Výstava OČIMA GENERACÍ v Roztokách

27. 9. - 15. 10. 2016 Středočeské muzeum v Roztokách

Festival OČIMA GENERACI zavítal do Jihlavy poprvé v sobotu 7. 5. 2016 a svým programem odstartoval štafetu celorepublikového mezigeneračního festivalu, který putuje v průběhu roku po jednotlivých krajích.

Slavnostní zahájení výstavy OČIMA GENERACÍ - SOUZNĚNÍ proběhne v 17 hodin.

Tato výstava je součástí celorepublikového projektu OČIMA GENERACÍ, který postupně putuje s myšlenkou vzájemné mezigenerační sounáležitosti po jednotlivých krajích. Výtvarné umění, literární tvorba a mluvené slovo, které výstavu doprovázejí, jsou nejen uměleckým a kulturním zážitkem, ale i zajímavou sondou do lidských osudů a životních hodnot, jež jednotlivé generace nezávisle na sobě sdílejí. Výstava naplňuje motto projektu - "Zastav se a podívej se kolem sebe mýma očima, možná uvidíš život jinak, uvidíš jej srdcem“. Návštěvníci výstavy i umělečtí aktéři z řad dětí, mládeže i seniorů spolu komunikují právě prostřednictvím umění, které jedni připravili pro ty druhé.

Součástí zahájení výstavy bude také malý hudební medailonek a autorské čtení vystavovaných literárních prací. Zahájení výstavy je bez vstupného a jsou vítání všichni, nejen milovníci umění, a to bez rozdílu věku. Výtvarné i literární ztvárnění tématu SOUZNĚNÍ v rámci projektu OČIMA GENERACÍ poskytly děti, mládež a senioři Středočeského kraje. S ohledem na skutečnost, zda je autorovi 5, 15 či 80 let, je vnímání tématu mnohdy rozdílné. Přesto mají tyto pocity jedno sjednocující, je krásné, když je můžeme sdílet se svým okolím. Pohled na svět očima těch druhých obohacuje a ukazuje nám různorodost i barevnost lidského života, životních hodnot, které si vzájemně můžeme předávat. Mnohá z vystavených děl mají svůj osobní příběh, jenž nás nutí k milému úsměvu a zamyšlení se nad krásou a jednoduchostí lidského života, kterou jen někdy nevnímáme. Výstava probíhá ve výstavních prostorách Středočeského muzea v Roztokách - Půda.

Výstava bude ukončena 15. 10. 2016 takzvaným Festivalovým dnem, v rámci kterého budou moci návštěvníci bez rozdílu věku mimo jiný doprovodný program výtvarně tvořit.

Záštitu nad projektem OČIMA GENERACÍ ve Středočeském kraji převzal hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. Za tuto podporu velice děkujeme.

Více se o projektu dozvíte na webových stránkách www.ocimageneraci.cz nebo facebooku projektu.

Eva Nytrová

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.