Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 28. 6. až 28. 8. 2013:

• dne 27. 6. oznámen delší dobu odložený kufr na Tyršově náměstí, ke kterému se nikdo nemá - výjezd na místo, zajištění místa, na místo též hlídka PČR, vzhledem k tomu, že nebylo možno vyloučit, že se v tomto opuštěném kufru nachází výbušnina, vyžádán pyrotechnik, nalezený kufr odborně prozkoumal prosvícením rentgenem, zjištěno, že kufr obsahuje pouze ošacení, věc šetří PČR, která si převzala i nalezený kufr, provedena uzávěra místa,

• dne 28. 6. v ranních hodinách oznámeno, že v areálu Technických služeb v Lidické ulici v odstaveném vraku vozidla se nachází osoba, která nemá v tomto prostoru co dělat - výjezd na místo, na místě zajištěn bezdomovec, provedena lustrace, osoba vykázána z místa,

• dne 29. 6. oznámeno odcizení 5 metrů měděného svodu z domu v ulici Tiché údolí - kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle § 50, odst. 1, písm. a), z. č. 200/90 Sb.,

• dne 29. 6. oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se podezřelá osoba doznala, vzhledem k tomu, že podezřelý byl na území města Roztoky opakovaně řešen za krádež v přestupkovém řízení (tj. blokově), byla věc přestupku oznámena komisi pro projednávání přestupků s návrhem na vydání zákazu pobytu této osoby na území města Roztoky,

• dne 30. 6. ve večerních hodinách oznámeno, že v hotelu Alexandra se nachází dezorientovaná žena, která předtím nezaplatila útratu v sousední provozovně pizzerie, na místě též hlídka PČR, v ženě zjištěna narkomanka v abstinenčním stavu, vyžádána rychlá lékařská pomoc, odvezena do nemocnice,

• dne 1. 7. oznámena krádež dvou měděných svodů z domu v ulici Seržanta Hniličky, na místě zjištěno, že pachatel odcizil v přední části domu dva měděné svody, každý o délce cca 4 metry, provedeno šetření ve sběrných surovinách,

• dne 4. 7. ve večerních hodinách oznámena ležící zraněná žena v ulici Lidická - výjezd na místo, na místě nalezena dezorientovaná žena, zraněná v obličeji, přivolaná rychlá lékařská pomoc, převezena do nemocničního zařízení, šetřením zjištěno, že zranění si žena způsobila sama,

• dne 7. 7. oznámeno oznamovatelkou, že v prostoru Holého vrchu se jí ztratil 3-letý syn

- vyrozuměna PČR, provedeno společné pátrání po nezletilém pohřešovaném chlapci, tento nalezen u Únětického rybníka, nalezený hoch předán v pořádku matce,

• dne 9. 7. oznámeno posprejování vagónů odstavené vlakové soupravy na nádraží ČD Roztoky - výjezd na místo, vyrozuměna PČR Libčice, která si věc na místě převzala jako podezření z tr. činu,

• dne 11. 7. oznámena krádež zboží v prodejně Tesco v Lidické ulici, na místě provedeným šetřením bylo zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny zboží strčila do tašky, ke krádeži se doznala, odcizené zboží vrátila, věc vyřešena s podezřelou osobou na místě v blokovém řízení,

• dne 12. 7. oznámeno, že v prodejně květin v Lidické ulici došlo k pokusu o krádež tržby z kasy na pultu prodejny, šetřením na místě bylo zjištěno, že skupina dvou podezřelých osob vylákala prodavačku před prodejnu, kde je vystavené zboží, a třetí osoba zůstala v prodejně a pokusila se v prodejně odcizit z kasy finanční hotovost (tržbu), byla však vyrušena dcerou prodavačky, která se nacházela v zadní místnosti prodejny, po slovní výměně podezřelé osoby z místa utekly, provedeno místní pátrání po podezřelých osobách dle získaného popisu s negativním výsledkem, oznámeno PČR,

• dne 12. 7. oznámena krádež peněženky v prodejně stavebnin Renova v Přílepské ulici

- provedeno pátrání dle získaného popisu s negativním výsledkem, na místě věc převzala PČR k jejich realizaci jako podezření z tr. činu krádeže,

• dne 22. 7. žádost osádky vozidla rychlé lékařské pomoci o asistenci při převozu zraněné podnapilé agresivní ženy z rest. Na Vrškách - provedena asistence při převozu uvedené do FN Motol,

• dne 29. 7. oznámeno, že v areálu TS Roztoky v ulici Lidická se v odtaženém vraku vozidla nachází spící osoba, která na pozemku TS nemá co dělat - výjezd na místo, provedena kontrola a lustrace této osoby (pátráním po osobách neprocházela), osoba vykázána z místa,

• dne 30. 7. oznámeno narušení občanského soužití mezi otcem a synem v ulici Opletalova

- výjezd na místo, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z návrhového přestupku proti občanskému soužití,

• dne 4. 8. oznámen pokus o odcizení měděných okapových svodů z rodinného domu v ulici Braunerova - věc si na místě převzala PČR k realizaci,

• dne 4. 8. v rámci hlídkové činnosti nalezeno v místě U Křížku v křoví pánské jízdní kolo a několik kusů měděných okapových svodů, pocházející z krádeží - věc si na místě převzala PČR k realizaci,

• dne 5. 8. oznámeno vniknutí do domu a krádež finanční hotovosti v ulici Palackého, kdy poškození se věnovali práci na zahradě a nechali odemčený dům, pachatel této situace využil a vnikl do domu, odcizil finanční hotovost 8 000,- Kč, poté utekl, neboť byl vyrušen majitelem domu, provedeno pátrání po podezřelé osobě s negativním výsledkem, přivolána PČR, která si věc na místě převzala k realizaci,

• dne 5. 8. oznámen nález 2 ks měděných svodů okapu v křoví v ulici Nad Vltavou - výjezd na místo, zajištěny nalezené měděné okapové svody, předány PČR jako věc pocházející z trestné činnosti,

• dne 9. 8. oznámeno odcizení okapových svodů v ulici Havlíčkova - výjezd na místo, na místě předáno PČR Libčice k jejich realizaci,

• dne 14. 8. oznámeno, že pravděpodobně v hale pobočky České pošty na Tyršově náměstí oznamovatelka ztratila finanční hotovost v hodnotě 3 000,- Kč, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle § 50, odst. 1, písm. b), z. č. 200/90 Sb. (zatajení nálezu),

• dne 17. 8. ve večerních hodinách oznámeno vloupání do domu v ulici Tiché údolí, na místě šetřením zjištěno, že do domu se vloupala dcera majitelky - na místo přivolána hlídka PČR Libčice,

• dne 22. 8. v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti v ulici Najdrova kontrolován řidič vozidla tov. zn. Škoda Felicia, při kontrole zjištěno, že řidič vozidla požil před jízdou alkohol (1,56 promile alkoholu v krvi), věc si na místě i s podezřelou osobou převzala PČR k realizaci,

• dne 24. 8. v nočních hodinách oznámeno, že v ulici Jana Palacha se obnažoval neznámý muž před dcerami oznamovatele, provedeno místní pátrání s negativním výsledkem, předáno PČR k realizaci.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme předem za spolupráci.

(Redakčně kráceno)

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.