Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 25. 10. 12 až 21. 11. 12:

- dne 28. 10. 12 oznámen volně pobíhající pes v ulici Tiché údolí - výjezd na místo, pes ovčák (fena) odchycen v prostoru občerstvení U Zvířátek, umístěn do kotce MP, v následujících dnech zjištěn majitel tohoto psa, tomuto vydán v pořádku, věc vyřešena v blokovém řízení,

- dne 1. 11. 12 oznámena krádež měděného svodu z domu v ulici Na Sekeře - zadokumentováno, kvalifikováno jako Pk proti majetku dle § 50/1 a) z. č. 200/90 Sb.,

- dne 1. 11. 12 oznámena krádež měděných svodů z garáží dvou domů v ulici Třešňovka - výjezd na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle § 50/1 a) z. č. 200/90 Sb.,

- dne 1. 11. 12 oznámena krádež měděných svodů a okapů z ulice Nad Vinicemi - výjezd na místo, na místě vzhledem k výši škody předáno PČR k realizaci jako podezření z přečinu krádeže dle § 205 t. z.,

- dne 3. 11. 12 oznámeno narušení občanského soužití, napadení matky synem v domě v ulici Bezručova, výjezd na místo, na místě situace zklidněna, věc kvalifikována jako návrhový Pk proti občanskému soužití dle § 49/1 c) z. č. 200/90 Sb.,

- dne 4. 11. 12 oznámeno opětovné narušení občanského soužití, napadení matky synem v domě v ulici Bezručova - výjezd na místo, na místě situace zklidněna, na místě též PČR, na místo též rychlá lékařská pomoc, která podezřelého převezla na vyšetření do PL Praha 8-Bohnice, věc kvalifikována jako návrhová Pk proti občanskému soužití dle § 49/1 c) z. č. 200/90 Sb.,

- dne 6. 11. 12 oznámeno, že v řece Vltavě směrem od Sedlce plave neznámé těleso připomínající lidské tělo - výjezd na místo, v řece Vltavě v úrovni bývalého přejezdu směr Praha zjištěno cca v polovině koryta řeky plující těleso připomínající skutečně lidské tělo, vyrozuměna PČR a hasiči, kteří se dostavili na místo a za pomocí člunu vytáhli z vody nehybné mrtvé tělo neznámého muže, na místě si věc převzala PČR (výjezdová skupina) k realizaci, lékař provedl ohledání mrtvoly a pohřební služba,

- dne 6. 11. 12 oznámen volně pobíhající pes v ulici Masarykova na rohu s ulicí 17. listopadu - na místo hlídka MP, pes odchycen, umístěn do kotce MP bez závad, dle známky zjištěn majitel, tento vyrozuměn, tomuto pes předán v pořádku, vyřešeno v blokovém řízení,

- dne 8. 11. 12 v brzkých ranních hodinách oznámeno, že z jednoho z bytů v DPS v Jungmannově ulici se ozývá volání o pomoc - výjezd na místo, na místě zjištěno, že jedna z obyvatelek této DPS upadla a nemohla se zvednout, došlo k jejímu poranění, přivolána rychlá lékařská pomoc, která poškozenou převezla do nemocničního zařízení FN Motol k ošetření,

- dne 8. 11. 12 oznámen nález sportovní tašky s obsahem sportovního oblečení na autobusové zastávce na Tyršově náměstí (směr Zalov) - tato taška zajištěna a uložena na MP, zveřejněno na webových stránkách města Roztoky a MP Roztoky,

- dne 8. 11. 12 oznámeno bodné zranění muže v bytovém domě v ulici Felklova -výjezd na místo, na místě v době příjezdu hlídky MP již rychlá lékařská pomoc, na místě zjištěno, že bodné zranění ve sklepních prostorách tohoto domu způsobila zraněnému muži žena, která měla konflikt s tímto mužem, tato žena se nacházela v době příjezdu hlídky MP na schodech domu, zajištěny předmětné nože, na místo PČR, která si věc na místě převzala k realizaci i s podezřelou osobou, zraněný převezen sanitním vozem do nemocničního zařízení,

- dne 10. 11. 12 oznámeno vloupání do domu v ulici Vrchlického - výjezd na místo, na místě věc prověřena, zjištěno násilné vniknutí do domu (vypáčené dveře), místo zajištěno, věc předána na místě PČR k realizaci jako podezření z přečinu krádeže vloupáním,

- dne 12. 11. 12 v brzkých ranních hodinách oznámena žádost PČR o prověření, že v domě v ulici Zahradní oznamovatele drží proti jeho vůli 27 lidí (zmatené oznámení) - výjezd na místo, na místě též PČR a rychlá lékařská pomoc, oznamovatel (senior v pokročilém věku) nejprve neotvíral, poté otevřel, zjištěno, že uvnitř objektu nikdo není, oznamovatel zmateně komunikoval, nezjištěno násilné vniknutí do objektu, na místo též vnuk oznamovatele, který uvedl, že tyto stavy má jeho děda v poslední době dost často v důsledku vysazení léků, v minulosti již opakovaně hospitalizován v PL, sanitním vozem převezen do PL Praha 8-Bohnice,

- dne 14. 11. 12 oznámena dopravní nehoda dvou os. vozidel bez zranění na křižovatce ulic Přílepská x Přemyslovská - výjezd na místo, usměrňování dopravy do příjezdu hlídky SDN PČR, která si na místě věc převzala k realizaci,

- dne 14. 11. 12 oznámeno, že v ulici Potoky již delší dobu nevychází a neotvírá starší žena - výjezd na místo, na místo též rychlá lékařská pomoc a hasiči, tito provedli otevření dveří domu, uvnitř nalezena obyvatelka domu (seniorka v pokročilém věku) již mrtvá, na místě přítomný lékař konstatoval smrt, na místě předáno PČR, která si na místě věc převzala, vyrozuměn syn zesnulé, který se dostavil na místo a byt zajistil,

- dne 17. 11. 12 oznámena žádost PČR o prověření požáru stodoly v obci Únětice - výjezd na místo, na místě též PČR, hasiči, kteří požár v obci Únětice (vedle kostela) uhasili, na místě si věc převzala PČR,

- dne 18. 11. 12 oznámeno, že v bytě rodinného domu ve Feklově ulici rozmlátil syn oznamovatelky zařízení jejich domu, a to šatní skříň a vstupní dveře, poté z domova utekl - výjezd na místo, zadokumentováno, věc kvalifikována jako návrhový Pk proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90Sb.,

- dne 20. 11. 12 oznámena dopravní nehoda mezi os. vozidlem a autobusem v serpentině bez zranění, pouze hmotná škoda -výjezd na místo, usměrňování dopravy, na místě předáno SDN PČR k realizaci,

- dne 20. 11. 12 oznámeno, že v ulici Masarykova v místě u lékárny došlo k obtěžování nezletilé dívky obnaženým mužem (oznámeno s časovou prodlevou hodiny a půl) - provedeno místní pátrání dle získaného popisu s negativním výsledkem, věc předána PČR k realizaci.

Aktuální zprávy z činnosti MP naleznete na webových stránkách MP Roztoky www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou nebo telefonicky na Obvodní oddělení Policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme předem za spolupráci.

(redakčně kráceno)

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.