VTP III - územní plán, školka a peníze

Informací o možném novém VTP v Žalově je v diskuzích v Odrazu tolik, že je možno z nich vyvodit závěry, které mohou posunout diskusi a informovanost zase o něco dále.

Soulad s územním plánem?

Několik diskutujících se vyjádřilo, že záměr je v souladu s územním plánem Roztok (Štifter, Boloňský). Argumentují, že se jedná o „území pro nerušící výrobu a služby“. Je to argumentace nedostatečná (poloviční). 

Území nerušící výroby a služeb je určeno pro stavby, které „nesmí svými negativními účinky. narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí. nad přípustnou míru.“ Tolik praví čl. 9 příslušné vyhlášky města Roztok. 

Dokud nebude vyřešen problém s kapacitou městské čistírny odpadních vod a s dešťovou kanalizací na Žalově, není možné výstavbu povolit. Napojení nového VTP na stávající kanalizaci by nepochybně „nad přípustnou míru“ narušovalo provoz a užívání staveb v okolí. Jednoduše řečeno, starousedlíci v okolí by měli velké problémy s kanalizací. Město by mělo problémy s čistírnou odpadních vod. Proto výstavba VTP zatím není v souladu s územním plánem.

Školka

I když někteří ještě nevědí, jak to se školkou bude (soukromá či obecní?), dá se to dovodit. Školka je plánována, aby investor (nájemce) nalákal mladé vědce s rodinami do Roztok na jistotu, že budou mít pro své děti místo ve školce. Město Roztoky jim tuto jistotu v obecní školce dát nemůže. Protože do „obecních“ školek přijímá děti ředitelka mateřské školy na základě stanovených kritérií - věku dítěte a jeho trvalého pobytu. Budou mít výzkumníci trvalý pobyt v Roztokách? Pochybuji. Bude se jednat o nějaký typ soukromé školky, s největší pravděpodobností půjde o „firemní školku“. Tento institut plně vyhovuje požadavkům přednostně umístit děti výzkumníků.

Zvýšena dopravní zátěž v okolí

Investor nás prostřednictvím svého zástupce (Adam Šachl) chlácholí, že: „Celkově by měl areál nabídnout přes čtyři stovky nových pracovních míst. Díky výstavbě služebních bytů a podzemních garáží nebude mít areál obávaný negativní dopad na dopravní situaci v okolí.“ Každý už dnes vidí, že to není pravda! Oněch 400 nových pracovníků bude mít manželky a děti. Takže hovoříme minimálně o 800 spíše 1000 lidí. Roztoky mají něco přes 8000 trvale hlášených obyvatel, takže hovoříme o nárůstu cca 10 % obyvatel pro celé Roztoky. To se projeví na Žalově i v dopravní situaci celých Roztok.

Služební byty, trvalý pobyt a peníze do městské kasy

Územní plán umožňuje postavit v dané lokalitě služební byty. V době jeho vzniku byla problematika „služebních bytů“ upravena ve „starém“ občanském zákoníku. Dnes platí „nový“ občanský zákoník, který upravuje problematiku trochu jinak (pro informaci § 2297 - § 2299 NOZ). Problém, který v článcích nebyl vůbec zmíněn, je, zdali výzkumníci a jejich rodinní příslušníci budou mít ve „služebních bytech“ v Roztokách trvalý pobyt, jinými slovy, zdali na ně bude město Roztoky čerpat peníze ze státního rozpočtu. To je zásadní otázka.

O nákladech města již víme, navýšení kapacity čistírny odpadních vod, dešťová kanalizace v Žalově. K tomu se přidá i požadavek na více příměstských autobusů. Více se zaplní parkoviště u vlakového nádraží atd. A pro koho to všechno? Pro lidi, kteří v Roztokách nebudou mít ani trvalý pobyt?

Jaký je závěr?

Problémů s možnou realizací VTP je již dnes hodně. Největším problémem jsou, jak plyne z výše uvedeného, voda a kanalizace. Dle mého názoru není ale výstavba VTP ani v souladu s územním plánem města, i když radní Štifter tvrdí, že „záměr na výstavbu VTP je v souladu s platným územním plánem, protože lokalita ... je vedena jako průmyslová zóna.“

Město má kvůli VTP hodně investovat. Bude z toho něco mít? Budou mít výzkumníci v Roztokách trvalý pobyt? Finanční náklady města jsou hodně konkrétní, příjmy v oblacích.

Lukáš Křístek

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.