Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 27. 5. do 27. 6. 2013:

• dne 28. 5. v rámci hlídkové činnosti v ulici Vraštilova nalezeno odstavené vozidlo tov. zn. VW Golf nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace (nebo zjednání nápravy), oznámeno OSRMŽP MÚ Ro,

• dne 29. 5. oznámen volně pobíhající pes na Husově náměstí s tím, že oznamovatelka tohoto psa přivedla na MP Roztoky, pes umístěn do záchytného kotce MP, věc kvalifikována jako Pk dle § 46/2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 8/2011, zjištěn majitel tohoto psa, tomuto pes předán v pořádku, věc výše uvedeného Pk vyřešena v blokovém řízení,

• dne 30. 5. oznámeno vloupání do vozidla tov. zn. Mercedes v ulici Nad Vltavou - výjezd na místo, na místě zjištěno, že pachatel se vloupal do vozidla zaparkovaného na ulici před domem tím způsobem, že nezjištěným předmětem rozbil skleněnou výplň zadního bočního okénka, a z vozidla odcizil kabelku s doklady, věc předána PČR k realizaci jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním,

• dne 30. 5. oznámeno vloupání do vozidla tov. zn. Renault Scenic v garáži domu v ulici Tiché údolí - výjezd na místo, na místě PČR, která si věc převzala k jejich realizaci jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním,

• dne 30. 5. oznámeno narušení občanského soužití mezi sousedy v bytovém domě v ulici Přemyslovská - výjezd na místo, na místě již klid, věc kvalifikována jako Pk dle § 49, odst. 1, písm. a), c), z. č. 200/90 Sb., věc bude oznámena komisi pro projednávání přestupků,

• dne 31. 5. oznámen nalezený mobilní telefon zn. NOKIA v ulici Braunerova, uložen na MP, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztok, v následujících dnech zjištěn majitel tohoto mobilního telefonu, tomuto nalezený mobilní telefon předán, majitel by chtěl touto cestou poctivému nálezci poděkovat,

• dne 1. 6. oznámeno loupežné přepadení ženy v ulici Přílepská - výjezd na místo, provedeno místní pátrání dle získaného popisu podezřelé osoby a podezřelého vozidla s negativním výsledkem, věc šetří PČR jako podezření z tr. činu loupeže,

• dne 7. 6. oznámena krádež plastové popelnice v ulici Tiché údolí - zadokumentováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle § 50, odst. 1, písm. a), z. č. 200/90 Sb.,

• dne 9. 6. nález dámských hodinek ve schránce důvěry MP Roztoky, uloženy na MP, nález zveřejněn na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky,

• dne 10. 6. oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny - výjezd na místo, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle § 50, odst. 1, písm. a), z. č. 200/90 Sb., vyřešeno na místě v blokovém řízení,

• dne 10. 6. oznámeno poškození lampy veřejného osvětlení v ulici Přemyslovská - výjezd na místo, provedeným šetřením zjištěno, že došlo k poškození v souvislosti s provozem nákladního vozidla, toto se však na místě již nenacházelo, provedeným šetřením zjištěno podezřelé vozidlo, předáno skupině dopravních nehod PČR k realizaci,

• dne 10. 6. v nočních hodinách oznámeno, že v ulici Chelčického se pohybuje dezorientovaná žena - výjezd na místo, na místo

i rychlá lékařská pomoc, osoba bez dokladů, provedeným šetřením zjištěna totožnost osoby, nalezená osoba předána manželovi,

• dne 13. 6. oznámen volně pobíhající pes v ulici Havlíčkova v prostoru mateřské školky - výjezd na místo, pes odchycen, umístěn do kotce MP, zjištěn majitel, tomuto pes předán v pořádku, věc Pk dle § 46/2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 8/2011 vyřešena v blokovém řízení,

• dne 17. 6. v rámci hlídkové činnosti zjištěno, že v ulici Lidická v místě vedle kontejnerů na tříděný odpad u parkoviště jsou naskládány na sobě krabice s použitým zdravotnickým materiálem - výjezd na místo, zadokumentováno, vyrozuměna PČR a pracovníci OSRMŽP MÚ Ro, věc kvalifikována a šetřena jako Pk dle § 47, odst. 1, písm. i.), z. č. 200/90 Sb.,

• dne 19. 6. oznámeno napadení mezi sousedkami na zahrádce u bytového domu v ulici Masarykova - výjezd na místo, na místě již klid, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle § 49/1, písm. a), c), z. č. 200/90 Sb.,

• dne 24. 6. ve večerních hodinách oznámeno napadení v chodbě bytového domu v ulici Masarykova, výjezd na místo, na místě jíž klid, podezřelé osoby se na místě již nenacházely, před příjezdem hlídky na místo odjely vozidlem, provedeno místní pátrání po podezřelých osobách dle získaného popisu a popisu vozidla, kterým z místa odjely, provedeným šetřením zjištěno, že došlo k napadení poškozeného v chodbě domu, a to ze strany neznámého muže a ženy, ke zranění poškozeného nedošlo, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle § 49, odst. 1, písm. a), c), z. č. 200/90 Sb.,

• dne 25. 6. oznámena krádež zboží a zadržení podezřelé osoby ochrankou v prodejně Tesco v Lidické ulici - výjezd na místo, na místě zjištěno, že si podezřelá osoba v prostoru prodejny dala zboží do svého batohu a prošla pokladnami, aniž by toto zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, podezřelá osoba se ke krádeži doznala, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle § 50, odst. 1, písm. a), z. č. 200/90 Sb., vyřešeno v blokovém řízení.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz.

Děkujeme předem za spolupráci.

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.