Vyhodnocení ankety o Odrazu

V březnovém Odrazu jsme uveřejnili anketu, jejímž cílem bylo zjistit názory vás, čtenářů, na městský časopis, na jeho celkovou úroveň, čtenost, na obsah jednotlivých rubrik i na oblíbenost autorů.

Anketu bylo možno vyplnit i prostřednictvím městských webových stránek. Této možnosti využilo 132 respondentů, dalších 21 čtenářů vyplnilo dotazník v papírové podobě. Celkem jsme tedy získali 153 odpovědí, což považujeme za slušný výsledek a vzorek, z něho již se dá leccos vyčíst.

Jako první nás samozřejmě zajímalo, zda se ke čtenářům Odraz řádně dostává. Kladně odpovědělo 147 dotázaných (96 %).

Dále jsme zkoumali, jestli je Odraz pro čtenáře zajímavý. Ukázalo se, že pro 93 % dotázaných ano, naopak jen 2 respondenti by se bez Odrazu obešli. Zkazky o masovém vyhazování nečtených Odrazů do popelnice se tedy nepotvrdily.

Celý nebo téměř celý Odraz čte podle ankety 6496 respondentů, 31 % si vybírá jer určité rubriky nebo články.

Při bližším pohledu na čtenost z hlediska jednotlivých rubrik zjišťujeme, že čtenáře hlavně zajímají informace, ať už ty oficiální zradnice, nebo ty, které popisují život ve městě. Rozložení oblíbenosti rubrik zachycuje následující graf.

Z něj můžeme vyčíst také to, že žádná z rabrik není vyložený propadák. Inzerenty jistě potěší, že jejich nabídky čte 42 % čtenářů.

Na otázku, kteří z autorů jsou u čtenářů nejoblíbenější, zareagovalo 38 účastníků ankety, tedy necelá čtvrtina. Nejčastěji, a to v 13, resp. 9 případech, se objevila jména pánů Kantora a Boloňského. Další jména se vyskytovala pod hranicí statistické významnosti.

Zajímalo nás pochopitelně i to, co čtenářům v Odrazu nejvíce vadí. Nejvíce - 34 odpovědí - se týkalo vzájemného osočování v rubrice Polemiky a komentáře.

Na dotaz, co vám v Odrazu chybí, odpovědělo 67 dotázaných, nejvíce (10) čtenářů by přivítalo více informací o historii města.

S grafickou úrovní Odrazu vyslovilo nespokojenost 8 čtenářů, 102 respondentům se naopak líbí, pro 43 účastníků ankety není podstatná.

Na anketní otázky odpovědělo celkem 93 mužů a 60 žen. Nejmladšímu odpovídajícímu bylo 12, nejstaršímu 92 let. Průměrný věk respondentů je 44 let, jejich věková struktura je zachycena v grafu.

Zajímavé je i rozložení účastníků ankety z hlediska toho, jak dlouho žijí v Roztokách.

Jsou zde víceméně zastoupeny všechny skupiny, od starousedlíků až po obyvatele nejnovějších částí našeho města.

Všem čtenářům, kteří odpověděli na naše otázky, ‘velmi děkujeme. S> výsledky ankety budeme dále pracovat a budeme se snažit, aby vaše spokojenost s Odrazem stoupala.

Eva Frindtová, Jaroslav Drda
Za pomoc při zpracování výsledků ankety děkujeme panu Petru Frindtovi.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

K Odrazové anketě | Tomáš Šalamon
Anketa pokračuje | Jaroslav Drda
Oprava a omluva | Stanislav Boloňský
Pozor na uzávěrku! | Město Roztoky
Vysvětlení a omluva | Jaroslav Drda

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.