Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 26. 9. až 24. 10. 13:

• dne 23. 9. oznámeno oznamovatelkou, že na jejich zahradě v ulici Třebízského jejich soused bez jejich svolení porazil jejich strom a pořezané dřevo z tohoto stromu má složené na svém pozemku, vzhledem k výši způsobené škody předáno PČR jako podezření z přečinu krádeže,

• dne 25. 9. v rámci hlídkové činnosti v oblasti Holého vrchu v k. o. Roztoky-Žalov nalezena tzv. černá skládka vytvořená ze součástek z rozebraného vozidla tov. zn. BMW, zadokumentováno, kvalifikováno jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle § 47 odst. 1 písm. i) z. č. 200/90 Sb., vyrozuměn ředitel TS Roztoky ke zjednání nápravy (úklidu této černé skládky),

• dne 27. 9. v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Felklova na komunikaci odstavené vozidlo tov. zn. Ford Escort combi, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích - zadokumentováno, oznámeno MÚ, sepsána a vylepena výzva k odstranění technicky nezpůsobilého vozidla z pozemní komunikace,

• dne 27. 9. oznámeno vloupání do vozidla Ford Focus, zaparkovaného v ulici Nerudova, pachatel z vozidla odcizil notebook a peněženku s doklady - předáno PČR jako podezření z přečinu krádeže vloupáním,

• dne 29. 9. v nočních hodinách oznámeno vloupání do stavební buňky v ulici Za Potokem s tím, že pachatelé pravděpodobně jsou ještě uvnitř objektu - výjezd na místo, na místo též hlídka PČR, v objektu zadrženy dvě podezřelé osoby, na místě si věc i s podezřelými osobami převzala PČR,

• dne 1. 10. oznámena krádež plastové popelnice na bioodpad v ulici Haškova - provedeno místní pátrání po odcizené biopopelnici, kvalifikováno jako přestupek proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.,

• dne 4. 10. v ranních hodinách oznámena krádež jízdního kola na pozemku domu v ulici Pod Řivnáčem, věc šetří PČR Libčice jako podezření z přečinu krádeže,

• dne 5. 10. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu hlasitou reprodukovanou hudbou z bytu v ulici Najdrova - výjezd na místo, zjištěno, z kterého bytu hluk vychází, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku dle § 46 odst. 2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 3/2011,

• dne 6. 10. oznámena krádež zámkové dlažby z palety v ulici Nad Čakovem - zjištěna podezřelá osoba, tato se ke krádeži doznala, věc šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.,

• dne 7. 10. oznámeno cestou PČR Libčice, že v ulici Alšova došlo k dopravní nehodě, kdy pachatel svým vozidlem naboural dvě zaparkovaná vozidla a z místa nehody ujel - výjezd na místo, provedeným pátráním zjištěn podezřelý řidič, tento předán policistům PČR skupiny dopravních nehod Praha-venkov,

• dne 8. 10. oznámeno odcizení měděného svodu a poškození druhého svodu u domu v ulici Na Valech, věc předána PČR,

• dne 8. 10. oznámeno narušení občanského soužití na dětském hřišti v ulici Obránců míru - výjezd na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba nadávala dětem, které mu překážely v jeho jízdě na skateboardu, poté také nadával vulgarismy rodičům těchto dětí, podezřelá osoba vykázána z prostoru hřiště, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.,

• dne 9. 10. oznámeno odcizení pánského trekinggového kola z odemčené garáže na pozemku domu v ulici Krolmusova - předáno PČR jako podezření z přečinu krádeže,

• dne 9. 10. oznámeno vloupání do zaparkovaného vozidla v ulici U Hřiště, předáno PČR jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním

• dne 10. 10. oznámen volně pobíhající pes v prostoru BČS Pap Oil v Přílepské ulici - výjezd na místo, pes odchycen a umístěn do kotce OŽP, zjištěn majitel tohoto psa, majiteli pes předán v pořádku, věc přestupku vyřešena v blokovém řízení,

• dne 11. 10. oznámeno odcizení dvou pánských horských kol z pozemku domu v ulici Krásného, ke kterému došlo v nočních hodinách, věc kvalifikována jako podezření z přečinu krádeže, předáno PČR,

• dne 12. 10. oznámena krádež pravého předního kola z vozidla tov. zn. Škoda Fabia a parkovišti u DPS v ulici Jungmannova, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a.) z. č. 200/90 Sb.,

• dne 12. 10. ve večerních hodinách oznámeno, že v baru Emko v ulici Havlíčkova se nachází host, který uráží ostatní hosty a chová se nevhodně - výjezd na místo, podezřelá osoba ztotožněna, vykázána z baru, věc vyřešena na místě napomenutím,

• dne 13. 10. oznámeno napadení ze strany sousedky v ulici Přemyslovská - výjezd na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. c.) z. č. 200/90 Sb.,

• dne 14. 10. oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ostrahou prodejny - výjezd na místo, podezřelá osoba se ke krádeži doznala, odcizené zboží vrátila, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a.) z. č. 200/90 Sb. vyřešena v blokovém řízení,

• dne 18. 10. oznámena olejová skvrna v ulici U Zastávky - výjezd na místo, na místě zjištěno, že došlo k proražení olejové vany motoru u vozidla tov. zn. Škoda Octavia, vozidlo na místě zadokumentováno, přivolán HZS, který provedl zasypání olejové skvrny sorben-tem, vyrozuměn ředitel TS Roztoky z důvodu dalšího úklidu komunikace,

• dne 19. 10. oznámena olejová skvrna na komunikaci ulice Lidická po pádu motocyklisty - výjezd na místo, na místě motocyklista po pádu z motocyklu, nevyžadoval lékařské ošetření, zadokumentování, vyrozuměn HZS, který se dostavil na místo a zasypal olejovou skvrnu sorbentem a následně i zametl komunikaci, prováděno usměrňování provozu,

• dne 21. 10. v rámci hlídkové činnosti zjištěno v ulici nám. 5. května odstavené vozidlo tov. zn. Hyundai Accent bez r. z., zadokumentováno, oznámeno MÚ, sepsána a vylepena výzva k odstranění technicky nezpůsobilého vozidla z pozemní komunikace,

• dne 21. 10.13 oznámen volně pobíhající pes v ulici Legií - výjezd na místo, proveden odchyt psa, provedeným šetřením zjištěn majitel tohoto psa, tomuto pes předán v pořádku, věc přestupku dle § 46 odst. 2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 8/2011 vyřešena v blokovém řízení,

• dne 21. 10. oznámen nález mobilního telefonu zn. LG na chodníku v ulici Přemyslovská - výjezd na místo, nalezený mobilní telefon zajištěn a uložen na MP Roztoky, nález bude zveřejněn na webových stránkách města Roztoky a MP Roztoky

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme předem za spolupráci.

(Redakčně kráceno)

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.