Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 21. 2. 2013 až 20. 3. 2013.

• dne 21. 2. v rámci hlídkové činnosti zjištěno, že v zalesněném kopci pod ulicí Nad Vinicemi směrem od Tichého údolí stoupá černý kouř, zjištěno, že kouř pochází z pozemku jednoho domu v Tichém údolí, kde na ohništi byly opalovány kabely, oheň uhašen, provedeno šetření k původu kabelů, zjištěno, že kabely nebyly odcizeny, pálení vyřešeno napomenutím, podezřelé osoby ztotožněny,

• dne 21. 2. oznámeno poškození os. automobilu tov. zn. Renault Megane combi, zaparkovaného v ulici Masarykova - zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle § 50, odst. 1, písm. a), z. č. 200/90 Sb.,

• dne 22. 2. v rámci hlídkové činnosti zjištěno v ulici Čáslavského zaparkované vozidlo tov. zn. Opel Astra bez registračních značek (nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích), zadokumentováno, oznámeno OSRMŽP MÚ Roztoky, vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, provedeným šetřením zjištěn majitel vozidla, vozidlo v následujících dnech z komunikace odstraněno,

• dne 22. 2. oznámena krádež měděných svodů z domu v ulici Nad Vltavou - výjezd na místo, zadokumentováno, provedeno šetření ve sběrnách,

• dne 25. 2. oznámeno, že v čekárně budovy železniční stanice Roztoky spí dvě osoby - výjezd na místo, osoby kontrolovány, zjištěna jejich totožnost, zjištěno předchozí požívání alkoholu, vykázání z prostor budovy ČD, provedenou lustrací zjištěno, že osoby neprochází pátráním po osobách,

• dne 27. 2. v ranních hodinách oznámeno vloupání do bedny na časopisy trafiky na Tyršově náměstí, v průchodu vedle hotelu Academic -na místě zjištěny uštípnuté visací zámky a odcizené noviny a časopisy, věc předána PČR k realizaci jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním,

• dne 28. 2. v nočních hodinách oznámena ležící podnapilá osoba na parkovišti Na Koruně v ulici Riegrova - výjezd na místo, na místě zjištěny dvě osoby, žena v podnapilém stavu v péči svého přítele, zkontrolováni, zjištěna jejich totožnost, poté odešli do místa svého bydliště,

• dne 1. 3. oznámeno vloupání do sklepní kóje bytového domu v ulici Masarykova - odcizeny 3 páry lyží, předáno PČR k jejich realizaci jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním,

• dne 2. 3. oznámen nález mobilního telefonu zn. NOKIA 6020 a koženého vodítka v blízkosti křižovatky ulic Masarykova a Havlíčkova, uloženo na MP, v následujících dnech zjištěn majitel, tomuto nalezené věci předány, majitel těchto věcí by chtěl touto cestou poctivému nálezci poděkovat,

• dne 3. 3. v brzkých ranních hodinách oznámen pokus krádeže vloupáním do prodejního automatu na jízdenky v prostorách nádraží Roztoky - výjezd na místo, na místě se již podezřelé osoby nenacházeli, dle získaného popisu k vozidlu provedeno místní pátrání s negativním výsledkem, věc předána PČR k jejich realizaci jako podezření z tr. činu pokusu krádeže vloupáním,

• dne 6. 3. v rámci hlídkové činnosti zjištěno v zalesněném prostoru Malého háje v k. o. Roztoky, že se zde nacházejí dva muži, kteří bez povolení řežou dřevo, vyzváni k ukončení činnosti, na místo přivolán správce lesa, věc přestupku vyřešena na místě v blokovém řízení,

• dne 6. 3. oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že ochranka zadržela podezřelou osobu - výjezd na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno, že podezřelý si v prostoru prodejny uložil zboží do batohu a toto při procházení pokladnami neuhradil, dalším šetřením bylo zjištěno, že podezřelá osoba prochází pátráním po osobách, předána PČR k jejich další realizaci,

• dne 7. 3. ve večerních hodinách oznámena krádež peněz v domě v ulici Na Vyhlídce, kde neznámý muž pod záminkou zapůjčení si peněz od seniora se vloudil do domu, a poté co mu senior půjčil proti podpisu částku 2000,- Kč, tak v nestřežený okamžik odcizil poškozené z obálky zbylou částku 3 000,- Kč, oznámeno s tříhodinovým zpožděním, dle získaného popisu provedeno místní pátrání, vzhledem k časovému odstupu s negativním výsledkem, věc předána PČR k realizaci,

• dne 12. 3. v rámci hlídkové činnosti zjištěno vloupání do rekreační chaty v Tichém údolí, kdy nezjištěný pachatel vypáčil okno - zjištěn majitel, tento vyrozuměn, vyrozuměna PČR, této předáno k realizaci jako podezření z krádeže vloupáním,

• dne 14. 3. oznámeno výpravčím železniční stanice Roztoky, že na parkovišti v zadní části parkoviště stojí zaparkovaná dodávka, ale svými rozměry zasahuje do kolejiště odstavné koleje, po které neprojede vlaková souprava, která má být na této koleji odstavena - výjezd na místo, na místě zjištěno, že řidič zaparkovaného vozidla se nedopustil žádného přestupku, zaparkoval kolem až u obrubníku a přesahuje rozměrem do kolejiště, na místo přivoláni hasiči, tito provedli popotažení zaparkované dodávky, aby dodávka svými rozměry nezasahovala do kolejiště, k poškození vozidla nedošlo, o věci informována PČR,

• dne 15. 3. v brzkých ranních hodinách oznámeno, že v ulici Husova někdo ruší noční klid hlasitým nadáváním - výjezd na místo, v ulici Husova nikdo nenalezen, dalším pátráním výskyt podezřelého muže zjištěn v ulici Přemyslovská v místě u trafiky, předáno na místě PČR,

• dne 17. 3. oznámeno napadení ženy v ulici Přemyslovská před vjezdem do stavebnin firmy Renova - výjezd na místo, na místě zraněná žena i podezřelá osoba, zjištěno, že je to její přítel, který poškozené dal facku a hodil po ní klíče a způsobil jí zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření, na místo též PČR, která si věc i s podezřelou osobou převzala k realizaci, zraněná převezena sanitním vozem na traumatologické oddělení FN Motol,

• dne 17. 3. v nočních hodinách oznámeno, že na lesní cestě v zalesněném prostoru naproti objektu zbořeniště Maxmiliánky v Tichém údolí je skupina nějakých lidí a svým hlukem ruší noční klid - výjezd na místo, na místě zjištěna skupina 20 osob rumunské národnosti s vozidly, kteří si zde udělali soukromou oslavu, vyzváni k úklidu a opuštění místa, výzvě vyhověli a opustili Roztoky,

• dne 18. 3. v nočních hodinách oznámeno, že oznamovatel a jeho matka byly napadeni v jednom z domů v Riegrově ulici a před agresivním bratrem se schovali v pokoji - výjezd na místo, kde z podkroví kontaktoval hlídku oznamovatel, z okna o patro níže se objevila osoba, která na hlídku zvolala: „Vypadněte, nebo vás zabiju!“ Na prohlášení členů hlídky, že se jedná o hlídku MP Roztoky, osoba vystřelila z okna po hlídce z kuše, hlídka se schovala a vyčkala na příjezd PČR, po jejím příjezdu se podezřelá osoba pokusila o útěk, zadržena na komunikaci ulice Riegrova v k. o. Roztoky i s kuší, věc si PČR převzala k realizaci jako podezření z tr. činu útok na úřední osobu,

• dne 20. 3. v podvečerních hodinách oznámena ležící osoba v parku na Tyršově náměstí -výjezd na místo, na místě zjištěna osoba v silně podnapilém stavu, nezraněna, silně znečištěna vlastními výkaly, na místo též rychlá lékařská pomoc, tato ponechala osobu na místě, osoba odvedena do místa bydliště.

Aktuální zprávy z činnosti MP naleznete na webových stránkách MP Roztoky: www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou nebo telefonicky na Obvodní oddělení Policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme předem za spolupráci. (redakčně kráceno)

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.