Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 22. 11. 12 až 16. 12. 12:

• dne 24. 11. 12 v nočních hodinách oznámeno narušení občanského soužití - napadení družky druhem v bytě bytového domu v ulici Přemyslovská - výjezd na místo, na místě již klid, na místě i podezřelá osoba, poškozená požadovala vykázání svého druha z bytu, přivolána na místo PČR, která si na místě věc převzala a provedla vykázání podezřelé osoby z bytu,

• dne 25. 11. 12 oznámeno, že na parkovišti u hotelu Academic došlo k poškození zaparkovaného vozidla zn. Peugeot 206 - výjezd na místo, na místě zjištěno, že bývalý přítel poškozené přistoupil k jejímu vozidlu a ukopl obě venkovní zpětná zrcátka vozidla, poté z místa utekl, zajištěni svědci, zjištěna podezřelá osoba, vyrozuměna PČR, která si věc na místě převzala k realizaci,

• dne 25. 11. 12 v pozdních nočních hodinách oznámeno, že na parkovišti v ulici Najdrova je zaparkované vozidlo zn. Škoda s otevřenými zadními dveřmi - výjezd na místo, provedenou lustrací zjištěn majitel vozidla, tento vyrozuměn a tento zjednal nápravu a vozidlo si uzamkl (uvnitř vozidla se nic neztratilo, majitel vozidla zapomněl večer zavřít zadní dveře),

• dne 26. 11. 12 v brzkých ranních hodinách oznámena rozbitá skleněná výplň dveří u řidiče u dodávkového vozidla firmy Pekara, zaparkovaného na parkovišti naproti objektu pekárny firmy Pekara v Jungmannově ulici - výjezd na místo, na místě zjištěna rozbitá skleněná výplň dveří u řidiče, kvalifikováno jako podezření z přečinu krádeže vloupáním, vyrozuměna PČR, která si věc převzala,

• dne 28. 11. 12 v ranních hodinách oznámeno, že v ulici Zaorálkova došlo ke krádeži v domě, kdy dosud nezjištěný pachatel v době, kdy obyvatelé domu spali, vnikl do domu odemčenými vstupními dveřmi a v chodbě odcizil odloženou peněženku, poté z místa utekl, a to poté, co probudil obyvatele domu - výjezd na místo, dle částečně získaného popisu provedeno místní pátrání po podezřelé osobě s negativním výsledkem, na místě si převzala věc PČR,

• dne 29. 11. 12 oznámeno vloupání do vozidla zn. Škoda Fabia, zaparkovaného na parkovišti před domem v ulici Na Panenské -výjezd na místo, na místě zjištěno, že pachatel rozbil skleněnou výplň okna dveří u spolujezdce, vnikl do vozidla a odcizil airbag, na místo přivolána PČR, která si věc na místě převzala k realizaci jako podezření z přečinu krádeže,

• dne 30. 11. 12 v nočních hodinách oznámeno napadení v prostorách restaurace hotelu Academic - výjezd na místo, na místě již klid, na místě zjištěno, že v prostorách bowlingu došlo k napadení mladé ženy jejím bývalým přítelem, který jí nejprve nadával a poté jí fyzicky napadl, když v době, kdy ona hrála kulečník, do ní strčil ramenem, poté co ona chtěla volat policii, tak jí vytrhl telefon z ruky a zkroutil jí ruku za záda, poté se svědkům podařilo útočníka od poškozené oddělit, poškozená zraněna nebyla, mobilní telefon jí podezřelá osoba vrátila, věc kvalifikována jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. a, c) z. č. 200/90 Sb.,

• dne 1. 12. 12 oznámeno cestou PČR, že v ulici Zaorálkova se nikdo dobývá do domu oznamovatelky - výjezd na místo, na místě zjištěno, že do domu se snaží dostat syn oznamovatelky, který má v domě řádné užívací právo, na místě vyřešeno, syn vpuštěn oznamovatelkou do domu, na místě též PČR,

• dne 2. 12. 12 oznámena žádost o součinnost s osádkou rychlé lékařské pomoci při nakládání agresivního pacienta z domu v Zaorálkově ulici (oznamovatel předchozí události), na místě lékař rychlé lékařské pomoci, který rozhodl o převozu pacienta do PL Praha 8-Bohnice a požádal o asistenci při převozu,

• dne 3. 12. 12 oznámena dopravní nehoda mezi os. vozidlem a cyklistou na křižovatce ulic Lidická a Jana Palacha - výjezd na místo, na místě již hasiči a rychlá lékařská pomoc, cyklista zaklíněný pod vozidlem SUV, vyproštěn z pod vozidla, převezen sanitním vozem do nemocnice, usměrňování provozu, na místě též PČR Libčice, na místo se dostavila skupina dopravních nehod PČR Praha-venkov, která si na místě převzala věc k realizaci, kolo zraněného cyklisty uloženo na žádost SDN PČR Praha-venkov na MP Roztoky,

• dne 5. 12. 12 oznámeno nevhodné chování klienta v pobočce Komerční banky v Roztokách na Tyršově náměstí - výjezd na místě, na místě se již klient, který se nevhodně choval, již nenacházel, provedeným šetřením bylo zjištěno, že se domáhal výplaty z pojištění (12měsíční výpovědní lhůta), dle získaného popisu zjištěn jeho výskyt na Tyršově náměstí, jeho nevhodné chování kvalifikováno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle § 49 z. č. 200/90 Sb. a s podezřelým vyřešeno napomenutím,

• dne 5. 12. 12 v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti v terénu oznámeno pohřešování ženy, která se ztratila a pohybuje se někde v zalesněném prostoru v Tichém údolí (někde v místě poblíže Spáleného mlýna) - provedeným místním pátráním společně s oznamovatelem se podařilo ženu nalézt, tato nezraněna, pouze trošku promrzlá, lékařské ošetření odmítla, předána oznamovateli (její známý), který jí odvezl do místa bydliště na Praze 6-Suchdol,

• dne 6. 12. 12 oznámena krádež zboží v prodejně Tesco s tím, že podezřelé osoby zadržela ochranka prodejny - výjezd na místo, na místě zjištěno, že dva podezřelí v prostorách prodejny zboží neuhradili s úmyslem toto zboží odcizit a u východu z prodejny byli zadrženi ostrahou prodejny, věc kvalifikována jako Pk proti majetku dle § 50/1 a) z. č. 200/90 Sb., vyřešeno v blokovém řízení,

• dne 6. 12. 12 ve večerních hodinách oznámeno, že v marketu Tesco v Lidické ulici došlo ke krádeži zboží, kdy podezřelá osoba odcizila zboží uložené v košíku, aniž bylo toto u pokladny uhrazeno, a poté, co ho chtěla ostraha prodejny zadržet, tak tuto napadla a pohrozila nožem, poté z prodejny utekla i s odcizeným zbožím - výjezd na místo, zajištěno místo, zajištěno ošetření ostrahy prodejny, věc si na místě převzala PČR, provedeno místní pátrání po podezřelé osobě s negativním výsledkem,

• dne 8. 12. 12 oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla na místě zadržena ochrankou prodejny - výjezd na místo, provedeným šetřením na místě zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny strčila zboží pod bundu, prošla pokladnami, aniž by toto zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ostrahou prodejny, provedena lustrace podezřelé osoby, věc Pk proti majetku dle § 50/1 a) z. č. 200/90 Sb. vyřešena v blokovém řízení,

• dne 9. 12. 12 v rámci hlídkové činnosti v oblasti Holého vrchu v místě cca 150 m napravo od panelové cesty zjištěno, že zde někdo založil neoprávněně tzv. černou skládku, kde odložil součástky z různých značek vozidel, věc zadokumentována, kvalifikována a šetřena jako podezření z Pk dle § 47/1 h) z. č. 200/90 Sb., vyrozuměn ředitel TS Roztoky k odstranění této neoprávněně založené skládky odpadu,

• dne 9. 12. 12 ve večerních hodinách oznámeno napadení ženy jejím druhem v domě v ulici Zaorálkova, výjezd na místo, na místě zjištěno, že podezřelý v obývacím pokoji po předchozí slovní hádce fyzicky napadl svojí družku, ke zranění poškozené nedošlo, na místě v době příjezdu hlídky MP již klid, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z návrhového Pk proti občanskému soužití,

• dne 10. 12. 12 ve večerních hodinách oznámena vytékající voda v ulici Legií - výjezd na místo, na místě zjištěna vyvěrající voda ve dvou místech zpod vozovky ulice Legií, vyrozuměni vodohospodáři SVAK, kteří uzavřeli vodovodní řad, o stavu komunikace vyrozuměn ředitel TS Roztoky,

• dne 11. 12. 12 ve večerních hodinách v rámci hlídkové činnosti oznámeno, že na silnici mezi Prahou 6-Sedlec a Roztokami došlo k dopravní nehodě, na místo se dostavila hlídka MP, na místě zjištěno, že došlo ke sražení divokého prasete přebíhajícího přes vozovku vozidlem SUV, kdy došlo k úhynu zvířete, ke zranění osob nedošlo, pouze hmotná škoda na vozidle, přivoláni policisté skupiny dopravních nehod PČR, a dále člen mysliveckého sdružení Praha 6-Suchdol, který si převzal uhynulé zvíře,

• dne 13. 12. 12 v pozdních nočních hodinách oznámen nález peněženky s finanční hotovostí a doklady v ulici Palackého s tím, že oznamovatel tento nález donesl na MP Roztoky, dle nalezených dokladů zjištěn majitel, tento vyrozuměn a nalezené věci mu předány, majitel nalezené peněženky by touto cestou chtěl poctivému nálezci poděkovat,

• dne 15. 12. 12 v ranních hodinách oznámena dopravní nehoda na komunikaci směr Praha 6-Sedlec čtyř osobních vozidel - výjezd na místo, na místě zjištěno, že na zledovatělém povrchu vozovky došlo k dopravní nehodě hned čtyř vozidel, bez zranění, na místě usměrňována doprava, přivoláni policisté dopravních nehod PČR Praha-venkov, která si na místě převzala dopravní nehodu k realizaci,

• téhož dne oznámena havárie vozidla na parkovišti u drogérie Teta v Lidické ulici -výjezd na místo, na místě zjištěno, že vozidlo dostalo na komunikaci smyk a havarovalo do výlohy prodejny drogérie, došlo k poškození výlohy prodejny, ke zranění nedošlo, předáno SDN PČR Praha-venkov k realizaci,

• dne 16. 12. 12 ve večerních hodinách oznámeno napadení ženy jejím manželem v domě v ulici Dobrovolného - výjezd na místo, na místě v době příjezdu hlídky již klid, provedeným šetřením zjištěno, že mělo dojít k fyzickému napadení ženy ze strany jejího manžela, ke zranění nedošlo, věc kvalifikována jako podezření na návrhový Pk proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. c) z. č. 200/90 Sb.

Aktuální zprávy z činnosti MP naleznete na webových stránkách MP Roztoky www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou nebo telefonicky na Obvodní oddělení Policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme předem za spolupráci.

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.