Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 24. 1. 2013 až 20. 2. 2013:

• dne 21. 1. oznámeno cestou PČR Libčice, že na MOPČR Praha 6-Vokovice oznámila oznamovatelka, že v Roztokách v Přílepské ulici bydlí její kolega z práce a že tento jí neotvíral a předtím jí telefonoval, že již neví jak dál, výjezd na místo, vzhledem k tomu, že byla důvodná obava o zdraví osoby, byli na místo přivoláni hasiči, aby otevřeli byt a dále na místo byla přivolána i rychlá lékařská pomoc, ještě před otevřením bytu hasiči otevřela osoba sama dveře a byla v pořádku (prý jen tvrdě usnula), přesto prohlédnuta přivolaným lékařem,

• dne 25. 1. oznámeno, že v ulici Levohradecká je vytvořena překážka na veřejně přístupné komunikaci pro pěší - výjezd na místo, na místě zjištěno, že tato komunikace je přehrazena složenými poleny dřeva a je neprůchodná, věc zadokumentována, podezřelý vyzván k odstranění překážky,

• dne 26. 1. oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí, výjezd na místo, na místě zjištěno, že podezřelý si v prostorách prodejny zboží dal pod bundu a prošel přes pokladny, aniž by toto zboží zaplatil, u východu z prodejny byl zadržen ochrankou prodejny, vyřešeno v blokovém řízení,

• dne 27. 1. oznámen volně pobíhající pes v ulici Třešňovka - výjezd na místo, pes odchycen, umístěn do kotce MP, zjištěn majitel, tomuto předán v pořádku, vyřešeno v blokovém řízení,

• dne 27. 11. oznámeno opakované slovní a fyzické napadání ženy jejím druhem v bytě domu v ulici 17. listopadu - předáno PČR k jejich realizaci jako podezření z domácího násilí,

• dne 30. 1. v rámci hlídkové činnosti zjištěna u domu č. p. 157 v ulici Jungmannova shořelá rozvodná skříň elektřiny,

• dne 4. 2. oznámena krádež věcí z domu v ulici Palackého - výjezd na místo, na místě zjištěno, že přes noc v uzamčeném nenarušeném domě došlo ke krádeži věcí, zajištění místa, oznámeno PČR, které předáno na místě k realizaci jako podezření z krádeže,

• dne 9. 2. ve večerních hodinách oznámeno neoprávněné vniknutí do domu v ulici 17. listopadu cizí osobou a následná krádež dvou peněženek s doklady z tohoto domu -oznámeno PČR jako podezření z tr. činu porušování domovní svobody a krádeže, provedeno místní pátrání s negativním výsledkem,

• téhož dne v nočních hodinách oznámeno vloupání do domu v ulici Legií, kdy pachatel rozbil skleněnou výplň bočních dveří objektu, vnikl do objektu a zde nic neodcizil,

• téhož dne v nočních hodinách oznámeno vloupání do domu v ulici Na Sekeře, vše předáno PČR k jejich realizaci, provedeno místní pátrání po podezřelé osobě s negativním výsledkem,

• dne 10. 2. oznámeno vloupání do rodinného domu v ulici Svobody, ke kterému došlo pravděpodobně v nočních hodinách, věc předána PČR k realizaci jako podezření z tr. činu porušování domovní svobody a krádeže vloupáním,

• dne 11. 2. oznámeno, že na autobusové zastávce na Tyršově náměstí (směr Praha) zasahuje osádka rychlé lékařské pomoci u totálně podnapilého seniora, který leží na zemi a s osádkou nekomunikuje - výjezd na místo, na místě zjištěna totožnost osoby a kde bydlí, po konzultaci s lékařem na místě předán do domácí péče manželce, vyřešeno napomenutím,

• dne 12. 2. oznámena havárie vozidla zn. Peugeot v k.o. Roztoky, kdy vozidlo na zasněžené vozovce vyjelo mimo vozovku a převrátilo se na bok - výjezd na místo, na místo též rychlá lékařská pomoc, která řidičku převezla k ošetření do FN Motol, na místo též hasiči, kteří provedli protipožární opatření,

• dne 15. 2. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z prostor restaurace Na Růžku - výjezd na místo, na místě zjištěno, že v sále restaurace se koná taneční zábava, hovořeno s obsluhou, zjednána na místě náprava, hudba ztišena, věc Pk dle § 47 odst. 1 písm. b) z. č. 200/90 Sb. vyřešena napomenutím,

• dne 16. 2. v brzkých ranních hodinách oznámeno cestou PČR, že v ulici Vltavská se nachází žena, která se údajně stala obětí únosu - výjezd na místo, na místě žena, která byla zmatená, motala se a nevěděla, kde je, údajně jí někdo naložil v Praze do auta a pak si již nic nepamatuje, přivolána rychlá lékařská pomoc, která poškozenou převezla do zdravotnického zařízení, na místo PČR, která si na místě věc převzala k realizaci,

• dne 16. 2. oznámen volně pobíhající pes v ulici U Zastávky - výjezd na místo, proveden odchyt psa - fena rasy německý ovčák, pes umístěn do kotce MP, zjištěn majitel psa, tomuto předán v pořádku, věc Pk dle § 46/2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 8/2011 vyřešen v blokovém řízení,

• dne 16. 2. ve večerních hodinách oznámeno napadení objektu domu v ulici Palacha - výjezd na místo, na místě zjištěno násilné vniknutí do objektu, na místo PČR, která si věc převzala k jejich realizaci, provedeno pátrání po okolí po podezřelé osobě (osobách) s negativním výsledkem,

• dne 19. 2. ve večerních hodinách oznámena krádež měděných okapových svodů z domu v ulici 17. listopadu - výjezd na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.,

• dne 20. 2. oznámena krádež měděných okapových svodů z domu v ulici Čakov - výjezd na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku, provedeno šetření ve sběrných surovinách. Aktuální zprávy z činnosti MP naleznete na webových stránkách MP Roztoky: www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou nebo telefonicky na Obvodní oddělení Policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme předem za spolupráci.

(redakčně kráceno)

Petr Vevera, ved. str. MP Roztoky

Redakční poznámka

V řadě informací o drobné trestné a přestupkové činnosti bychom neměli přehlédnout varování, že v měsíci únoru došlo k prudkému nárůstu počtu vloupání do rodinných domů v Roztokách. Žádáme proto občany, aby zabezpečení svých příbytků věnovali zvýšenou pozornost a nebyli nevšímaví ani k neobvyklým situacím, které se týkají majetku spoluobčanů.

Redakční rada Odrazu

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.