Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 25. 10. do 26. 11. 2013:

• dne 25. 10. v brzkých ranních hodinách oznámeno vloupání do domu v ulici U Hřiště, s tím, že podezřelé osoby vyrušil alarm a z místa utekly - výjezd na místo, na místo též PČR, která si na místě věc převzala,

• dne 26. 10. oznámen nález peněženky s obsahem dokladů a finanční hotovosti v ulici Lidická nedaleko Teska - zjištěn majitel, tomuto nalezené věci předány, majitel této peněženky by chtěl touto cestou poctivému nálezci poděkovat,

• dne 26. 10. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu na pozemku domu v ulici Čapkova - výjezd na místo, na místě zjednána náprava, věc přestupku vyřešena napomenutím,

• dne 30. 10. ve večerních hodinách oznámeno vloupání do objektu v ulici V Chatách - výjezd na místo, na místě předáno PČR jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním,

• dne 1. 11. oznámeno vloupání do vozidla VW Sharan v ulici Spěšného - výjezd na místo, předáno PČR jako podezření z tr. činu krádeže,

• dne 5. 11. oznámeno poškození skleněné výplně okna domu v ulici Průběžná - výjezd na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.,

• dne 9. 11. v ranních hodinách oznámeno napadení v prostoru baru bowlingu hotelu Academic - výjezd na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno, že mělo dojít k napadení dvou dívek ze strany obsluhy bowlingu, na žádost napadených dívek přivolána rychlá lékařská pomoc, která po ošetření na místě převezla napadené dívky do FN Motol, na místě též hlídka PČR Libčice, přenecháno v šetření MP Roztoky jako podezření z přestupku proti občanskému soužití,

• dne 11. 11. v ranních hodinách oznámena dopravní nehoda se zvěří (sražená srna), s tím, že oznamovatel už si přivolal PČR skupinu dopravních nehod, vyrozuměn člen mysliveckého sdružení, aby si převzal uhynulou srnu, ke zranění osob nedošlo,

• dne 13. 11. v brzkých ranních hodinách oznámen hluk z podzemní garáže bytového domu v Přemyslovské ulici - výjezd na místo, v době příjezdu hlídky na místo z garáže vyjíždělo vozidlo tov. zn. Mercedes, r. z. 8S9 8997, provedena kontrola řidiče vozidla a vnitřních prostor vozidla (pouze osobní věci kontrolované osoby), pátrání negativní, řidič uvedl, že v domě bydlí u přítelkyně a že jede do práce, poté z místa hlídce ujel, provedeno pronásledování vozidla s negativním výsledkem, po návratu hlídky na místo zjištěno, že bylo provedeno vloupání do několika sklepních kójí v tomto bytovém domě, předáno PČR jako podezření z přečinu krádeže vloupáním, vyhlášeno celostátní pátrání po této hledané osobě,

• dne 14. 11. oznámeno odcizení nezajištěného dětského jízdního kola Rock Machine v ulici Jungmannova - předáno PČR jako podezření z přečinu krádeže dle § 205 t. z.,

• dne 15. 11. oznámena krádež prádla z věšáku na balkonu v přízemí bytového domu v ulici Čapkova - výjezd na místo, zadokumentováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku,

• dne 16. 11. oznámen pokus krádeže kalhot v prodejně Tesco v ulici Lidická, s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny - výjezd na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si měla vzít vystavené kalhoty do zkušební kabinky, kde odstranila bezpečnostní čip z vystavovaného zboží a poté kalhoty uložila do příruční kabely a zboží u pokladny nezaplatila, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku,

• dne 16. 11. oznámen požadavek při asistenci otevření bytu v ulici Najdrova, kde obyvatelka tohoto domu neotvírá a je podezření, že je ohrožena na životě - výjezd na místo, hasiči provedli otevření balkonových dveří v 1. NP, v bytě nalezena zemřelá žena, věc si na místě převzala PČR Libčice,

• dne 16. 11. oznámena krádež jízdního kola ze zahradního domku na pozemku domu v ulici Olbrachtova - výjezd na místo, dle kamerového záznamu z kamery na domu zjištěno, že k odcizení došlo v brzkých ranních hodinách, vzhledem k výši způsobené škody předáno PČR jako podezření z přečinu krádeže,

• dne 18. 11. oznámeno vloupání do vozidla na parkovišti u nádraží ČD v Roztokách -předáno PČR k jejich realizaci jako podezření z přečinu krádeže vloupáním,

• dne 19. 11. oznámeno vloupání do sklepních prostor bytového domu v ulici Přemyslovská - výjezd na místo, na místě zjištěno, že dosud nezjištěný pachatel vypáčil spojovací dveře mezi podzemními garážemi a sklepními prostory, do sklepních kójí se však nevloupal, věc předána PČR jako podezření z přečinu pokusu krádeže vloupáním,

• dne 19. 11. oznámeno odcizení svazku klíčů z kapsy kabátu pověšeného na věšáku v prostoru Městské knihovny v Jungmannově ulici, dalším šetřením bylo zjištěno, že podezřelá osoba za pomocí těchto odcizených klíčů vnikla do ateliéru ve sklepních prostorách bytového domu v ulici Masarykova, provedeno místní pátrání po podezřelé osobě dle získaného částečného popisu podezřelé osoby, pátrání proběhlo s negativním výsledkem, věc předána PČR,

• dne 20. 11. oznámena dopravní nehoda vozidla se zvěří na silnici na Prahu v k. ú. Roztoky - výjezd na místo, na místě zjištěno, že řidiče vozidla bolí krk, a tak na místo přivolána rychlá lékařská pomoc, přivoláni na místo policisté SDN PČR, kteří si na místě věc převzali k jejich realizaci, zemřelé prase divoké si na místě převzali členové mysliveckého sdružení,

• dne 21. 11. v rámci hlídkové činnosti v ulici Potoky nalezeno odstavené vozidlo Škoda Felicia, r. z. 3S7 5480, modré barvy, zaparkované jedním kolem v potoce, vozidlo bylo opuštěné, u vozidla se nikdo nenacházel, provedenou lustrací zjištěna osoba, na kterou je vozidlo evidováno, v pátrání po odcizených vozidlech vozidlo neprocházelo, ke znečištění vodního toku ropnými látkami nedošlo, proveden pokus o vyrozumění majitele bezúspěšně, neboť osoba hlášena na adrese Obecního úřadu Únětice, majitelův současný pobyt není znám, vzhledem k tomu, že se k vozidlu nikdo nehlásil, bylo rozhodnuto o odtažení vozidla z místa, vozidlo z místa odtaženo do uzamčeného prostoru TS Roztoky, zadokumentováno, PČR o odtažení vozidla z místa a místu uložení tohoto vozidla vyrozuměna,

• dne 21. 11. v rámci hlídkové činnosti v ulici Masarykova zadržena osoba důvodně podezřelá z vloupání do ateliéru domu v ulici Masarykova ze dne 19. 11., předána PČR k jejich další realizaci, tato osoba je podezřelá i z další tr. činnosti v k. o. Roztok,

• dne 21. 11. oznámeno v nočních hodinách, že v ulici Burgerova se na pozemku souseda oznamovatele pohybuje cizí osoba a že z místa odnáší pytel s dřevěným uhlím - na základě zjištěného popisu podezřelé osoby bylo provedeno místní pátrání, zjištěn výskyt podezřelé osoby v ulici Zaorálkova, tato osoba zadržena i s odcizenými věcmi, na místo přivolána PČR, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.,

• dne 25. 11. oznámen volně pobíhající pes v ulici Obránců míru - výjezd na místo, pes odchycen, umístěn do kotce MP, dle čipu zjištěn majitel tohoto psa, tomuto pes předán v pořádku, věc Pk dle § 46/2 z. č. 200/90 Sb. vyřešena v blokovém řízení

MP Roztoky upozorňuje občany Roztok, a zejména Žalova, že v poslední době došlo k nárůstu trestné činnosti na území Žalova, a to v brzkých ranních hodinách (v době mezi 3. a 5. hodinou). Došlo k neoprávněným vniknutím na cizí pozemky a krádeží věcí, ve většině případů se jednalo o jízdní horská kola, pověšené prádlo na věšácích a v neposlední řadě potraviny. V několika případech došlo i k vniknutí do objektů domů. Proto apelujeme na občany, aby byli opatrní na svůj majetek (nenechávali jízdní kola volně odložená na dvorcích či zahradách domů apod.).

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme předem za spolupráci.

(Redakčně kráceno)

Vevera Petr
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.