Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 29. 8. až 25. 9. 13:

• dne 28. 8. 13 oznámen nález peněženky v autobusu linky 350 - věci uloženy na MP Roztoky, zjištěna majitelka, tato vyrozuměna, nalezené věci si osobně převzala, majitelka nalezených věcí by touto cestou chtěla poctivému nálezci poděkovat,

• dne 29. 8. v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti zjištěna v serpentině v ulici Lidická havárie vozidla, osoba nezraněna, při kontrole zjištěno, že řidič vozidla před jízdou požil alkohol, přivoláni na místo policisté skupiny dopravních nehod, kteří si na místě havárii převzali,

• dne 30. 8. oznámeno odcizení šperků z uzamčeného bytu v domě pečovatelské služby v Jungmannově ulici - výjezd na místo, na místě zjištěno, že ke krádeži došlo z uzamčeného pokoje bez zjevného násilného vniknutí do bytu, na místo přivoláni policisté PČR, policejní technik, věc kvalifikována jako podezření z přečinu krádeže a porušování domovní svobody,

• dne 30. 8. oznámena krádež motocyklu -skútr před domem v ulici Chelčického, ke které došlo v noci z 29. na 30. 8. - předáno PČR jako podezření z tr. činu,

• dne 30. 8. v rámci hlídkové činnosti zjištěn spadlý strom přes komunikaci ulice Šebkova - oznámeno MÚ, zajištěno, aby došlo k odstranění spadlého stromu z komunikace,

• dne 31. 8. oznámen nález kola zn. Speeder Mountainbike v místě U Křížku - výjezd na místo, nalezené kolo zajištěno a uloženo na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách města Roztoky a MP Roztoky,

• dne 3. 9. oznámeno vloupání do dodávkového vozidla na Tyršově náměstí, kdy pachatel odcizil z vozidla peněženku s doklady a finančním obnosem, na místě věc šetřila PČR jako podezření z přečinu krádeže vloupáním,

• dne 5. 9. odcizené doklady nalezeny v kanalizační vpusti v ulici Přílepská v areálu BČS Pap oil, nalezené doklady zajištěny, provedenou lustrací zjištěno, že pocházejí z krádeže peněženky z vozidla ze dne 3. 9. v Roztokách - nalezené věci předány PČR Libčice,

• dne 5. 9. oznámeno odcizení registrační značky z vozidla Opel Corsa v ulici Obránců míru v Roztokách, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku,

• dne 5. 9. oznámen volně pobíhající pes v ulici Tiché údolí - výjezd na místo, pes odchycen a umístěn do kotce MP Roztoky, následující den zjištěn majitel tohoto psa, věc s odkazem na znění OZV č. 8/2011 vyřešena v blokovém řízení,

• dne 7. 9. oznámeno odcizení jízdního horského kola z pozemku zahrady domu v ulici U Háje - vzhledem k výši způsobené škody věc předána k realizaci PČR, provedeno místní pátrání po odcizeném horském kole dle zjištěného popisu,

• dne 10. 9. oznámeno, že v serpentině se nachází vozidlo Peugeot 206, které cestou z Prahy svou jízdou málem způsobilo opakovaně dopravní nehodu, a že u vozidla je zaparkovaný i sanitní vůz s osádkou - výjezd na místo, na místě zjištěno, že osádka sanitního vozu má v péči řidičku vozidla Peugeot, která měla diabetický záchvat za volantem vozidla, jak bylo provedeným šetřením zjištěno, k žádné nehodě nedošlo, pouze k ohrožení ostatních účastníků silničního provozu, byla provedena orientační dechová zkouška u řidičky s negativním výsledkem, vozidlo odstraněno z komunikace a uzamčeno, řidička vozidla sanitním vozem převezena do nemocničního zařízení FN Motol,

• dne 12. 9. oznámen nález peněženky s obsahem dokladů, zjištěn majitel, tomuto nalezená peněženka s doklady předána, majitel nalezené věci by chtěl poctivému nálezci touto cestou poděkovat,

• dne 13. 9. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu u restaurace EMKO v Havlíčkově ulici - výjezd na místo, na místě zjednána náprava, vyřešeno na místě napomenutím,

• dne 14. 9. oznámen volně pobíhající pes v ulici Jiráskova, s tím, že oznamovatelka tohoto psa má u sebe doma - pes umístěn do kotce OŽP v pořádku, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku dle § 46/2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 8/2011, v následujících dnech zjištěn majitel tohoto psa, tomuto pes vydán v pořádku, věc výše uvedeného přestupku vyřešena v blokovém řízení,

• dne 17. 9. v rámci hlídkové činnosti v ulici Čechova nalezeno odstavené vozidlo tov. zn. Mercedes, které nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích - zadokumentováno, sepsána a vylepena výzva k odstranění technicky nezpůsobilého vozidla z pozemní komunikace nebo uvedení vozidla do odpovídajícího stavu, oznámeno OSRMŽP MÚ,

• dne 17. 9. v rámci hlídkové činnosti v ulici Máchova nalezeno odstavené vozidlo tov. zn. Citroen AX 11, které nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích - zadokumentováno, sepsána a vylepena výzva k odstranění technicky nezpůsobilého vozidla z pozemní komunikace nebo uvedení vozidla do odpovídajícího stavu, oznámeno OSRMŽP MÚ,

• dne 18. 9. v nočních hodinách oznámeno, že ve vlaku z Prahy 6-Sedlec do Roztok se nachází pasažér, který odmítá zaplatit jízdné a nechce prokázat svoji totožnost - výjezd na místo, pasažér vyzván k prokázání totožnosti, využito ustanovení § 12 odst. 2 písm. e) z. č. 553/91 Sb., a dále využito ustanovení § 12 odst. 4 z. č. 361/91 Sb., prokázání totožnosti osoby oprávněné, věc kvalifikována jako podezření z přestupku dle § 37 (přepravní řád) z. č. 266/1994 Sb., o drahách, přestupek si vyřešil výpravčí ve své kompetenci,

• dne 19. 9. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu na Tyršově náměstí -výjezd na místo, v parku objevena skupina mladých lidí, kteří se chovali hlučně, na místě zjednána náprava, na místě vyřešeno napomenutím,

• dne 20. 9. oznámen nález pánské peněženky na lavičce na Tyršově náměstí, oznamovatel odevzdal tuto peněženku na MP Roztoky, kde byla uložena, zjištěn majitel, tomuto v následujících dnech nalezená peněženka předána, majitel nalezené peněženky by chtěl touto cestou poctivému nálezci poděkovat,

• oznámeno poškození vozidla tov. zn. Škoda Fabia, zaparkovaného v ulici Obránců míru, kdy neznámý pachatel urazil na tomto vozidle pravé zpětné zrcátko - zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.,

• dne 23. 9. oznámeno oznamovatelkou, že na jejich zahradě v ulici Třebízského jejich soused bez jejich svolení porazil jejich strom (vzrostlá třešeň) a pořezané dřevo z tohoto stromu má jejich soused složené na svém pozemku, vzhledem k výši způsobené škody předáno PČR jako podezření z přečinu krádeže.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme předem za spolupráci.

(Redakčně kráceno.)

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.