Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 27. 2. 2014 do 26. 3. 2014:

• dne 27. 2. 14 oznámen nález peněženky s doklady a mobilním telefonem Nokia v místě u dětského hřiště v ulici Obránců míru - nalezené věci uloženy MP Roztoky, nález bude zveřejněn na webových stránkách města Roztoky a MP Roztoky,

• dne 1. 3. 14 oznámeno vloupání do pokoje na ubytovně firmy Renova v Přílepské ulici - výjezd na místo, zajištění místa, předáno na místě PČR k jejich realizaci jako podezření z přečinu krádeže vloupáním dle ustanovení § 205 tr. z.,

• dne 1. 3. 14 oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny - výjezd na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba pronesla zboží z prodejny přes pokladny, aniž by toto zboží zaplatila, při východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se doznala, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., věc vyřešena v blokovém řízení,

• dne 2. 3. 14 oznámeno odcizení kování z vrátek domu v ulici Alšova - provedeno šetření, věc kvalifikována jako podezření z přestupku proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.,

• dne 2. 3. 14 oznámeno odcizení finanční částky z prostor kanceláře pekárny Pekara v Jungmannově ulici - věc předána PČR k jejich realizaci jako podezření z přečinu krádeže dle § 205 t. z.,

• dne 4. 3. 14 oznámen volně pobíhající pes v ulici Lederova - výjezd na místo, pes odchycen, zjištěn majitel, majiteli pes předán v pořádku, věc Pk dle ustanovení § 46/2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 8/2011 vyřešena v blokovém řízení,

• dne 5. 3. 14 oznámen volně pobíhající pes v ulici Chelčického, kterého oznamovatel přivedl na MP Roztoky - pes umístěn do kotce MP, provedeným šetřením zjištěn majitel, tomuto pes předán v pořádku, věc Pk dle § 46/2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 8/2011 vyřešena v blokovém řízení,

• dne 7. 3. 14 v rámci hlídkové činnosti zjištěna osoba pohybující se v kolejišti železniční tratě v místě u kynologického cvičiště, provedenou lustrací zjištěno, že jde o osobu, která je hledaná Policií Slovenské republiky, osoba předána PČR k jejich dalšímu opatření,

• dne 7. 3. 14 oznámena krádež věcí z pokoje na ubytovně firmy Renova v Přílepské ulici - výjezd na místo, na místě zjištěno, že osoba, která byla na pokoji ubytovaná, při opuštění pokoje odcizila zařízení pokoje, věc předána PČR k jejich realizaci jako podezření z přečinu krádež,

• dne 8. 3. 14 oznámen volně pobíhající pes v ulici U Školky s tím, že pes byl oznamovatelem odchycen - výjezd na místo, pes umístěn do kotce MP Roztoky, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z Pk dle § 46/2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 8/2011, v následujících dnech zjištěn majitel tohoto psa, majiteli pes předán v pořádku, věc Pk dle § 46/2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 8/2011 vyřešena v blokovém řízení,

• dne 8. 3. 14 oznámeni dva volně pobíhající psi v prostoru Holého vrchu - výjezd na místo, proveden odchyt psů, psi umístěni do kotce OŽP v Lidické ulici, následující den zjištěn majitel těchto psů, tomuto psi předáni, věc Pk dle § 46/2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 8/2011 vyřešena v blokovém řízení,

• dne 11. 3. 14 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti v ulici Braunerova zaparkované vozidlo tov. zn. Opel Omega, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, zadokumentováno, oznámeno OSRMŽP MÚ Ro,

• dne 12. 3. 14 oznámeno volání o pomoc z bytu bytového domu v ulici Masarykova - výjezd na místo, provedeným šetřením zjištěno, z kterého bytu bylo slyšet volání o pomoc, dále bylo zjištěno, že došlo k vzájemnému napadení mezi druhem a družkou bydlících ve společné domácnosti, v době příjezdu hlídky na místo byl na místě již klid, ke zranění osob nedošlo, lékařské ošetření nevyžadováno, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z návrhového přestupku proti občanskému soužití dle § 49 z. č. 200/90 Sb.,

• dne 12. 3. 14 oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny - výjezd na místo, provedeným šetřením bylo zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny uložila zboží pod košili a toto pronesla přes pokladnu, aniž by toto zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.,

• dne 13. 3. 14 oznámena krádež obkladů ze zděného oplocení novostavby domu v ulici Žirovnického - výjezd na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno, že nezjištěný pachatel oloupal přilepené obklady na zděném oplocení a tyto odcizil, věc na místě předána PČR Libčice, a to vzhledem ke způsobené škodě jako podezření z přečinu krádeže,

• dne 13. 3. 14 oznámen nález dámské kabelky na pozemku zahrady v ulici V Úvoze - nalezená kabelka uložena na MP Roztoky jako nález, provedeno šetření cestou PČR, zdali věc neprochází v evidencích PČR jako věc odcizená (neprochází), nález bude zveřejněn na webových stránkách města Roztoky, MP Roztoky a Roztoky.com,

• dne 13. 3. 14 oznámen nález mobilního telefonu Sony Ericsson Xpe-ria na chodníku v ulici Palackého - nalezený MT uložen na MP jako nález, provedeno šetření cestou PČR, zdali věc v evidencích PČR neprochází jako věc odcizená (neprochází), nález bude zveřejněn na webových stránkách města Roztoky, MP Roztoky a Roztoky.com,

• dne 19. 3. 14 oznámeno poškození vozidla tov. zn. Volvo V 70 zaparkovaného ulici Třebízského - provedeným šetřením bylo zjištěno, že nezjištěný pachatel poškrábal oba boky vozidla a dále poškodil levé zpětné venkovní zrcátko, vzhledem k výši způsobené škody věc předána jako podezření přečinu poškozování cizí věci PČR k jejich další realizaci,

• dne 19. 3. 14 oznámen požár elektrické rozvodny na křižovatce ulice Svobody x Zeyerova - výjezd na místo, na místě hasiči, kteří požár uhasili, na místo též pracovníci PRE a PČR,

• dne 22. 3. 14 oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny - výjezd na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny uložila pod bundu a toto pronesla přes pokladnu aniž by toto zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., podezřelá osoba se ke krádeži doznala, věc přestupku proti majetku vyřešena v blokovém řízení,

• dne 22. 3. 14 opět oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny - výjezd na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny uložila do tašky a toto pronesla přes pokladnu, aniž by toto zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., podezřelá osoba se ke krádeži doznala, věc přestupku proti majetku vyřešena v blokovém řízení,

• dne 22. 3. 14 oznámeno narušení občanského soužití v domě v ulici Řachova - výjezd na místo, v době příjezdu hlídky na místě již klid, k dalšímu napadání nedocházelo, na místo též hlídka PČR, která si věc návrhové Pk proti občanskému soužití na místě převzala k jejich realizaci,

• dne 24. 3. 14 oznámen nález Opencard na Tyršově náměstí před Albertem - uložena na MP, zjištěn majitel, tento vyrozuměn a nalezená Opencard mu předána, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci. Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení Policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz).

Děkujeme předem za spolupráci.

Vevera Petr
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.