Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 26. 9. 2014 do 28. 10. 2014.

• Dne 26. 9. oznámen volně pobíhající pes v ulici Nádražní - proveden odchyt psa, zjištěn majitel psa, věc přestupku vyřešena v blokovém řízení.

• Dne 28. 9. oznámeno vloupání do rodinného domu v ulici Kroupka - předáno PČR jako podezření z přečinu krádeže vloupáním a porušování domovní svobody.

• Dne 29. 9. oznámeno poškození billboardu ČSSD na Tyršově náměstí, předáno PČR jako podezření z přečinu poškozování cizí věci.

• Dne 30. 9. oznámen nález mobilního telefonu Samsung na křižovatce ulic Masarykova a Havlíčkova, zjištěn majitel, majiteli telefon předán, majitel by touto cestou chtěl poctivému nálezci poděkovat.

Dne 3. 10. oznámena krádež dřevěných planěk z plotu domu v ulici Dobrovolného s tím, že oznamovatel podezřelou osobu vyrušil - provedeno místní pátrání dle získaného s negativním výsledkem, nedaleko domu byly nalezeny naskládané odmontované plaňky připravené k odcizení, nalezené plaňky vráceny majiteli, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku.

• Dne 3. 10. nalezen svazek klíčů na Tyršově náměstí - zjištěn majitel a tomuto nalezený svazek klíčů předán, majitel nalezených klíčů by chtěl touto cestou poděkovat poctivému nálezci.

Dne 5. 10. ve večerních hodinách oznámen pokus vloupání do objektu domu v ulici Třebízského - na místě zjištěna rozbitá skleněná výplň okna a stopy po páčení okna, vyrozuměna PČR a na místě jí věc předána jako podezření z přečinu.

• Dne 5. 10. v nočních hodinách oznámeno pohřešování osoby a jejího vozidla s tím, že měla tato osoba jet do Prahy pro svou dceru, ale do Prahy na smluvené místo nedojela, strážníky MP bylo započato pátrání, mezitím oznamovatelka oznámila na MP, že se jí podařilo s jejím manželem telefonicky spojit a že tento měl autonehodu, uvedl, že nedokáže popsat, kde se nachází, ale že je v převráceném vozidle a že slyší vodu, provedeným pátráním nalezeno havarované vozidlo v zarostlém porostu u řeky Vltavy, řidič vozidla zraněný, ale při vědomí, na místo se dostavili hasiči, vůz rychlé lékařské pomoci odvezl zraněného řidiče na urgentní příjem FN Motol, na místě si věc převzali policisté skupiny dopravních nehod PČR Praha-venkov.

• Dne 6. 10. oznámen pokus vloupání do domu v ulici Dobrovského - na místě zjištěno, že dosud nezjištěný pachatel vnikl na pozemek domu a pokusil se vypáčit okno, věc předána PČR jako podezření z přečinu.

• Dne 6. 10. oznámena krádež jízdního kola Apache z prostor železniční stanice Roztoky v Nádražní ulici v Roztokách, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku.

• Dne 6. 10. nález karty opencard ve schránce důvěry MP Roztoky, uložena na MP, předána v následujících dnech majiteli, majitel by touto cestou chtěl poctivému nálezci poděkovat.

• Dne 10. 10. v rámci hlídkové činnosti zjištěno podezření z černého odběru elektřiny ze sloupů veřejného osvětlení v ulici Zvoncová, kde bylo zjištěno nainstalování 4 ks montážních světel na třech sloupech veřejného osvětlení - zadokumentováno, vzhledem k výši způsobené škody věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku.

• Dne 12. 10. oznámena krádež kola na Tyršově náměstí - výjezd na místo, věc předána PČR jako podezření z přečinu krádeže.

• Dne 12. 10. oznámena krádež zboží v prodejně Tesco - provedeným šetřením zjištěno, že jedna z podezřelých osob rozbila mezi regály skleněnou výplň a volala na ochranku prodejny, mezitím další z podezřelých osob vyjela s plným nákupním na parkoviště před prodejnu, ochranka se ji vydala pronásledovat, podezřelá osoba nechala na parkovišti nákupní vozík i s odcizeným zbožím, obě podezřelé osoby nasedly na parkovišti do vozidla a z místa odejely, věc oznámena PČR, která se dostavila na místo a na místě si věc převzala i se zajištěným odcizeným zbožím jako podezření z přečinu krádeže.

• Dne 13. 10. oznámeno vloupání do rodinného domu v ulici Legií - výjezd na místo, na místě PČR, která si věc krádeže vloupáním převzala.

• Dne 17. 10. oznámen nález mobilního telefonu Nokia v ulici Lidická v místě U Rybníčku - zjištěn majitel, kterému byl mobilní telefon předán, majitel by touto cestou chtěl poctivému nálezci poděkovat.

Dne 18. 10. oznámen volně pobíhající pes v prostoru restaurace Na Vrškách - proveden odchyt psa, zjištěn majitel, věc kvalifikována jako podezření z přestupku, vyřešena napomenutím.

• Dne 18. 10. v rámci hlídkové činnosti byl v ulici Na Vyhlídce nalezen opuštěný moped Babeta, o nálezu informována PČR, v pátrání moped Babeta není, nalezený moped uložen na MP Roztoky, nález zveřejněn na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky.

• Dne 21. 10. oznámen volně pobíhající pes v ulici Na Panenské - proveden odchyt psa, pes umístěn do kotce OŽP, zjištěn majitel, věc přestupku vyřešena v blokovém řízení.

• Dne 22. 10. v brzkých ranních hodinách oznámeno, že v prostoru Tyršova náměstí nastupuje do vozidla silně podnapilá osoba a chystá se s vozidlem odjet - šetřením na místě bylo zjištěno, že muž v prostoru bowlingu hotelu Academic hrubě urážel personál i hosty, začal rozbíjet zařízení provozovny, poté nasedl v podnapilém stavu do svého vozidla a chtěl odjet, při manipulaci s vozidlem poškodil zaparkovaný autobus na parkovišti u hotelu Academic, po zastavení vozidla začal fyzicky napadat osoby, které se v té době nacházely na místě, ty se bránily a při tom došlo ke zranění podnapilé osoby, na místo se dostavila PČR Libčice, která si věc převzala jako podezření z trestného činu poškozování cizí věci, výtržnictví a jízdy pod vlivem alkoholu, zraněného odvezl vůz rychlé lékařské pomoci na urgentní příjem FN Motol.

• Dne 22. 10. oznámen volně pobíhající pes po zahrádce restaurace Na Vrškách v Lidické ulici -proveden odchyt psa, zjištěn majitel psa, věc přestupku vyřešena v blokovém řízení.

• Dne 22. 10. v rámci hlídkové činnosti v ulici Přemyslovská nalezeno odstavené vozidlo tov. zn. Subaru nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zjištěn majitel vozidla, tomuto zaslána výzva k odstranění vozidla z komunikace, oznámeno OSRMŽP MÚRo.

• Dne 23. 10. oznámena žádost PČR o prověření oznámení, že v ulici Bráfova seniorka neotvírá svým známým, se kterými měla domluvenou schůzku - výjezd na místo, na místo se též dostavila hlídka PČR Libčice a hasiči, kteří provedli otevření bytu, uvnitř bytu nalezena seniorka, která nejevila známky života, na místo se dostavil lékař, jenž provedl ohledání zemřelé, věc si na místě převzala PČR Libčice.

• Dne 23. 10. oznámeno odcizení ozdobných krytů kol z osobního vozidla tov. zn. VW na parkovišti u nádraží ČD v Roztokách - věc kvalifikována a šetřena vzhledem k výši způsobené škody jako podezření z přestupku proti majetku.

• Dne 25. 10. oznámen nález dámské kabelky, zjištěna majitelka, kabelka majitelce předána, majitelka nalezené kabelky by touto cestou chtěla poděkovat poctivému nálezci.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.