Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 28. 11. 14 do 28. 12. 14:

dne 28. 11. oznámeno loupežné přepadení obsluhy herny SIN CITY v Nádražní ulici - výjezd na místo, provedeno místní pátrání dle získaného popisu po podezřelé osobě, která z místa přepadení utekla, s negativním výsledkem, věc si na místě převzala PČR k jejich realizaci jako podezření z loupeže,

dne 30. 11. oznámeno napadení na pozemku v ulici Přemyslovská - výjezd na místo, na místě již k napadání nedocházelo a byl zde klid, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) z. č. 200/90 Sb.,

dne 1. 12. oznámeno poškození oplocení pozemku vodárny v Roztokách-Žalově - výjezd na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno, že dosud nezjištěný pachatel vozidlem projel drátěnkové oplocení pozemku vodárny, projel s vozidlem po pozemku a pak pravděpodobně otevřenými vjezdovými vraty v přední části pozemku pozemek s vozidlem opustil, na pozemku se nic neztratilo, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.,

dne 1. 12. oznámeno, že v ulici Mühlbergerova nereaguje na zvonek a ani nezvedá telefon senior, a oznamovatel se obává, že se s jeho dědečkem, který je v domě sám, něco stalo - výjezd na místo, na místo hasiči, kteří provedli otevření bytu, uvnitř objektu nalezen senior, který nejevil známky života, na místě též lékař rychlé lékařské pomoci, na místo se dostavila PČR, která si věc na místě převzala,

dne 1. 12. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu v ulici Levohradecká -výjezd na místo, na místě zjištěno, že se do domu dobývá přítelkyně osoby, jejíž rodiče bydlí v tomto domě, na místě zjednána náprava a osoba vykázána z místa, věc rušení nočního klidu vyřešena napomenutím

dne 2. 12. v brzkých ranních hodinách oznámeno odcizení OA tov. zn. Audi 80 v ulici Na Sekeře, provedeno místní pátrání po odcizeném vozidle s negativním výsledkem, věc si převzala PČR k jejich realizaci jako podezření z přečinu neoprávněného užívání cizí věci,

dne 3. 12. v ranních hodinách oznámeno vloupání do vozidla tov. zn. Hyundai Coupé, zaparkovaného v ulici Masarykova - výjezd na místo, na místě zjištěno, že nezjištěný pachatel se vloupal do vozidla a z vozidla odcizil autorádio s navigací, předáno PČR k jejich realizaci jako podezření z přečinu krádeže vloupáním,

dne 4. 12. v rámci hlídkové činnosti zjištěno znečištění komunikace ulice Vrchlického bahnem z pneumatik vozidla, provedeným šetřením bylo zjištěno, že znečištění pochází z pozemku stavby v ulici Čechova, na místě věc řešena s odpovědným pracovníkem stavební firmy, který zjednal nápravu a komunikace byla uklizena,

dne 5. 12. oznámen únik plynu v ulici U Hřiště - výjezd na místo, na místě hasiči, na místě zjištěno, že jde o nepatrný únik z ventilu plynoměru, majitel si zajistí opravu vlastními prostředky,

dne 6. 12. oznámeno vloupání do garáže u domu v ulici Komenského - výjezd na místo, na místě zjištěno, že dosud nezjištěný pachatel vnikl na pozemek domu a tam poté oknem vnikl do garáže, ze které odcizil křovinořez, věc předána PČR Libčice jako podezření z přečinu krádeže vloupáním,

dne 7. 12. oznámena krádež měděného svodu z domu v ulici Jungmannova - výjezd na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.,

dne 8. 12. oznámeno poškození okna domu v ulici Lidická - kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.

dne 9. 12. oznámen nález peněženky s doklady v ulici Nádražní - výjezd na místo, hlídka MP převzala nalezené věci od oznamovatele (výpravčí železniční stanice Roztoky), zjistila majitele a tomuto peněženku i s doklady předala, majitel nalezené peněženky by chtěl touto cestou poděkovat poctivému nálezci

dne 9. 12. oznámen volně pobíhající pes v ulici Krásného - výjezd na místo, pes odchycen a umístěn do záchytného kotce MP, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku dle ustanovení § 46 odst. 2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 8/2011, zjištěn majitel tohoto odchyceného psa, majiteli pes předán v pořádku, věc přestupku vyřešena v blokovém řízení,

dne 12. 12. oznámeno zraněné kotě na chodníku v ulici Haškova - výjezd na místo, na místě nalezeno opuštěné zraněné kotě, pravděpodobně sražené projíždějícím vozidlem, kotě předáno do péče veterináře MVDr. Šavrdy, který si zraněné kotě převzal, oznámeno OŽP MÚ Roztoky,

dne 13. 12. oznámeno napadení oznamovatelky cizím volně pobíhajícím psem v místě třešňovky na Solníkách, s tím, že se oznamovatelka schovala na pozemek lidí, kteří slyšeli její volání o pomoc - výjezd na místo, proveden odchyt psa rasa německý ovčák, tento umístěn do záchytného kotce MP, při vytěžení oznamovatelka uvedla, že v době, kdy věnčila svého psa, v místě třešňovky na ní a jejího psa zaútočil pes rasa německý ovčák a začal napadat jejího psa, oznamovatelku, která bránila svého psa, kousl do horní části pravé paže a způsobil jí drobné poranění, které si nevyžádalo lékařské ošetření, jež bylo oznamovatelce nabídnuto, tato odmítla, jejímu psovi žádné zranění nebylo způsobeno, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku dle ustanovení § 13 odst. 1 zák. č. 246/92 Sb.,

dne 13. 12. v nočních hodinách oznámeno napadení oznamovatelky ze strany jejího druha v bytě bytového domu v ulici Felklova, výjezd na místo, na místě již klid k napadání mezi zúčastněnými v době příjezdu hlídky již nedocházelo, šetřením zjištěno, že oznamovatelku udeřil její druh otevřenou dlaní do obličeje, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z návrhového přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) z. č. 200/90 Sb. vzhledem k tomu, že k napadení došlo mezi osobami blízkými (druh - družka),

dne 14. 12. 14 oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny - výjezd na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny odcizené zboží ( 6 lahví rumu Tuzemák a deník Sport) strčila za pas kalhot a zakryla mikinou, prošla pokladnami, aniž by toto zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se podezřelá osoba doznala, odcizené zboží vrátila, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., věc přestupku vyřešena v blokovém řízení,

dne 14. 12. oznámena krádež měděného oplechování (krytů) sloupku plotu domu v ulici Smetanova - kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.,

dne 15. 12. oznámena poškozená lavička u hřbitova na Levém Hradci - zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a.) z. č. 200/90 Sb.,

dne 15. 12. oznámeno, že na železniční trati mezi železničními stanicemi Roztoky-Žalov a Úholičky došlo ke sražení osoby, která šla po kolejích, projíždějící vlakovou soupravou - výjezd na místo, na místě hasiči, rychlá lékařská pomoc a PČR, která si věc převzala na místě k jejich další realizaci,

dne 16. 12. oznámeno narušení občanského soužití v prostoru ubytovny Renova v Přílepské ulici - výjezd na místo, na místě zjištěno, že ke konfliktu došlo mezi spolubydlícími na jednom z pokojů této ubytovny, kdy podezřelý druhému nadával, a dokonce mu vyhrožoval i zabitím, poškozený se před ním uzamkl na pokoji a nechtěl podezřelého pustit uvnitř, k verbálnímu napadání docházelo i v době přítomnosti hlídky MP na místě, podezřelý byl opakovaně vyzýván, aby svého jednání zanechal, na místo se dostavila hlídka PČR, která si převzala věc na místě k jejich realizaci jako podezření z přečinu nebezpečného vyhrožování dle ustanovení § 353 tr. z.,

dne 18. 12. oznámeno rušení nočního klidu z restaurace a před restaurací Na Růžku v Žalově - výjezd na místo, na místě zjištěna zábava s hudbou, na místě řešeno s obsluhou restaurace, zjednána náprava, věc přestupku vyřešena domluvou,

dne 19. 12. v brzkých ranních hodinách oznámeno rušení nočního klidu na Tyršově náměstí v místě autobusové zastávky na Prahu - výjezd na místo, na místě zjištěna skupina mladých lidí čekajících na autobus a bavících se hlasitě, zjednána na místě náprava, věc přestupku vyřešena napomenutím,

dne 22. 12. v brzkých ranních hodinách oznámeno, že se neznámá osoba pokouší vloupat do zaparkovaného vozidla na komunikaci ulice Třešňovka - výjezd na místo, na místě zadržena podezřelá osoba, která byla zraněna na malíčku levé ruky, dalším šetřením bylo zjištěno, že u sousedního domu je rozbitá skleněná výplň vstupních dveří do objektu domu, na zemi byly nalezeny stopy krve a dřevěný hranol, k pokusu vloupání do domu se podezřelá mladistvá osoba doznala, na místo PČR Libčice, která si na místě věc i s podezřelou osobou převzala k jejich realizaci jako podezření z přečinu,

dne 22. 12. oznámena výtržnost v restauraci U Šmucrů ve Spěšného ulici - výjezd na místo, v době příjezdu hlídky na místě již klid, na místě provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba nejprve slovně napadala personál restaurace a poté fyzicky napadla jednoho z hostů, kterého uchopila a hodila mezi automaty, na místo se též dostavila hlídka PČR Libčice, která si věc podezření z přečinu výtržnictví na místě převzala i s podezřelou osobou k jejich realizaci,

dne 24. 12. ve večerních hodinách oznámeno napadení v domě v ulici Palackého - výjezd na místo, na místě již klid, provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba, která byla v domě s rodinou na návštěvě, v podnapilém stavu fyzicky napadla domácí osobu, ke zranění nedošlo, lékařské ošetření nevyžadováno, věc si na místě převzala PČR Libčice jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c.) z. č. 200/90 Sb.,

dne 26. 12. v nočních hodinách oznámeno fyzické napadení v Opletalově ulici - výjezd na místo, na místě zjištěno, že došlo k napadení mezi příbuznými, kdy otec fyzicky napadl svoji dceru, kterou škrtil a pokousal ji a způsobil jí zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření, poškozená převezena do FN Motol, podezřelá osoba po konzultaci s lékařem a PČR převezena za asistence strážníků MP na psychiatrické vyšetření do FN Motol, věc si na místě převzala PČR k jejich realizaci.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz).

Děkujeme předem za spolupráci.

Vevera Petr
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.