická, Máchova, Na Sekeře, Nad Vinicemi, Plzeňská, Řachova, Svobody, Třešňovka, Tyršovo nám., Václavská, Vančurova, Vraštilova, Vrchlického, Zeyerova,

• ve volebním okrsku č. 6 (ZŠ Žalov) je volební místnost: Zaorálkova 1300, Roztoky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Bronzová, Burgerova, Jantarová, Jiráskova, Ke Kocandě, Levohradecká, Levohradecké nám., Na Dubečnici, Na Pískách, Na Pomezí, Opletalova, Pod Vodojemem, Potoky, Přílepská, Smetanova, Šebkova, U Školky,

V Úvoze, Václava Havla, Zahradní, Zaorálkova, Zvoncová, Železná,

• ve volebním okrsku č. 7 (MŠ Přemyslovská) je volební místnost: Přemyslovská 1193, Roztoky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Alšova, Borkovského, Bořivojova, Husova, Chalúpeckého, K Nádraží, Komenského, Krásného, Krolmusova, Lederova, Muhlbergerova, Na Panenské, Na Valech, Pilařova, Pod Koláčovem, Pod Řivnáčem, Přemyslovská, Příčná, Řadová, Souběžná, Sportovní, Stříbrník, Sv. Ludmily, U Háje, U Hřiště, U Zastávky, Vlháčkova, Wolkerova, Za Cihelnou.

Každému voliči budou dodány volební lístky 3 dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Způsob hlasování je ve volbě prezidenta stanoven tak, že volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek a tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Eva Skalníková
vedoucí odboru Kancelář vedení města, MÚ Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.