Výsledky přijímacího řízení do mateřských škol 2015/16

Ve dnech 8. a 9. dubna proběhl zápis (přijímací řízení) do všech roztockých mateřských škol. Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole byla velmi jednoduchá, transparentní a v naprostém souladu se zákonem:

1.    Děti v posledním roce před zahájením školní docházky dle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), § 34 odst. 4, a děti s odkladem školní docházky.

2.    Děti s trvalým pobytem v Roztokách (s výjimkou případů svěření dítěte pravomocným rozhodnutím do střídavé péče - předložit rozhodnutí soudu).

3.    Děti s celodenní docházkou seřazeny podle data narození od nejstaršího, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení. 22. 4. byly vyvěšeny s VELKÝM očekáváním výsledky. Mluvím za sebe - jsem pracující maminkou tříleté holčičky (04/2012) - a podala jsem zodpovědně přihlášku do všech tří mateřských škol - co kdyby náhodou. Mimochodem, zápis do všech tří MŠ jsem absolvovala i s dcerou v jeden den od 14.10 do 16.40 hodin.

Celkem bylo otevřeno ve všech 3 školkách 110 míst (MŠ Přemyslovská 45 - celková kapacita 114, MŠ Havlíčkova 48 - celková kapacita 125, MŠ Spěšného 17 - celková kapacita 59) na 176 uchazečů (vytříděných), to znamená, že se nedostalo pouze 66 dětí. Procentuálně bylo přijato 62,5 % všech uchazečů. Datum narození posledního přijatého dítěte je 12. 1. 2012. Datum narození posledního nepřijatého dítěte do 3 let je 27. 8. 2012.

Počet nepřijatých dětí mladších 3 let (dovršení po 1. 9. 2012) je 14.

V loňském roce, pro školní rok 2014/2015, bylo 121 přijatých dětí na 202 uchazečů, což bylo 59 % přijatých uchazečů. Počet nepřijatých dětí mladších 3 let (dovršení po 1. 9. 2011) byl 14. V průběhu školního roku se uvolnilo celkem dalších 27 míst (k 30. 4. 2015), což ve finále uspokojilo 73 % uchazečů. Nejmladší přijaté dítě s datem narození dokonce 15. 5. 2012.

Situace letos není jiná ani v okolních obcích, což vám ukáže tabulka níže. Dle prohlášení ředitelů všech MŠ je situace všude alarmující - s neobvyklým převisem. Byly přijaty pouze děti s trvalým bydlištěm v dané obci. Na spádové děti nezbylo místo, proto nejsou zařazeny mezi uchazeče. Úbytek v průběhu nastávajícího školního roku neočekávají. 

Květnová školská komise se bude zabývat pouze problematikou mateřských škol, stravováním nebo možností sdílení míst dle novely zákona 472/2011 Sb. (školský zákon), § 34 odst. 9 (např. v případě střídavé péče), s účinností od 1. 1. 2012.

P. S.: Dcera se nedostala - je na čekačce a já doufám, že se v průběhu školního roku 2015/2016 uvolní dalších 27 míst a bude přijato až 77,84 % uchazečů. Pokud někdo nastoupí do programu sdíleného místa, pak dceru hlásím jako druhou sdílející, a to s potěšením :-)

Petra Kazdová
zastupitelka TOP 09 a členka školské komise

Město/obec (počet obyvatel*)

Počet

míst

Počet

uchazečů

Procento

přijatých

Poznámka

Roztoky (8023)

110

176

62,5

nárůst 3,5 % oproti 2014/2015

Holubice (1464)

42

91

46

2015/2016 čekací listina i v soukromých školkách

Horoměřice (3688)

36

100

36

2015/2016 čekací listina i v soukromých školkách

P6 Suchdol (6689)

75

90

83,33

pouze obyvatelé Suchdola

Tursko (707)

14

20

70

Úholičky (714)

16

17

94,11

nikdo ze spádových obcí (Lichoceves, Svrkyně, Statenice), 2016/2017 očekávají umístění pouze pro 8 dětí

Únětice (629)

13

20

65

Velké Přílepy (2858)

51

76

67,1

02/2015 otevřen nový pavilon s kapacitou 50 míst, jinak by mohli přijmout pouze 1 dítě, nikdo ze spádových obcí (Lichoceves, Svrkyně, Statenice)

*zdroj Wikipedia

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.