Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 30. 8. 12 až 25. 9. 12:

- dne 2. 9. 12 ve večerních hodinách oznámeno vniknutí do kuchyně restaurace Na Vrškách, na místě zajištěna podezřelá osoba, která vyhrožovala nájemci této restaurace, věc si na místě i s podezřelou osobou převzala PČR k realizaci,

- dne 3. 9. 12 ve večerních hodinách oznámeno, že v ulici Masarykova havarovalo vozidlo tov. zn. VW Passat, tmavé barvy, porazilo celkem čtyři stromy a z místa ujelo - provedeným pátráním nalezeno poškozené vozidlo v ulici Havlíčkova, toto zajištěno, na místo PČR SDN Praha-ven-kov, která si na místě věc převzala k realizaci jako havárii i s podezřelými osobami,

- dne 3. 9. 12 v pozdních nočních hodinách oznámena skupina osob pohybující se po střeše mateřské školy v ulici Havlíčkova -na místě zadrženy tři podezřelé osoby, vykázány z místa, věc kvalifikována a šetřena jako Pk proti občanskému soužití dle § 49 z. č. 200/90 Sb.

- dne 4. 9. 12 oznámeno poškozené (zbořené oplocení) domu v Lidické ulici - výjezd na místo, na místě zjištěno, že jsou povaleny čtyři pole drátěného oplocení, zadokumentováno, kvalifikováno a šeřeno jako podezření z Pk proti majetku dle § 50/1 a) z. č. 200/90 Sb.,

- dne 4. 9. 12 oznámen nález tří opuštěných koťat v papírové krabici u kontejnerů v ulici Masarykova - nalezena koťata, umístěna do mobilní klece MP, druhého dne předány pracovnici OŽP,

- dne 6. 9. 12 ve večerních hodinách oznámen volně pobíhající pes - rasa německý ovčák v oblasti ulice Na Panenské - výjezd na místo, pes odchycen a umístěn do kotce u TS v Lidické ulici (pes mírně napadal na zadní běhy), zjištěn majitel odchyceného psa, tomuto pes vydán po předchozím veterinárním ošetření, vyřešeno v blokovém řízení,

- dne 7. 9. 12 v rámci hlídkové činnosti zjištěna v křižovatce ulic Lidická x Opletalova dopravní nehoda bez zranění, pouze hmotná škoda, řidiči se na místě dohodli na zavinění (PČR nevolána),

- dne 7. 9. 12 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu hlasitou hudbou v ulici Nad Vltavou - výjezd na místo, zjištěn zdroj hluku - rodinná oslava na pozemku jednoho z domů v této ulici, zjednána náprava (hudba vypnuta), věc vyřešena s podezřelou osobou napomenutím,

- dne 11. 9. 12 v brzkých ranních hodinách oznámeno, že v ulici Lederova se u novostaveb v pozdních nočních hodinách pohybuje podezřelé dodávkové vozidlo -na místě zadržena osádka této podezřelé dodávky, při prohlídce ložného prostoru zjištěno, že zde mají podezřelé osoby uloženy díly haki lešení, které, jak bylo později zjištěno, odcizili na jedné z novostaveb, věc na místě předána PČR ,

- dne 11. 9. 12 ve večerních hodinách oznámena dopravní nehoda osobního vozidla a cyklisty na Tyršově náměstí, kdy došlo ke zranění cyklisty, na místo rychlá lékařská pomoc, na místě si věc převzala PČR,

- dne 15. 9. 12 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu v ulici Chelčického - výjezd na místo, zjištěn zdroj hluku a osoba, která pořádala oslavu, zjednána náprava, věc vyřešena napomenutím,

- dne 16. 9. 12 ve večerních hodinách oznámeno, že na Tyršově náměstí neznámý muž napadá skupinu osob sekerou - výjezd na místo, na místě již pouze skupina osob, která měla být napadána, podezřelá osoba se již na místě nenacházela, ta z místa utekla, údajně se domáhala se sekerou v ruce navrácení mobilního telefonu, který mu měl být před časem odcizen, útočník byl skupinou osob zpacifikován a jedné z osob se podařilo útočníka odzbrojit a sekeru mu sebrali, poté útočník z místa utekl, na místo též PČR, která si na místě věc převzala k realizaci,

- dne 17. 9. 12 oznámeno napadení mezi partnery v domě v ulici Bořivojova - výjezd na místo, v době příjezdu hlídky na místě již klid, poškozená žádala o vykázání svého partnera, se kterým se rozchází, z domu a dožadovala se PČR, věc předána PČR,

- dne 22. 9. 12 oznámen nález peněženky v ulici Masarykova - peněženka uložena na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách města Roztoky a MP Roztoky.

Aktuální zprávy z činnosti MP naleznete na webových stránkách MP Roztoky www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení Policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme předem za spolupráci.

(redakčně kráceno)

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.