Volby do školské rady ZŠ

S koncem letošního roku končí i tříleté funkční období školské rady naší základní školy. Počátkem prosince proto proběhlo první dějství voleb do nové ŠR. V tajných volbách byli zvoleni zástupci rodičů (zákonných zástupců nezletilých žáků) a zástupci pedagogických pracovníků školy.

Z počátku to nevypadalo příliš slibně, počet zájemců o členství v tomto důležitém orgánu samosprávy školy byl velmi nízký, takže volební akt postrádal smysl. Proto volební komise prodloužila o týden termín pro odevzdávání kandidátek a výsledek se dostavil. Za rodiče se nakonec přihlásilo 8 kandidátů, za pedagogy 5. Z obou skupin bylo možné zvolit po třech zástupcích.

Volby zástupců rodičů proběhly na prosincových rodičovských schůzkách a ve dni otevřených dveří. Členové volební komise dbali na to, aby každý, kdo odvolil, byl označen ve voličském seznamu, který tvořil soupis všech žáků školy - volební řád stanoví, že za každé dítě ve škole je možné odevzdat jeden hlas.

Na jednání pedagogické rady pak odvolili -opět tajně - učitelé.

Dne 13. 12. 2012 se pak sešla volební komise, rozpečetila volebí urny a sečetla odevzdané hlasy.

Účast voličů-rodičů (77,1 %) byla obdivuhodná a dokazuje, že osud naší školy jim není lhostejný. V případě pedagogů byla volební účast dokonce 84,6 %.

A jak to dopadlo?

Předně je třeba říci, že konečné výsledky jsou velmi, velmi těsné. V případě volby zástupců rodičů bylo možné tušit odlišné výsledky v Roztokách a v Žalově. Jedna osobnost však zvítězila v obou těchto našich školách, a to současná předsedkyně ŠR paní Vladimíra Drdová. Získala celkem 185 hlasů z 411 odevzdaných a platných hlasů (2 hlasy byly neplatné) - tedy 45 % platných hlasů! Je tedy na místě obrovská gratulace!

Na druhém místě se umístila MUDr. Zdeňka Pechačová se 129 hlasy a třetí Ing. Martin Kořínek s 123 hlasy. Tento výsledek je zajímavý tím, že pan Kořínek není z Roztok, ale z Úholiček (je manželem paní starostky), přesto získal takovou velkou podporu.

Těšně pod čarou zůstala současná členka ŠR paní Ing. J. Roškotová. Na pátém až osmém místě se pak umístili: Ing. S. Jirásková, Mgr. J. Skružná, Ing. J. Píka a Ing. M. Procházková. Za pedagogy s převahou zvítězil Ing. I. Cihlář se ziskem 35 hlasů z 44 odevzdaných hlasovacích lístků. V závěsu za ním Mgr. M. Bromovská (32 hlasů) a Mgr. P. Červinková (22 hlasů). Na čtvrtém a pátém místě se umístili: J. Hostková a D. Rajmonová.

Nyní už zbývá jen zvolit 3 zástupce zřizovatele. To by se mělo stát na lednovém jednání zastupitelstva našeho města. Potom by se měla školská rada v novém složení sejít, zvolit si svého předsedu a začít fungovat.

Stanislav Boloňský
člen volební komise

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.