Vyúčtování veřejné sbírky na vybavení dostavby školy

V souladu se zákonem o veřejných sbírkách uveřejňujeme vyúčtování veřejné sbírky na vybavení dostavby školy. Vyúčtování bylo společně s kopiemi účetních dokladů předloženo ke kontrole Krajskému úřadu Středočeského kraje, který vyúčtování schválil. Sbírka byla uskutečněna prostřednictvím prodeje výtvarných děl a benefičního koncertu.

Příjmy sbírky:

Příjmy z prodeje výtvarných děl ...51 400 Kč

Příjmy ze vstupenek na koncert ....51 000 Kč

Příjmy celkem...........................102 400 Kč

Do hrubého výtěžku sbírky bylo určeno 90 % z vybrané částky, tj. 92 161 Kč. Na pokrytí nákladů koncertu lze použít 5 % z hrubého výtěžku, tj. 4 608 Kč. Čistý výtěžek určený škole tedy činil 87 553 Kč. Na účet ZŠ Roztoky bylo poukázáno 87 600 Kč.

Skutečné náklady sbírky:

Pronájem sálu (se slevou)................. 3 600 Kč

Ozvučení koncertu ............................ 4 000 Kč

Honorář klavírista.............................4 945 Kč

Květiny pro umělce..............................800 Kč

Vedení účtu sbírky u ČS a.s................543 Kč

Ostatní náklady.....................................920 Kč

Náklady celkem..........................14 808 Kč

Ještě jednou děkujeme všem, kdo se na úspěchu sbírky podíleli.

A malá poznámka na závěr: vyúčtování nezveřejňujeme proto, abychom se zviditelnili, ale protože nám to ukládá zákon. O popularitu se nám postaral svým článkem v minulém Odrazu pan Šefr, za což mu srdečně děkujeme. Pravda, některé naše aktivity a funkce vynechal, ale to je možná dobře. I v dnešní době jsou lidé, kteří vyznávají osvědčenou totalitní zásadu, že když někdo moc vyčnívá z řady, je tak či onak podezřelý a je třeba mu zatnout tipec. Navzdory svému oznámení v závěru článku pan Šefr ani na maškarní bál, ani na country bál nedorazil, což nás mrzí, rádi bychom ho byli přivítali.

Vlaďka a Jaroslav Drdovi

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.