Výsledky přijímacího řízení do mateřských škol 2016/2017

Přijímací řízení (zápis) do všech roztockých mateřských škol proběhlo týden po Velikonocích 4. a 5. dubna 2016. Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole byla velmi jednoduchá, transparentní a v naprostém souladu se zákonem:

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017    

MĚSTO/OBEC (POČET OBYVATEL*)

POČET MIST

POČET

UCHAZEČŮ

% PŘIJATÝCH

POZNÁMKA

Roztoky (8023)

110

166

65,06

nárůst 2,56 % oproti 2015/2016

Holubice (1464)

35

62

56,45

pouze obyvatelé Holubice - Kozinec, třídy navýšeny na max. počet 28 dětí na třídu

Horoměřice (3688)

58

108

53,70

pouze obyvatelé Horoměřic

Praha 6 - Suchdol (6689)

71

122

58,20

pouze obyvatelé Suchdola

Tursko (707)

15

?

?

přihlášky do 10. 5. 2016, výsledky až 25. 5.

Úholičky (714)

11

18

61,11

pouze obyvatelé Úholiček

Únětice (629)

9

19

45

pouze obyvatelé Únětic

Velké Přílepy (2858)

60

101

59,41

+ obyvatelé ze spádových obcí: Statenice, Noutonice, Holubice

MĚSTO/OBEC (POČET OBYVATEL*)

POČET MÍST

POČET

UCHAZEČŮ

% PŘIJATÝCH

POZNÁMKA

Roztoky (8023)

110

176

62,5

nárůst 3,5 % oproti 2014/2015

Holubice (1464)

42

91

46

2015/2016 čekací listina i v soukromých školkách

Horoměřice (3688)

36

100

36

2015/2016 čekací listina i v soukromých školkách

Praha 6 - Suchdol (6689)

75

90

83,33

pouze obyvatelé Suchdola

Tursko (707)

14

20

70

Úholičky (714)

16

17

94,11

nikdo ze spádových obcí (Lichoceves, Svrkyně, Statenice), 2016/2017 očekávají umístění pouze pro 8 dětí

Únětice (629)

13

20

65

Velké Přílepy (2858)

51

76

67,1

02/2015 otevřen nový pavilon s kapacitou 50 míst, jinak by mohli přijmout pouze 1 dítě, nikdo ze spádových obcí (Lichoceves, Svrkyně, Statenice)

*zdroj Wikipedia, výsledky k 29. 4. 2016

*zdroj Wikipedia, výsledky k 29. 4. 2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

1)    Děti v posledním roce před zahájením školní docházky dle zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), §34 odst. 4 a děti s odkladem školní docházky.

2)    Děti s trvalým pobytem v Roztokách (s výjimkou případů svěření dítěte pravomocným rozhodnutím do střídavé péče - předložit rozhodnutí soudu).

3) Děti s celodenní docházkou seřazeny podle data narození od nejstaršího, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.

Výsledky byly vyvěšeny 20. dubna. Mimochodem, zápis do všech tří MŠ se dá absolvovat i s dítětem v průběhu jednoho odpoledne, což mi potvrdila nejedna maminka.

Celkem bylo otevřeno ve všech 3 školkách 108 míst (MŠ Přemyslovská 42 - celková kapacita 114, MŠ Havlíčkova 43 - celková kapacita 125, MŠ Spěšného 23 - celková kapacita 59) na 166 uchazečů (vytříděných), to znamená, že se nedostalo pouze 58 dětí. Procentuálně bylo přijato 65,06 % všech uchazečů. Datum narození posledního přijatého dítěte je 13. 6. 2013 (v MŠ Havlíčkova).

Berte, prosím, výsledky jako předběžné, jelikož odklady budou známy až koncem května.

V loňském roce, pro tento školní rok 2015/2016, bylo 110 přijatých dětí (MŠ Přemyslovská 45 - celková kapacita 114, MŠ Havlíčkova 48 - celková kapacita 125, MŠ Spěšného 17 - celková kapacita 59) na 176 uchazečů (vytříděných), to znamená, že se nedostalo pouze 66 dětí. Procentuálně bylo přijato 62,5 % všech uchazečů. Datum narození posledního přijatého dítěte bylo 12. 1. 2012. Datum narození posledního nepřijatého dítěte do 3 let je 27. 8. 2012. Počet nepřijatých dětí mladších 3 let (dovršení po 1. 9. 2012) byl 14. Ovšem k 1. 9. 2015 bylo přijato dalších 7 dětí a poslední přijaté dítě se narodilo dne 4. 2. 2012. V letošním školním roce dokonce funguje sdílení místa, a to v MŠ Přemyslovská.

Před 2 lety, pro školní rok 2014/2015, bylo 121 přijatých dětí na 202 uchazečů, což bylo 59 % přijatých uchazečů. Počet nepřijatých dětí mladších 3 let (dovršení po 1. 9. 2011) byl 14. V průběhu školního roku se uvolnilo celkem dalších 27 míst (k 30. 4. 2015), což ve finále uspokojilo 73 % uchazečů. Nejmladší přijaté dítě mělo datum narození dokonce 15. 5. 2012.

Situace letos není jiná ani v okolních obcích, což vám ukazuje tabulka. Dle prohlášení ředitelů všech MŠ je situace pro tento rok oproti loňskému lepší, jelikož se průměrně hlásí nižší počet uchazečů. Jsou přijímány pouze děti s trvalým bydlištěm v dané obci. Na spádové děti nezbývá místo, proto většinou nejsou zařazeny mezi uchazeče. Je cítit obava z další plánované výstavby, především Roztoky, Tursko, Holubice - Kozinec, Velké Přílepy.

Možnost sdílení míst dle novely zákona 472/2011 Sb., (školský zákon), §34 odst. 9 (např. v případě střídavé péče) s účinností od 1. 1. 2012 bude pro následující školní rok využita v MŠ Spěšného.

V Roztokách funguje několik soukromých zařízení, jež lze využít pro děti, které se do školky nedostaly: Esedra (lesní školka), Fantazie, Krok za krokem, Pohádka, United Children, Václavka, Žirafa. Zápisy na školní rok 2016/2017 stále probíhají.

Petra Kazdová
zastupitelka TOP 09, členka školské komise, členka rady školy

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.