Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 17. 12. 12 až 23. 1. 13:

• dne 22. 12. 12 v rámci hlídkové činnosti oznámeno poškození dvou zaparkovaných vozidel jiným vozidlem na Tyršově náměstí

• dle získaného popisu a registrační značky vozidla, které poškození způsobilo v ulici Václavská, zjištěn výskyt tohoto podezřelého vozidla, které bylo na místě odstaveno a již bez osádky, zadokumentováno, předáno SDN PČR Praha-venkov k realizaci,

• dne 22. 12. 12 ve večerních hodinách oznámeno, že v restauraci Na Vrškách se nachází host se sebevražednými úmysly, výjezd na místo, na místě zjištěna podnapilá, rozrušená osoba, která uvedla, že bere léky na nervy a že jí nějaké hlasy říkají, aby se zabila, na místo PČR a přivolána rychlá lékařská pomoc, která převezla osobu do nemocničního zařízení,

• dne 25. 12. 12 oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že jedna podezřelá osoba byla zadržena ostrahou prodejny, druhá z místa utekla -výjezd na místo, na základě získaného popisu druhé podezřelé osoby bylo po této osobě provedeno místní pátrání, tato byla zadržena hlídkou MP nedaleko prodejny, ke krádeži zboží se obě podezřelé osoby doznaly, věc kvalifikována jako podezření z Pk proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., věc vyřešena v blokovém řízení,

• dne 25. 12. 12 v ranních hodinách v rámci hlídkové činnosti v nočních hodinách zjištěno, že v ulici Palackého leží na ulici osoba - výjezd na místo, na místě se již nacházela rychlá lékařská pomoc, muž v podnapilém stavu, osádkou rychlé lékařské pomoci probuzen a odešel po svých do místa bydliště,

• dne 26. 12. 12 v rámci hlídkové činnosti v pozdních nočních hodinách oznámena ležící osoba v ulici Jana Palacha - výjezd na místo, na místě zjištěna podnapilá osoba, bez zranění, probuzena a odvedena do místa bydliště,

• dne 30. 12. 12 oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny - výjezd na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba si vložila zboží do vnitřní kapsy bundy a zboží pronesla pokladnami, aniž by toto zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ostrahou prodejny, věc kvalifikována jako Pk proti majetku dle § 50/1 a) z. č. 200/90 Sb., vyřešeno v blokovém řízení,

• dne 31. 12. 12 ve večerních hodinách oznámeno, že po ulici Tiché údolí se pohybuje zmatený muž, který si odkládá svůj oděv - výjezd na místo, na místě zjištěn muž, který něco neustále dloubal do povrchu komunikace, muž (senior) byl bez dokladů a zmateně mluvil, muž si stěžoval na bolest zad, byla přivolána rychlá lékařská pomoc, provedeným šetřením se nakonec podařilo zjistit jeho jméno a provedenou lustrací v evidencích bylo zjištěno, že osoba prochází pátráním po osobách jako osoba pohřešovaná v Domově seniorů v Blatné (Jihomoravský kraj), předáno PČR k realizaci, muž převezen sanitním vozem na traumatologické oddělení FN Motol,

• dne 1. 1. 13 oznámeno volné pobíhání psa (fena) německého ovčáka v prostoru kolejiště nádraží v Roztokách-Žalově s tím, že oznamovatelka dovedla psa na MP Roztoky, tento umístěn do kotce MP Roztoky, v následujících dnech zjištěn majitel tohoto odchyceného psa, pes majiteli předán v pořádku, věc výše uvedeného Pk vyřešena v blokovém řízení,

• dne 2. 1. 13 v rámci hlídkové činnosti zjištěna v prostoru za žalovskou vodárnou na Holém vrchu tzv. černá skládka odpadu

• vyhozené keramické toalety a k nim příslu-šící plastové splachovací nádobky, zadokumentováno, předáno TS Roztoky k zjednání nápravy odklizení,

• dne 2. 1. 13 oznámeno narušení občanského soužití mezi sousedy v ulici Na Vyhlídce, kdy soused oznamovatelky o silvestrovské noci házel úmyslně na její pozemek petardy, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z Pk proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. c) z. č. 200/90 Sb. (hrubá schválnost),

• dne 8. 1. 13 v rámci hlídkové činnosti zjištěna dopravní nehoda se zraněním chodců v ulici Nádražní, na místě již rychlá lékařská pomoc, zranění ošetřeni a převezeni do nemocničního zařízení, na místo SDN PČR, která si věc převzala k realizaci,

• dne 8. 1. 13 v rámci hlídkové činnosti zjištěna dopravní nehoda na křižovatce ulici Nerudova a Masarykova - zajištění místa dopravní nehody, vyrozuměna SDN PČR, která si na místě věc převzala k realizaci,

• dne 14. 1. 13 v rámci hlídkové činnosti zjištěno na křižovatce ulic Puchmajerova a Jungmannova poškození rozvodného sloupku společnosti Telefónica O2, provedeným šetřením zjištěno, že byl poškozen vozidlem, provedeným šetřením a pátráním se podařilo nalézt podezřelé vozidlo, které bylo poškozeno a odpovídalo popisu svědka události, předáno policistům SDN PČR k realizaci,

• dne 17. 1. 13 ve večerních hodinách oznámena krádež plastové popelnice na odpad v ulici Alšova - výjezd na místo, zadokumentováno, šetřeno a kvalifikováno jako podezření z přestupku proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., provedeno místní pátrání po odcizené popelnici a pachateli s negativním výsledkem,

• dne 18. 1. 13 v rámci hlídkové činnosti přistiženi v parku na Tyršově náměstí nezletilí, jak hází petardy - vyzváni k zanechání házení petard a úklidu znečištění, věc Pk proti veřejnému pořádku dle § 47/1 d) z. č. 200/90 Sb. vyřešena s nezletilými napomenutím,

• dne 18. 1. 13 v rámci hlídkové činnosti kontrolován na silnici komunikace Lidická v serpentýně senior, který šel po silnici, a nebyl schopen říci, jak se do Roztok dostal a odkud pochází, nejprve nebyl schopen ani prokázat svoji totožnost, dalším šetřením se podařila zjistit jeho totožnost, jak bylo lustrací v evidencích PČR zjištěno, tak v pátrání po osobách nebyl, vzhledem k tomu, že hrozilo, že senior v pokročilém věku netrefí sám do místa bydliště, byli kontaktováni cestou PČR Praha 8, v jejichž služebním teritoriu bydlí příbuzní, kteří si seniora osobně převzali na MP Roztoky,

• dne 20. 1. 13 oznámen nález batohu s doklady a osobními věcmi na Tyršově náměstí před vinotékou, které oznamovatel donesl na MP Roztoky - zjištěn majitel těchto věcí, ten vyzván k převzetí věcí, nalezené věci si ještě týž den převzal, majitel by chtěl touto cestou poctivému nálezci poděkovat.

Aktuální zprávy z činnosti MP naleznete na webových stránkách MP Roztoky www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou nebo telefonicky na Obvodní oddělení Policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz).

Děkujeme předem za spolupráci.

(redakčně kráceno)

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.