Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 29. 5. 2014 do 26. 6. 2014.

• Dne 30. 5. 14 oznámen nález peněženky s obsahem cizích bankovek a osobních dokladů v ulici Nádražní - vyrozuměn majitel, majiteli nalezené věci předány, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.

Dne 30. 5. 14 oznámeno odcizení dětského kočárku s panenkou v parku na Tyršově náměstí v době konání akce Dětský den, provedeno místní pátrání po odcizené věci, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.

• Dne 30. 5. 14 oznámen pasažér bez platné jízdenky v autobuse linky č. 350 PID na Tyršově náměstí - výjezd na místo, využito ustanovení § 12 odst. 1 písm. e.) z. č. 553/1991 Sb., byla zjištěna totožnost osoby bez platné jízdenky a dále byla zjištěna totožnost osoby, která měla o zjištění totožnosti osoby bez platné jízdenky právní zájem, věc přestupku proti přepravnímu řádu si vyřešil revizor ve své pravomoci.

• Dne 31. 5. 14 oznámeno odcizení zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny - výjezd na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny uložila zboží do svého batohu a prošla pokladnami, aniž by toto zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., podezřelá osoba se ke krádeži doznala, věc přestupku vyřešena v blokovém řízení.

• Dne 31. 5. 14 oznámeno odcizení zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny - výjezd na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny umístila zboží do svého batohu a prošla pokladnami, aniž by toto zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., podezřelá osoba se ke krádeži doznala, věc přestupku vyřešena v blokovém řízení.

• Dne 31. 5. 14 oznámeno odcizení zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny - výjezd na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny dala zboží pod mikinu, kterou měla na sobě, a prošla pokladnami, aniž by toto zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., podezřelá osob se ke krádeži doznala, věc přestupku vyřešena v blokovém řízení.

• Dne 31. 5. 14 oznámeno narušení občanského soužití mezi matkou a synem v bytě bytového domu v Najdrově ulici - výjezd na místo, na místě zjištěno, že k napadení nedošlo, že došlo pouze k vyhrožování újmy na zdraví ze strany syna, věc kvalifikována jako podezření z návrhového přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c.) z. č. 200/90 Sb., osoby poučeny, věc bude oznámena komisi pro projednávání přestupků.

• Dne 31. 5. 14 oznámeno odcizení zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny - výjezd na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny uložila zboží do tašky a prošla pokladnami, aniž by toto zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., podezřelá osoba se ke krádeži doznala, věc přestupku vyřešena v blokovém řízení.

• Dne 1. 6. 14 oznámen nález peněženky s obsahem dokladů - nález uložen na MP Roztoky, vyrozuměna majitelka, která se dostavila k převzetí nalezené peněženky s doklady v následujících dnech, majitelka by touto cestou chtěla poděkovat poctivému nálezci.

• Dne 2. 6. 14 oznámeno odcizení popelnice na odpad před domem v ulici Horova - výjezd na místo, popelnice nalezena na pozemku protějšího domu v ulici Horova, na místě provedeným šetřením zjištěno, že dosud nezjištěný pachatel popelnici v noci z 31. 5. 14 na 1. 6. 14 sebral z místa před domem v ulici Horova a plnou i s odpadem hodil na pozemek protějšího domu, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení 49 odst. 1 písm. c.) z. č. 200/90 Sb. (hrubá schválnost).

• Dne 2. 6. 14 oznámeno poškození oplocení pozemku sběrného dvora Technických služeb v Lidické ulici v Roztokách - výjezd na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.

• Dne 5. 6. 14 v rámci hlídkové činnosti nalezen v ulici Kromlusova batoh s obsahem mobilního telefonu zn. Motorola, notebook zn. Packard Bell, iPad zn. Apple, fotoaparát Fujifilm a doklady na jméno Donal O'Harte (občan Irska), v následujících dnech se podařilo majitele nalezených věcí vyrozumět a nalezené věci mu byly předány.

• Dne 8. 6. 14 oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny - výjezd na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny uložila zboží do svého batohu a prošla pokladnami, aniž by toto zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se podezřelá osoba doznala, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., na místě vyřešeno v blokovém řízení.

• Dne 11. 6. 14 oznámeno odcizení dvou kusů poklopů z kanalizační vpustě v ulici Jantarová a U Školky - výjezd na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., vyrozuměn vlastník komunikace firma Amadet, která zajistila provizorní zakrytí otvorů kanalizačních vpustí.

• Dne 11. 6. 14 oznámeno odcizení horského kola zn. Electra, uzamčeného u zábradlí na nádraží v Roztokách v Nádražní ulici, věc oznámena PČR Libčice jako podezření z přečinu krádeže, vzhledem k výši způsobené škody.

• Dne 12. 6. 14 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen parkovací průkaz pro vozidlo přepravující osobu zdravotně postiženou, nalezený parkovací průkaz odeslán na příslušný odbor .

• Dne 13. 6. 14 oznámeno v ranních hodinách, že na pozemku domu v ulici Jeronýmova spí cizí osoba bez souhlasu majitele domu - výjezd na místo, na místě osoba probuzena, provedena lustrace osoby, zdali osoba neprochází pátráním po osobách (neprochází), do objektu domu osoba nevnikla, na pozemku domu nebylo nic odcizeno, osoba vykázána z pozemku, věc šetřena jako podezření z přestupku.

• Dne 16. 6. 14 v rámci hlídkové činnosti zjištěna vytékající voda z pozemku zahradního domu v zahrádkářské kolonii v ulici V Úvoze, provedeným šetřením bylo zjištěno, že na pozemku zahradního domu došlo k odcizení uzavíracího kohoutku, provedeným šetřením zjištěn majitel tohoto pozemku, tento vyrozuměn, mezitím voda zastavena uzavřením přívodního kohoutu, na místě předáno majiteli pozemku, na místě provedena fotodokumentace, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.

• Dne 16. 6. 14 oznámen nález použitého zdravotnického materiálu u kontejnerů na stanovišti Na Sekeře v ulici Lidická - výjezd na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno, že jde o prázdné plastové sáčky od roztoku pro peritoneální dialýzu, plastové hadičky, tento materiál byl uložen v patnácti kartonových krabicích, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 47 odst. 1 písm. i.) z. č. 200/90 Sb.

• Dne 16. 6. 14 v rámci hlídkové činnosti kontrolovány v ulici Máchova dvě osoby romského původu provádějící podomní prodej, osoby ustanoveny a poučeny o tom, že na území města Roztoky je tato činnost obecně závaznou vyhláškou zakázána, a vyzvány k tomu, aby tuto činnost na území města Roztoky ukončily, což prodejci učinili, věc vyřešena napomenutím (podezřelé osoby poučeny, že v případě, že budou příště přistiženy při vykonávání této činnosti na území města Roztoky, bude s nimi věc už řešena v blokovém řízení, případně bude věc oznámena správnímu orgánu k jeho projednání).

• Dne 17. 6. 14 v rámci hlídkové činnosti bylo v ulici Legií nalezeno vozidlo tov. zn. Daewoo Nubira bez registračních značek, tj. vozidlo nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, oznámeno OSRMŽP MÚRo.

• Dne 18. 6. 14 oznámeno odcizení kanalizačního poklopu v ulici Rýznerova - výjezd na místo, na místo též ředitel TS Roztoky, provedeným pátráním v okolí kanalizační poklop nalezen a vrácen na místo.

• Dne 18. 6. 14 oznámen volně pobíhající pes rasa yorkshirský teriér, který vběhl do restaurace U Krbu - výjezd na místo, pes odchycen a umístěn do kotce MP Roztoky, zjištěno že pes je opatřen čipem, podle čipu zjištěn majitel, tento vyrozuměn, předáno majiteli, věc Pk dle ustanovení § 46 odst. 2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 8/2011 vyřešena napomenutím,

• Dne 18. 6. 14 oznámen volně pobíhající pes rasa yorkshirský teriér, který vběhl do prodejny nábytku firmy Stopka v ulici Lidická - výjezd na místo, pes odchycen a předán pracovnici OSRMŽP paní Reváko-vé, věc kvalifikována jako podezření z Pk dle ustanovení § 46 odst. 2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 8/2011.

• Dne 18. 6. 14 oznámeno odcizení měděných okapových svodů z domu v ulici V Úvoze - výjezd na místo, předáno PČR k jejich realizaci jako podezření z přečinu krádeže.

• Dne 19. 6. 14 oznámena dopravní nehoda se zraněním chodce v ulici Nádražní - výjezd na místo, po příjezdu na místo poskytnuta první pomoc zraněné nezletilé chodky-ni do příjezdu rychlé lékařské pomoci, která si zraněnou holčičku převzala do své péče, usměrňování dopravy, provedeným šetřením na místě zjištěno, že nehodu zavinil neopatrností řidič vozidla při couvání na přechodu pro chodce, věc si na místě převzali policisté skupin dopravních nehod PČR Praha-venkov ke svému šetření.

• Dne 23. 6. 14 oznámeno v pozdních nočních hodinách, že oznamovatel na svém pozemku v ulici Obránců míru vyplašil pravděpodobně zloděje - výjezd na místo, podle získaného popisu oznamovatele provedeno místní pátrání s negativním výsledkem, jak bylo od oznamovatele zjištěno, na pozemku se nic neztratilo.

• Dne 24. 6. 14 oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že byla zadržena podezřelá osoba ochrankou prodejny - výjezd na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny uložila zboží do batohu, který měla u sebe, a u pokladny toto zboží nezaplatila, poté byla zadržena ochrankou prodejny u východu z prodejny, ke krádeži se doznala, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a.) z. č. 200/90 Sb.

• Dne 24. 6. 14 oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že byla zadržena podezřelá osoba ochrankou prodejny - výjezd na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny uložila zboží do bundy, kterou uložila do batohu, který měla u sebe, a u pokladny toto zboží nezaplatila, poté byla zadržena ochrankou prodejny u východu z prodejny, ke krádeži se doznala, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a.) z. č. 200/90 Sb.

• Dne 26. 6. Oznámena havárie vozidla tov. zn. Ford Kuga v ulici Nádražní v místě u křižovatky s ulicí Rýznerova s tím, že vozidlo z místa havárie ujelo - výjezd na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno poškozené zábradlí, dopravní značení a oplocení sousedního domu, zajištěni svědci této události, provedeno pátrání po vozidle podle získaného popisu, vyžádáni na místo policisté skupiny dopravních nehod PČR Praha-venkov, kteří si na místě věc převzali.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz).

Děkujeme předem za spolupráci.

Vevera Petr
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.