Volby do Evropského parlamentu

se konají v pátek 23. května 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.

Právo volit do Evropského parlamentu má na území České republiky občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky mají voliči jiného členského státu Evropské unie, pokud po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (tj. nejméně od 9. dubna 2014) byli přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky.

Volit nemohou voliči, kteří byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž osobní svoboda byla omezena z důvodu ochrany zdraví lidu („karanténa“).

V našem městě je 7 volebních okrsků

ve volebním okrsku č. 1 (zámek) je volební místnost: Zámek č. p. 1, Roztoky pro voliče bydlící v ulicích:

Bělina, Čakov, Kostelní, Kroupka, Na Háji, Nádražní, Riegrova, Rýznerova, Svojsíkovy sady, Tiché údolí, Únětická, Vltavská, Za Potokem

ve volebním okrsku č. 2 (knihovna) je volební místnost: Jungmannova 966, Roztoky pro voliče bydlící v ulicích:

Dobrovského, Haškova, Jana Palacha, Jungmannova, Na Vyhlídce, Nad Čakovem, nám.

5. května, nám. Jana Procházky, Olbrachtova, Palackého, Plavidlo, Puchmajerova, Spěšného, Šafaříkova, Šaldova, Školní náměstí, Třebízského, U Jezu, Vošahlíkova, Žirovnického

ve volebním okrsku č. 3 (ZŠ Roztoky) je volební místnost: Školní náměstí 470, Roztoky pro voliče bydlící v ulicích:

B. M. Eliášové, Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čapkova, Čáslavského, Dobrovolného, Felklova, Mjr. Kašlíka, MUDr. Tichého, Nad Vltavou, Najdrova, Obránců míru, Plk. Poláčka, Poděbradova, Seržanta Hniličky, V Solníkách, 17. listopadu

ve volebním okrsku č. 4 (MÚ Roztoky) je volební místnost: náměstí 5. května 2, Roztoky pro voliče bydlící v ulicích:

Hálkova, Havlíčkova, Hlouchova, Husovo nám., Chelčického, Jeronýmova, Masarykova, Nerudova, Sedláčkova, Vidimova, Žižkova

ve volebním okrsku č. 5 (sokolovna) je volební místnost: Tyršovo náměstí 480, Roztoky pro voliče bydlící v ulicích:

Bezručova, Čechova, Horova, Krátká, Legií, Libušina, Lidická, Máchova, Na Sekeře, Nad Vinicemi, Plzeňská, Řachova, Svobody, Třešňovka, Tyršovo nám., Václavská, Vančurova, Vraštilova, Vrchlického, Zeyerova

ve volebním okrsku č. 6 (ZŠ Žalov) je volební místnost: Zaorálkova 1300, Roztoky pro voliče bydlící v ulicích:

Bronzová, Burgerova, Jantarová, Jiráskova, Ke Kocandě, Levohradecká, Levohradecké nám., Na Dubečnici, Na Pískách, Na Pomezí, Opletalova, Pod Vodojemem, Potoky, Přílepská, Smetanova, Šebkova, U Školky, V Úvoze, Zahradní, Zaorálkova, Zvoncová, Železná

ve volebním okrsku č. 7 (MŠ Přemyslovská) je volební místnost: Přemyslovská 1193, Roztoky pro voliče bydlící v ulicích:

Alšova, Borkovského, Bořivojova, Husova, Chalúpeckého, K Nádraží, Komenského, Krásného, Krolmusova, Kuželova, Lederova, Muhlbergerova, Na Panenské, Na Valech, Pilařova, Pod Koláčovem, Pod Řivnáčem, Přemyslovská, Příčná, Řadová, Souběžná, Sportovní, Stříbrník, Sv. Ludmily, U Háje, U Hřiště, U Zastávky, Václava Havla, Veselého, V Chatách, Vlháčkova, Wolkerova, Za Cihelnou.

Voliči ve volbách do Evropského parlamentu bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

Každému voliči v našem městě budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky prostřednictvím České pošty, s. p. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

Volič může požádat ze závažných důvodů (zdravotních) městský úřad (tel. 220 400 211) a ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi (čísla do volebních místností budou zveřejněna před volbami a v době voleb na webových stránkách města www.roztoky.cz), aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

RNDr. Eva Skalníková
vedoucí odboru Kancelář vedení města, MÚ Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.